Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

150 let pražských hasičů III

Kdo velel pražským hasičům v průběhu let ?

1853 do listopadu – Alois PASTA první velitel hasičů
1853–1856 – Václav SOUKUP hasební mistr
1856–1857 – Augustin JOHANES hasební mistr
1857–1881 – Josef LAMMER c. k. vojenský strážmistr
1881–1894 – Ing. Bohumil TIAPAL první řiditel sboru
1894–1916 – František VEJDĚLEK řiditel sboru
1916–1919 – JUDr. Karel DOMANIA řiditel sboru
1919–1936 – Ing. Oldřich UHER první požární rada
1936–1939 – Ing. Vilém WAGNER technický rada
1939–1942 – Ing. Jaroslav PEXA vrchní technický rada
1942–1945 – Ing. Bruno PETERSEN německý velitel
1945–1948 – Ing. Miroslav PILZ viceprezident CTIF
1948–1950 – Bohumil HÁŠA sborový velitel
1950–1954 – Václav VONDŘICH sborový velitel
1954–1969 – Karel KREJSA náčelník
1954–1955 – V. JIROUŠEK velitel Útvaru požární ochrany (ÚPO)
1955–1960 – Antonín HAVLAN velitel ÚPO
1960–1969 – Jaroslav PRAŽSKÝ velitel ÚPO
1969–1970 – Ing. Jiří VOSÁTKA velitel ÚPO
1970–1976 – Karel KREJSA velitel ÚPO a náčelník MIPO NVP *)
1972–1973 – Jaroslav SODOMKA pověřený velitel Požárního Útvaru Praha
1973–1975 – Miloslav JAROŠ velitel PÚP
1975–1981 – František JANŮ velitel PÚP
1976–1990 – Ing. Blahoslav PETRUS náčelník MIPO NVP (od 1986 Městské Správy Sboru PO)
1981–1984 – Vladimír BACH velitel PÚP
1984–1986 – JUDr. Jan SEDLÁČEK velitel PÚP
1986–1990 – Ing. Ladislav ČADSKÝ velitel Útvaru Sboru PO
1990 – JUDr. Václav ŠUBRT náčelník MS Sboru PO
1990–1994 – JUDr. František KOHOUT náčelník MS Sboru PO a velitel Útvaru Sboru PO, od 1991 HZS hl.m.Prahy
1994–2000 – Ing. Pavel MATHAUSER ředitel HZS hl.m.Prahy a požární rada hl.m.Prahy
2000 – …… – Bc. Dalibor GOSMAN ředitel HZS hl.m.Prahy
Sdílet