Úterý 28. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Statistiky slovenských hasičů

Základné údaje o požiarovosti na Slovensku za november 2003 a základné údaje o požiarovosti od začiatku roka

Podľa predbežných štatistických údajov vzniklo na Slovensku v novembri t. r. 617 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 48 mil. korún. Pri týchto požiaroch bolo 3 osôb usmrtených a 15 zranených. Materiálne hodnoty uchránené včasnými a účinnými zásahmi hasičov boli predbežne vyčíslené na 307 mil. Sk.
V porovnaní s tým istým obdobím predchádzajúceho roka došlo v novembri 2003 k nárastu počtu požiarov o 44 prípadov a priame materiálne škody spôsobené týmito požiarmi boli vyššie o 27,4 mil. korún. Počet usmrtených pri požiaroch sa znížil o 4 osoby a zranených osôb bolo o 8 viac ako vlani za to isté obdobie.
Z hľadiska jednotlivých odvetví ekonomických činností, najviac požiarov vzniklo v bytovom hospodárstve (161), pričom pri požiaroch v bytovom hospodárstve bol zaznamenaný aj najvyšší počet usmrtených (3) a zranených (5) osôb, v odvetví cestnej dopravy (66) a v poľnohospodárstve (43).
Najčastejšími príčinami vzniku požiarov bola neopatrnosť osôb pri fajčení (80), manipulácia s otvoreným ohňom (74) a úmyselné zapálenie (68 požiarov).
Výšku materiálnych škôd za uvedené obdobie ovplyvnili najmä dva požiare, a to požiar reštaurácie v Slovenskom hostinci na Fejovej ul. v Košiciach, ktorý vznikol 13. 11. 2003 a firme JUMEN, spol. s r.o. spôsobil škodu 6 mil. Sk a požiar hotela v rekonštrukcii na Tyršovom nábreží v Košiciach, ku ktorému došlo 17. 11. 2003, ktorý firme KOVO–INVEST Košice spôsobil škodu tiež vo výške 6 mil. Sk. Príčiny vzniku požiarov v obidvoch prípadoch sú v štádiu vyšetrovania.

* * *

Podľa predbežných štatistických údajov vzniklo na Slovensku za 11 mesiacov t. r. 14 489 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 541 mil. korún. Pri týchto požiaroch bolo 50 osôb usmrtených a 136 zranených. Materiálne hodnoty uchránené včasnými a účinnými zásahmi hasičov boli predbežne vyčíslené na 3,8 mld. Sk.
V porovnaní s tým istým obdobím predchádzajúceho roka došlo v roku 2003 k nárastu počtu požiarov o 2 874 prípadov a priame materiálne škody spôsobené týmito požiarmi boli vyššie o 140 mil. korún. Počet usmrtených pri požiaroch sa znížil o šesť osôb a zranených bolo o 1 osobu viac ako vlani za to isté obdobie.

Zdroj informácie: Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Sdílet