Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Královéhradecký workshop „Modré majáky pro JPO“ připravila Asociace velitelů JSDH

„Modré majáky pro JPO“ – tak zněl oficiální název čtvrtého workshopu, který připravila Asociace velitelů JSDH ve spolupráci se společností S-Drive na poslední březnovou sobotu roku 2018.

Výcvik se odehrával v uzavřeném dopravním výcvikovém centru na polygonu společnosti S-Drive na letišti v Hradci Králové. Po příjezdu a prezenci byli účastníci seznámeni s vlastním polygonem, jeho historií a také lektory.

Workshop Modré majáky pro JPO byl v podstatě prvním projektem polygonu, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet a ověřit systém školení, který by byl ideální nejen pro potřeby členů JPO.

Podle současné legislativy tito řidiči musejí splnit pouze věkovou podmínku 21 let, což je dle našeho názoru pro řidiče využívající právo přednosti v jízdě s mnohatunovým speciálem nedostatečné,

uvedl Jiří Sucharda, prezident Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Samotný workshop byl rozdělen do dvou částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část měla další dvě části.

V první odborné, kterou lektoroval Hynek Obroučka, jsme se zaměřili na hasičská specifika, tedy základy strojní služby, jízdu s plným a prázdným vozidlem, chování hasičských vozidel na silnici a hlavní část tvořil rozbor dopravních nehod hasičské techniky dle jejich příčin.

Druhá část byla obecná, přednášeli jí společně lektoři polygonu a byly v ní zdůrazňovány především platné předpisy a legislativa, zásady bezpečné jízdy a ovlivnění jízdy technickým stavem vozidel.

Vzhledem k tomu, že polygon školí řidiče záchranných a převozních služeb, byly také promítány a rozebírány dopravní nehody sanitních vozidel užívajících rovněž právo přednosti v jízdě.


Po krátké přestávce byli hasiči na praktickou část rozděleni do dvoučlenných posádek – pro osobní a nákladní vozidla.

Zatímco řidiči osobních vozidel nacvičovali průjezd zatáčkou s kluzným i asfaltovým povrchem – smyk přední a zadní nápravy, hasičská vozidla začala se slalomem a následně se věnovala na rovné ploše nácviku krizového brzdění a vyhýbacích manévrů na kluzkém povrchu, případně na kombinaci různě kluzkých povrchů – krizové brzdění.

Osobní vozidla si následně vyzkoušela modul s technickým zařízením k vyvolání smyku zadní nápravy vozidla a navazující kluznou plochou, zatímco následní vozidla se přesunula do cvičné zatáčky.

Na závěr sedmihodinového intenzivního školení bylo v učebně provedeno vyhodnocení výcviku a všem řidičům bylo předáno potvrzení o absolvování workshopu, které lze zařadit do pravidelné odborné přípravy členů JSDH.

Do prvního kurzu byly, z důvodu omezené kapacity, přednostně vybráni členové jednotek sdružených v AV JSDH, v dalších kurzech budou mít v případě naplnění kurzu vždy přednost.

Podmínkou účasti je členství v JSDH, dobrý fyzický i zdravotní stav, za který (platné lékařské prohlídky) zodpovídá vysílající organizace (obec).

Do budoucna se budeme snažit vyřešit i otázku pojištění vozidel během výcviku, která zatím není v ČR pro tento případ ošetřena.

Historicky prvního výcviku se zúčastnilo 18 hasičů z JSDH Horní Maršov, JSDH Písek, JSDH Mnichovo Hradiště, JSDH Varnsdorf a JSDH Rudná.

Za vzornou přípravu celé akce je zapotřebí poděkovat Tadeáši Hlinkovi z rady AV JSDH, který celou akci koordinoval.

V závěru bych chtěl všechny zájemce pozvat na další workshopy pořádané naší Asociací velitelů JSDH. Ten následující se koná v Písku 14. dubna 2018 a věnuje se práci s termokamerou při činnostech JPO,

zakončil Jiří Sucharda.

Přečtěte siWorkshop "Práce s termokamerou při činnostech JPO" se uskutečnil v Horním Maršově

Chcete se i vy účastnit těchto zajímavých kurzů? Není nic jednoduššího, než vstoupit do Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů – www.avjsdh.cz.

Jiří Sucharda
prezident Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů
 www.avjsdh.cz
Sdílet