Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jan DŘÍNEK + 1.12. 2003

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ztrácí v bratru Janu Dřínkovi mimořádně významnou osobnost, obětavého funkcionáře, moudrého rádce, výborného kamaráda a srdečného přítele.

Jan DŘÍNEK
* 20.2. 1944
+ 1.12. 2003

náměstek starosty Sdružení hasičů ČMS České republiky
člen krajského výboru Sdružení hasičů ČMS kraje Vysočina
starosta Sdružení hasičů ČMS okresu Žďár nad Sázavou
velitel Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
místopředseda představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
ředitel oblastní pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Žďár n.S.


Bratr Jan Dřínek se narodil 20.2. 1944 ve Žďáře nad Sázavou 2 – Zámku. Po získání základního vzdělání se vyučil nástrojařem v Odborném učilišti tehdejšího n.p. ŽDAS Žďár n.S., kde se následně stal i zaměstnancem. V roce 1963 nastoupil základní vojenskou službu a po 2 letech se vrátil zpět do stejného podniku do střediska nářaďovny na tvarové broušení. V roce 1966 se oženil a se svou manželkou Miloslavou vychoval 2 děti. V roce 1980 po vzájemné dohodě ukončil pracovní poměr v n.p. ŽĎAS a nastoupil jako zaměstnanec tehdejšího Svazu požární ochrany ČSSR, okresního výboru ve Žďáře nad Sázavou.
Bratr Jan Dřínek vstoupil do řad dobrovolného hasičstva v SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek v roce 1960. V této dobrovolné organizaci však pracoval již od útlého mládí. V 6 letech se stal členem žákovského kolektivu mladých požárníků, ve 14 letech v roce 1958 poprvé vedl družstvo na okresním kole soutěže jako velitel. Pro nezměrný a mimořádný zájem o hasičstvo se v roce 1975 stal členem výboru a byl pověřen funkcí jednatele, kterou svědomitě vykonával do roku 1980. Od roku 1973 současně zastával také funkci zástupce velitele sboru. V roce 1986 byl zvolen za dlouholetého odstupujícího velitele Karla Herolda st. do funkce velitele Sboru dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou 2 – Zámku, kterou vykonával až do svého předčasného odchodu do hasičského nebe plných 17 let.
V roce 1976 se stal na období 10 let také velitelem okrsku Žďár nad Sázavou. V letech 1977 až 1979 absolvoval dálkové studium školy PO v Bílých Poličanech. V letech 1980 až 1982 zastával funkci referenta prevence a mládeže Okresního výboru SPO ČSSR, v letech 1982 až 1985 byl ve funkci okresního velitele a místopředsedy okresní organizace. V roce 1981 se stal dobrovolným funkcionářem i Krajského výboru SPO v Brně, byl členem jeho předsednictva a instruktorem pro okres Žďár n.S. V roce 1983 byl zvolen do funkce tajemníka tehdejšího OV SPO ČSSR a v roce 1985 do funkce okresního velitele. V roce 1988 byl zvolen do mezinárodní komise mládeže CTIF a tuto funkci zastával po 12 roků. do V roce 1995 je zvolen delegáty okresní konference do funkce starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár n.S., kterou obětavě zastával až do těchto dnů. Na 2. sjezdu SH ČMS byl zvolen do funkce republikového náměstka starosty SH ČMS.
V roce 1991 se v Brně zúčastnil ustavující valné hromady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. pro kterou se stal v roce 1993 obchodním zástupcem a v roce 1994 se stal ředitelem nové oblastní pobočky HVP, a.s. ve Žďáře n.S. V roce 2001 se stal místopředsedou představenstva HVP,a.s.
Mimořádně se zasloužil o rozvoj mládežnického hnutí naší organizace a byl spolutvůrce řady směrnic pro konání hasičských soutěží. Nepřehlédnutelnou řadu významných soutěží se účastnil ve funkcích člena organizačních štábů. Pod jeho vedením v roce 1976 získalo družstvo mužů SDH Žďár n.S. 2 historické 4.místo v ČR. Od roku 1980 aktivně vedl družstvo mladých hasičů se kterým v roce 1985 získal ve hře Plamen 1.místo v tehdejší ČSR. V tomto roce dosáhl i mimořádného úspěchu na mezinárodní soutěži mladých požárníků v bývalé NDR – družstvo děvčat získalo 1.místo. V následujícím roce jeho kolektiv zvítězil ve hře Plamen v rámci ČSSR. V roce 1987 dovedl družstvo děvčat k vítězství v rámci republiky. Své bohaté zkušenosti na sportovním poli zúročil při dalších mezinárodních soutěžích jako člen reprezentace ČR v Dánsku a Finsku.
Pro dobrovolné hasičstvo bojoval ze všech sil na každém kroku. Účastnil se řady setkání s představiteli vlády i nejvyšších zákonodárných sborů. Vždy byl čestným partnerem při významných republikových jednáních o spolupráci s profesionální PO. V roce 2002 souhlasil s kandidaturou do funkce senátora za dobrovolné hasičstvo ve volebním obvodu č.51 Žďár n.S. Jeho kandidaturu podpořila řada významných osobností politického, kulturního i sportovního života.
Za svůj mimořádný aktivní podíl na práci v našem Sdružení získal řadu čestných uznání, medailí, ocenění i odznaků odbornosti a odborné kvalifikace. V roce 1996 se stal nositelem Řádu sv.Floriána, v roce 2001 z rukou ministra vnitra ČR převzal čestnou medaili HZS ČR.
Vzdáváme mu hlubokou úctu a upřímné poděkování za všechno, co pro nás i své okolí vykonal. Děkujeme také za vše manželce Miloslavě a celé rodině, za klidné rodinné zázemí, které pro svoji práci nezbytně potřeboval a které mu bylo oporou.

Čest jeho památce !

Výkonný výbor SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou
Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
Sdílet