Úterý 29. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

POVODNĚ: Nepřetržitá práce hasičů v souhrnu GŘ HZS ČR. Hasiči evakuovali 1495 osob

Již druhý týden profesionální a dobrovolní hasiči nepřetržitě zasahují v místech zasažených povodní. Záchranné a likvidační práce pokračují v nejpostiženějších oblastech. Vlivem náhlých prudkých dešťů a bouřek se rozvodňují vodní toky průběžně téměř na celém území České republiky.


Již druhý týden profesionální a dobrovolní hasiči nepřetržitě zasahují v místech zasažených povodní. Záchranné a likvidační práce pokračují v nejpostiženějších oblastech. Vlivem náhlých prudkých dešťů a bouřek se rozvodňují vodní toky průběžně téměř na celém území České republiky.

Dne 2. července 2009 se nad celým územím České republiky (ČR) opět vyskytly velmi četné bouřky s přívalovými srážkami. Jejich vlivem došlo na mnoha místech k pádům stromů, zaplavení zejména sklepů, garáží a komunikací. Tyto mimořádné události neměly katastrofické následky.

V okolí města Fulnek na Novojíčínsku včera hasiči nasadili na odstranění následků přívalových srážek 32 jednotek požární ochrany a 155 hasičů a zachraňovali 14 osob. V okrese Prachatice a v okrese Pelhřimov hasiči evakuovali z letních táborů 69 osob, většinou děti.

Včera (2.7.2009) se na řešení následků povodní podílelo ve 3 nejpostiženějších krajích ČR 409 hasičů a 464 vojáků.

Jihočeský kraj – 24 jednotek požární ochrany s počtem 192 hasičů, odřad Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín s 11 příslušníky a s 8 kusy těžké techniky a 9 vojáků s 8 kusy techniky.

Olomoucký kraj- 23 jednotek požární techniky s počtem 143 hasičů, odřad Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín s 2 příslušníky a s 2 kusy těžké techniky a 165 vojáků s 49 kusy techniky

Moravskoslezský kraj – 6 jednotek požární ochrany s počtem 50 hasičů, odřad Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín s 11 příslušníky a s 10 kusy těžké techniky a 290 vojáků s 37 kusy techniky.

Činnost na místech postižených povodní na Moravě spočívá především v budování a zpevňování hrází, čištění vodních toků, kanalizací a vodních nádrží, odstraňování nánosů z domů a komunikací, zajišťování demolicí zničených objektů,odvoz a skládkování odpadů, likvidace sesuvů, kontroly zdrojů pitné vody.

Na území jižních Čech již plně probíhají likvidační práce zaměřené zejména na čerpání vody, odstraňování překážek z vodních toků, odstraňování nánosů z objektů, likvidaci sesuvů půdy a opravu hrází. Práce komplikuje velké podmáčení půdy, které v mnoha místech neumožňuje nasazení těžké techniky.

Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) i nadále realizuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, spolupracuje úzce s Armádou ČR, Správou státních hmotných rezerv, Ministerstvem životního prostředí a s postiženými kraji.

Na základě požadavků krajů jsou dováženy do obcí vysoušeče, dezinfekční prostředky, nářadí. Je zajišťováno nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami.

Armáda ČR postavila nouzové přemostění ze zásob státních hmotných rezerv v okrese Jeseník v obci Nová Červená Voda. Další nouzové přemostění bude postaveno v Bernarticích. V Moravskoslezském kraji na Novojíčínsku se předpokládá výstavba 8 kusů nouzových přemostění.

Postiženým lidem poskytují psychologové HZS ČR, Policie ČR a nevládních organizací posttraumatickou intervenční péči.

Celkem bylo zatopeno nebo poškozeno: Olomoucký kraj – 915 objektů na Jesenicku (14 objektů je neobyvatelných) a 562 objektů na Přerovsku Moravskoslezský kraj – 969 objektů, Jihočeský kraj – 528 objektů.

Celkové údaje:
Povodněmi bylo zasaženo: 13 okresů a v nich 209 obcí
Celkem bylo zachráněno: 189 osob
Celkem bylo evakuováno: 1 495 osob
Usmrceno bylo: 12 osob


kpt. Ing. Ivana Svitáková – tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

-kaw- 

Ilustrační foto

Sdílet
Banner POBP: 970 nádrž