Úterý 19. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Osmikolové kombinované hasicí automobily Scania nahradí u HZS Moravskoslezského kraje dosluhující Tatry 815

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pořídil s podporou Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů dvojici kombinovaných hasicích automobilů Scania na osmikolovém podvozku. Každé z vozidel stálo 14 224 760 korun včetně DPH, dodala je firma THT Polička jako náhradu za dosluhující KHA Tatra 815.

Podvozek

Jako šasi posloužila Scania P490 LB 8×4 HNB s dvoumístnou kabinou CP16. Jedná se o vůz těžké hmotnostní kategorie s podvozkem určeným pro zpevněné komunikace – poháněna jsou kola zadních náprav. Ty jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálů.

Motor o výkonu 365 kW splňuje emisní normu Euro 6 a je spřažen s automatizovanou převodovkou se dvěma jízdními režimy a spojkovým pedálem pro rozjezd. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 89 km/h, se zapnutým čerpadlem dokáže vůz jet rychlostí až 10 km/h.

O doplňování tlakového vzduchu a dobíjení akumulátorů se stará sdružená zásuvka Rettbox Air na levé straně kabiny u dveří řidiče. Po nastartování automobilu se samočinně odpojí.

V zorném poli řidiče je 6,5" displej couvací kamery. Pro spojení je k dispozici digitální radiostanice TPM700. Velitel má k dispozici výjezdový tablet s navigací a softwarem pro podporu výjezdu.

Vozidlo je vybaveno nárazníkovou proudnicí s ovládáním z kabiny řidiče. Její průtok je 2 000 litrů za minutu při tlaku 8 barů. V horizontálním směru s ní lze pohybovat v rozsahu –165° až +165°, ve vertikálním směru –15° až +90°.

Nástavba

Nástavba automobilu je rozčleněna na čtyři samostatně upevněné části.

Kostra přední skříně je sešroubovaná z hliníkových profilů pomoci prizmatických šroubovacích spojů a olepena plechem, konstrukčně shodné jsou i skříně střední a zadní. V přední je uloženo práškové hasicí zařízení, ve střední technické prostředky, v zadní pak vodní čerpadlo, které je přístupné nahoru výklopnými dveřmi.

Nad zadními nápravami je nádrž na hasivo. Ta pojme 6 000 litrů vody a 3 000 litrů pěnidla. Vyrobena je z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Na obou bocích nástavby jsou LED stavoznaky signalizující množství hasiva v nádrži.

Nad rámec pěnidlové nádrže jsou v úložném prostoru uloženy barely s celkovým objemem 75 litrů pěnidla Moussol APS F-15 AFFF/AR pro hašení polárních kapalin.

Zásah vodou a pěnou

Čerpadlo dosahuje jmenovitého průtoku 6 000 litrů za minutu v nízkotlakém a 400 litrů za minutu ve vysokotlakém režimu. Umožňuje rovněž kombinovaný provoz.

KHA je vybaven zařízením k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus s následujícími funkcemi:

 • nepřetržité monitorování stavu nástavby (otevření úložných prostorů, sklopení stupaček/žebříku, vysunutí stožáru, atd.) s grafickým zobrazením na displeji,
 • optická a akustická signalizace nepřipravenosti k jízdě po odbrzdění ruční brzdy,
 • automatické osvětlení úložného prostoru po otevření uzávěru,
 • nepřetržité monitorování provozního stavu čerpacího zařízení (otáčky, tlak, množství vody a pěnidla v nádrži, atd.),
 • nepřetržité monitorování provozního stavu podvozku včetně zobrazení dostupných údajů na displeji,
 • řízení otáček motoru vozidla,
 • dálkové ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné oranžové aleje na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky,
 • upozornění na chybnou obsluhu formou textového hlášení s akustickou signalizací,
 • trvalý záznam provozních parametrů čerpacího zařízení,
 • systém plánované údržby účelové nástavby CAS,
 • zobrazení návodu k obsluze, návodu na odvodnění a návodu na proplach na displeji,
 • automatické plnění vodní nádrže z hydrantu,
 • tlaková regulace čerpadla,
 • zapnutí/vypnutí předních doplňkových výstražných modrých světel,
 • elektronické přiměšování pěnidla.

Přiměšovací zařízení sestává z proudových přiměšovačů, regulační klapky, elektronické regulace a propojovacího potrubí. Pěnidlo je přisáváno do sání vodního čerpadla.

Elektronická regulace umožňuje plynule volitelný rozsah přiměšování od 0 do 6 %.

Tlakové přiměšovací zařízení umožňuje zásah pěnou pomocí střešní lafetové proudnice a dvou zadních výtlaků při současné dostupnosti hasicí vody na ostatních tlakových výstupech z čerpacího zařízení.

Jak lafetová proudnice tak i zadní výtlaky mají vlastní řídící modul, který umožňuje individuální nastavení procenta přimísení v rozsahu 0,1 až 6 %, na sobě nezávisle. Jako zdroj tlaku pěnidla slouží rotační čerpadlo poháněné hydromotorem.

V pravé a levé zadní skříni vozidla je namontován průtokový hadicový naviják s 80metrovou vysokotlakou hadicí. Volný konec hadice je opatřen pistolovou proudnicí s možností regulace průtoku a tvaru výstřikového kužele.

Na střeše střední skříně je namontována dálkově ovládaná a pneumaticky výsuvná otočná lafetová proudnice s deflektorem. Její průtok je 6 000 litrů za minutu při tlaku 10 barů, rozsah ovladatelnosti v horizontálním směru –165° až + 165°, ve vertikálním směru –15° až +90°.

Zásah práškem

Jako hnací médium je pro hasicí prášek použit tlakový inertní plyn v devíti 50litrových tlakových lahvích. Celé zařízení se skládá ze zdroje tlakového plynu, zásobníku prášku, řídícího ventilu, dvou kazet s hadicemi, dvou ručních proudnic, střešní lafetové proudnice s dálkovým ovládáním, ovládacích prvků a potrubí.

V zásobníku je 3 000 kg hasicího prášku ABC, trojice 20metrových hadic umožňuje zásah až na vzdálenost 60 metrů. Vůz dodává 5 kg prášku za sekundu při hašení pistolovou proudnicí a až 40 kg za sekundu při zásahu lafetovou proudnicí na střeše nástavby.

Termokamera

Vůz je vybaven komplexním termovizním systémem Truck Infrared System od společnosti Workswell.

Na teleskopickém stožáru na střeše nástavby je umístěna termokamera s možností otáčení kolem svislé osy o 360°. Kamera umožňuje snímání okolí vozu, obraz je přenášen na otočný displej v kabině pro osádku. Videozáznam je zároveň ukládán na paměťové zařízení.

Stožár pro termokameru je možné vysunout do výšky 5 m nad úroveň terénu. Kamera je ovládána pomocí tabletu z kabiny vozu. Aplikace umožňuje živý přenos z termokamery a kamery zároveň a také provádět všechna nastavení.

Rozlišení obrazu je 640 × 512 pixelů, maximální hodnota teplotní citlivosti je 0,05 °C, kromě termovize ji lze použít i jako běžnou kameru.

Teplotní odolnost systému se pohybuje v rozmezí od –20 °C do +60 °C, což je provozní teplota ochranného krytu. Jeho konstrukce zajišťuje dobrý odvod tepla z těla kamery, což přispívá k vysoké přesnosti měření.

Přečtěte siWorkswell ThermoSafety – termovizní protipožární systém

Společnost Workswell k systému dodává také software CorePlayer, který umožňuje vytvářet protokoly z celé zaznamenané sady termografických snímků.

Rozměry a hmotnosti

Scania je dlouhá 11 200 mm, široká 2 550 mm a vysoká 3 400 mm. Světlá výška pod nápravami je 250 mm. Provozní hmotnost automobilu je 12 500 kg, celková pak 30 000 kg.

Sdílet