Neděle 21. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

17. hasičská pouť Jihomoravského kraje se uskutečnila v poutním místě Křtiny

Tradiční 17. hasičská pouť v poutním místě Křtiny se uskutečnila v neděli 29. 4. 2017. Letošní pouť měla statut krajské pouti a konala se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka.

K uctění památky zakladatele hasičských poutí ve Křtinách, pana děkana Tomáše Prnka, byla hasiči ráno v ambitu u pamětní desky od občanů položena kytice.

K registraci se dostavili zástupci více jak 40 hasičských sborů se 450 hasičů z Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a z Dolnorakouského Spillernu.

Průvod ze křtinského koupaliště městysem vedly za historickou koněspřežní stříkačkou z SDH Kanice taženou koňmi mažoretky Hvězdičky z Rosic, za doprovodu dechové hudby Sivická kapela a dále četa 14 praporečníků s hasičskými zástavami, pěší zástupci sborů s tabulemi s názvy sborů, za nimi historická a zásahová hasičská vozidla. Průvod jich čítal téměř čtyři desítky.

V průběhu průvodu komentátor stručně seznámil s historií jednotlivých zúčastněných hasičských sborů. Za vyzvánění zvonů vešli hasiči v procesí za křtinským duchovním správcem Janem Krbcem, R.D. Mgr. Pavlem Rostislavem Novotným, O.Praem., z farnosti Želetava a trvalým jáhnem Mgr. Bořivojem Sekaninou z farnosti Vysočany u Blanska, do chrámu Jména Panny Marie.

V úvodu slavnostní mše přivítal otec Novotný všechny hasiče a záchranáře, od mladých hasičů, přes členy JPO až po hasiče-seniory. Slavnostní mše svatá byla sloužená k patronu hasičů, sv. Floriánu, za živé a zemřelé hasiče a příslušníky IZS. Kázání se neslo v duchu „hasiči jsou rodina“.

Na závěr mše svaté zúčastněným poděkoval otec Jan Krbec a pozval na 18. hasičskou pouť 28. dubna 2019.

Po mši se slavnostní průvod vydal před budovu úřadu městyse Křtiny. Zde pronesli své zdravice hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, ředitel HZS Jihomoravského kraje plk. Ing. Jiří Pelikán, starosta OSH Brno-venkov Josef Gargula a zástupce rakouského sboru ze Spillernu, partnerské obce Kanice, Alexander Mattausch. Přítomné též pozdravila paní senátorka Jaromíra Vítková.

Po projevech následovalo požehnání nového praporu SDH Křtiny, který věnoval svým hasičům městys Křtiny. Následně náměstí roztančily mažoretky Hvězdičky z Rosic, zasloužený potlesk sklidil i tým přípravky MiniStars.

Následovala ukázka historického hašení na hořící maketu místní restaurace. Přípravka mladých hasičů předvedla štafetu dvojic. Lezecké družstvo HZS Blansko provedlo ukázku zásahu za pomocí výškové techniky.

Na závěr proběhla trocha prevence, co se stane, když hospodyňka zapomene na sporáku pánev s olejem. Mezery mezi jednotlivými ukázkami vyplňovala Sivická kapela.

Před poutním kostelem byla vystavena historická technika. Před budovou úřadu byl stánek s Hasíkem pro děti a na náměstí před kostelem stánek spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku. Ve spolkovém domě byla ke zhlédnutí výstava hasičských uniforem.

Při příležitosti této hasičské pouti byla vydána pohlednice s razítkem se symbolem patrona hasičů a s textem „Hasičská pouť Křtiny – jeden za všechny a všichni za jednoho“, které bylo vyrobeno podle původního razítka SDH Křtiny.

Organizaci celé slavnosti zajišťovali vzorně hasiči z SDH Křtiny, Bukovina, Babice nad Svitavou, Kanice a Habrůvka.

O pitný režim vč. naplnění žaludků účastníků pouti se mimo místní restaurace U Farlíků starali hasiči z SDH Sivice a Bukovina se svou polní kuchyní s gulášem či cigárkou z udírny. Dík patří všem organizátorům a sponzorům této slavnosti.

Ing. Vladimír Kalivoda, Mgr. David Dvořáček
Foto: Jiří Messner
Sdílet