Čtvrtek 28. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Součinnostní cvičení záchranných složek RESCUE PATROL

Požáry.cz jako mediální partner, Záchranáři Česká Kamenice a Hasiči města Příbram vás zvou na součinnostní cvičení záchranných složek s názvem RESCUE PATROL Jedná se o 10. ročník, který se uskuteční v Příbrami ve dnech 8.-13. 9. 2009

ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ KAMENICE HASIČI MĚSTA PŘÍBRAM
Součinnostní cvičení záchranných složek
RESCUE PATROL
10. ročník
Příbram 8.-13. 9. 2009

POŽÁRY.CZ – mediální partner akce

Základní informace o cvičení

 • vícedenní výcvikově-vzdělávací akce, která má za cíl prověřit připravenost záchranných složek na náročné záchranné akce
 • cvičení je zaměřeno především na mimořádné události s hromadným výskytem poraněných osob
 • Rescue Patrol se svými extremními nároky na fyzickou a psychickou zdatnost účastníků řadí k nejnáročnějším cvičením tohoto formátu pořádaným na území ČR
 • cvičení si klade za cíl umožnění společné práce všech zúčastněných složek a zkvalitnění jejich vzájemné spolupráce při skutečných zásazích
 • v průběhu cvičení také dochází k testování jednotlivých částí nového vybavení, které záchranné složky pořizují dle své odbornosti a které jim umožňuje efektivněji a rychleji pomoci postiženým osobám
 • cílová skupina: základní složky IZS ČR, ostatní složky IZS ČR, Armáda ČR, záchranné týmy ze zahraničí a dobrovolné organizace věnující se předlékařské první pomoci
 • zaměření: především na mimořádné události – přírodní i průmyslové katastrofy, hromadná neštěstí s velkým výskytem poraněných osob
 • místo konání v roce 2009: Příbram a okolí
 • záštita v roce 2009: MUDr. Dana Hlaváčková, ředitelka odboru krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví, a MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje
 • délka cvičení: 6 dní

Základní struktura cvičení

 • první den probíhají fyzické testy, prověřující připravenost účastníků na náročnost cvičení, kontrola všeho vybavení a techniky
 • dopoledne odborné přednášky zahrnuté do kreditního systému ČAS
 • odpoledne a v noci zásahy (hromadné i úzce specializované)
 • náročný celodenní zásah pro všechny jednotky
 • v sobotu výměna zkušeností mezi jednotlivými profesemi a ukázky pro veřejnost

Pořádající organizace

 • Název: Záchranáři Česká Kamenice, o. s.
 • Forma organizace: občanské sdružení
 • IČO: 26541131
 • Statutární zástupce: Zdeněk Břečka, DiS., ředitel organizace
 • Korespondenční adresa: Máchova 755, 407 21 Česká Kamenice
 • Adresa základny: Nám. 28. října 174, 407 21 Česká Kamenice
 • Telefon: +420 777 244 683
 • E-mail: reditel@zachranarick.cz
 • WWW: www.zachranarick.cz
 • Číslo účtu: 0927754369/0800

Hostitelská organizace pro ročník 2009

 • Název: Hasiči města Příbram
 • (Sbory dobrovolných hasičů Příbram 1, Březové Hory, Zdaboř)
 • Forma organizace: občanská sdružení
 • IČO: 42731925
 • Statutární zástupce: Martin Poulíček
 • Adresa: Školní 70, 261 01 Příbram 8
 • Telefon: +0420 607 804 542
 • E-mail: hasicimestapribram@seznam.cz
 • WWW: www.hasicipribram.cz
 • Číslo účtu: 1600008–684/0600

Organizační struktura 2009

 • Ředitel cvičení: Zdeněk Břečka, DiS.
 • Zástupce ředitele za hostitelskou organizaci: Martin Poulíček
 • Účetnictví: ing. František Štefan
 • Tiskové zprávy, sponzoring: Zuzana Kupková, Mgr. Eliška Hanzlová


RESCUE PATROL 2008

Ve dnech 9.-14.září 2008 proběhl v Příbrami devátý ročník cvičení. Poprvé se cvičení přesunulo mimo Českou Kamenici. Tuto změnu umožnil vstřícný přístup JSDH Příbram 1, starosty Příbrami MvDr. Josefa Řiháka, města Příbram a Středočeského kraje. Všem jmenovaným velmi děkujeme za možnost využít širokou škálu nových neokoukaných lokalit.

Pro příbramskou veřejnost patřila mezi nejzajímavější zásahy srážka vlaku a autobusu. Účastnilo se jí více než 100 figurantů a 120 zasahujících. Příbramská nemocnice si zde vyzkoušela traumaplán a kooperaci se zasahujícími na místě nehody.

Přínosnou novinkou bylo zařazení dopoledních odborných přednášek do kreditního systému ČAS a účast několika sluchově postižených figurantů. Tito nám ozvláštnili komunikaci mezi zraněnými a zasahujícími např. při závalu ve štolách Hornického muzea.

Nad akcí převzali záštitu hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl a MUDr. Dana Hlaváčková, ředitelka odboru krizové připravenosti MZČR. Zásahů se zúčastnili: 6. polní nemocnice Olomouc, Záchranná rota Olomouc, VOŠZ Ústí nad Labem, Záchranáři Písek, VOŠZ Riesa (týmy byly složeny z profesionálů, např. THW, vodní záchranná služba, horská služba), SDH Obecnice, HZS Děčín, SDH Příbram 1, Svaz záchranných brigád kynologů Praha, Záchranáři Žatec o. s., Hasičská záchranná služba – Správa železniční cesty a Trans Hospital.

V pátek dopoledne záchranáře požádalo vedení 7. základní školy o provedení cvičné evakuace a následné předvedení techniky a pomůcek, které záchranáři při své práci používají. U dětí měli obrovský úspěch kynologové s psími kolegy, hasiči předvádějící hasicí techniku i vojáci seznamující s transportní a komunikační technikou. O úspěchu poležení v sanitce nemluvě.

Sobotu jsme věnovali výměně zkušeností, pro kterou nám byl mimo jiné k dispozici lezecký trenažér Jakub a hasičský polygon.


Jak jsme začínali…

RESCUE PATROL 2000

Ve dnech 24.-26. října 2000 se konal první ročník cvičení Rescue Patrol. Byl velmi skromný, čemuž odpovídal počet jednotek (3 družstva) i počet řešených situací (5 zásahů). Tato víkendová akce měla mít pokračování v podobě putovního cvičení po území celé ČR. Očekávání organizátorů se však přes mnoho slibů ze strany zúčastněných družstev nesplnilo, a tak se organizátoři rozhodli uspořádat 2. ročník opět v České Kamenici. Z profesionálních složek byla do spolupráce zapojena pouze Policie ČR.

RESCUE PATROL 2001

Ve dnech 1.-4. listopadu 2001 se v České Kamenici konal 2. ročník cvičení Rescue Patrol, tentokrát se zahraniční účastí kolegů z Německa a Polska. Celkově se nácviku zásahů zúčastnilo 8 jednotek z ČR a 2 jednotky ze zahraničí. Počet cvičných situací se také velmi zvýšil a značně stoupla i náročnost samotného cvičení. Zasahovalo se prakticky v jakoukoliv denní či noční dobu. Počasí záchranářům opravdu přálo, a tak se vyhnuli práci za špatných povětrnostních podmínek.

Do spolupráce se zapojily všechny hlavní složky IZS a také Svaz záchranných brigád kynologů ČR. Kynologové se psy měli neopakovatelnou možnost zasahovat v rozlehlém prostoru sutin, jež v té době nabízel výcvikový prostor Rabštejn.

Některé zásahy probíhaly na veřejně přístupných místech a plnily tak informačně preventivní funkci. Zájem ze strany veřejnosti byl ke spokojenosti pořadatelů značný. Jednou z divácky nejatraktivnějších akcí byl ukázkový nácvik postupu proti nedovolené demonstraci, který se konal před místním gymnáziem. Prezentován zde byl nejen korektní přístup zasahujících policistů, ale též vzorové ošetření všech poraněných osob.

RESCUE PATROL 2002

Třetí ročník Rescue Patrol probíhal ve dnech 2.-6. října 2002. Do celého cvičení se promítly povodně ze srpna 2002, které negativně ovlivnily i zahraniční účast – ta byla ještě před zahájením cvičení odvolána. Jedinými cizinci tak byli dva pozorovatelé ze Slovenska.

Spolupráce se všemi složkami IZS a Svazem záchranných brigád kynologů ČR i nadále pokračovala. Zúčastnily se nové jednotky, například jednotka SDH Žatec nebo studenti z Vyšší zdravotnické školy v Ústí nad Labem, obor Diplomovaný zdravotnický záchranář. Zásahy v nejrůznější denní i noční dobu se již staly samozřejmostí a zatížení záchranářů rostlo.

Tradicí všech cvičení Rescue Patrol se bezesporu stalo plošné vyhledávání pohřešovaných osob, které je na koordinaci a kooperaci všech složek velmi náročné. Mezi nové situace se zařadily záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou, které absolvovali i kynologové se svými psími kolegy.

RESCUE PATROL 2003

Čtvrtý ročník proběhl již tradičně v České Kamenici, a to ve dnech 2.-7. září 2003. Tento ročník se odehrál ve spolupráci se všemi hlavními složkami IZS. Mezi zasahující se za sbor dobrovolných hasičů přidaly i jednotky domácí České Kamenice a vzdálenějšího Cvikova. Zahraničními pozorovateli byli kolegové ze Skotska.

Novinkou tohoto ročníku bylo odsunutí zásahů mimo zraky civilního obyvatelstva, především kvůli zajištění bezpečnosti všech zúčastněných. Veřejnosti byl vyčleněn předposlední den cvičení, kdy záchranné složky předvedly svou činnost a v modelových situacích umožnily publiku vyzkoušet si pocit zachraňované osoby v praxi. Nechyběly ani ukázky práce maskérů a prezentace firem věnujících se problematice záchrany osob.

RESCUE PATROL 2004

Pátý ročník Rescue Patrol se konal ve dnech 7.-12. září 2004. Zásadní změnou v organizaci zásahů byl fakt, že se denně dopoledne konaly odborné přednášky v prostorách městského kina. Tyto měly za úkol seznámit záchranáře s méně obvyklými oblastmi práce kolegů ze spolupracujících složek IZS.

Mezi novými jednotkami byl dominantní 156. záchranný prapor Armády ČR z Olomouce, který na cvičení dorazil ve velmi hojném počtu lidských sil i techniky. Vojáci měli s sebou speciální lezeckou skupinu, kynology, zdravotní i technicko-vyprošťovací skupinu. Během celého cvičení předvedli naprosto profesionální práci při záchraně osob v nejrůznějších (vždy velmi náročných) situacích. Celkový počet zúčastněných jednotek se ustálil na sedmnácti.

Záchranné práce probíhaly 80 hodin na 22 stanovištích. Jednalo se o dosud největší cvičení v seriálu Rescue Patrol. Předposlední den se v České Kamenici konala Mariánská pouť, kde se jednotky mohly prezentovat veřejnosti a předvést něco ze svých dovedností. Na tento ročník zapůjčil výukové podklady švýcarský a bulharský Červený kříž a Úřad pro krizové řízení ve Spojených státech Amerických – FEMA USA.

RESCUE PATROL 2005

Šestý ročník cvičení se konal 6.-11. září 2005 v České Kamenici a okolí. I v tomto roce bylo hlavním cílem akce prověřit připravenost všech složek IZS a dobrovolných záchranářů při řešení mimořádných situací a hromadných neštěstí.

Záchranáři měli možnost vyzkoušet připravenost svou i techniky při rozsáhlých záchranných akcích, např. hromadné neštěstí při srážce osobního vlaku a osobního automobilu, dostali se do oblasti zasažené přívalovou vlnou při protržení přehrady, k úniku nebezpečných látek z vlakové cisterny nebo k pádu malého sportovního letadla.

Cvičení probíhalo dle připraveného harmonogramu – každé dopoledne byly přednášky a odpoledne se už procvičovaly reálné situace. Velmi atraktivní byl pátek 9. září, kdy přiletěl do České Kamenice vrtulník Policie ČR, jenž byl součástí cvičení. Mimo záchranářů se s ním měly možnost seznámit i děti z místní mateřské školy.

Tradičně jsme pokračovali i v prezentaci naší práce před veřejností. V sobotu 10. září proběhla na Náměstí Míru ukázka, jejímž tématem byla dopravní nehoda osobního automobilu. Veřejnosti se zde prezentovali i záchranáři z Autoklubu České republiky a ČČK Ostrava.

RESCUE PATROL 2006

Sedmý ročník se konal ve dnech 5.-10. září 2006 a lišil se od předchozích důrazem na zásahy, kde spolupracovaly všechny složky najednou. Omezili jsme množství menších specializovaných zásahů a zaměřili se na koordinaci a kooperaci.

Cvičení se zúčastnily tyto jednotky: 156. záchranný prapor Olomouc, 15. ženijní brigáda AČR (družstvo lezecké, a zdravotnické), Horská služba z Polska, SDH Příbram, SDH Žatec, Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec, ČČK Písek, studenti VOŠ obor Diplomovaný zdravotnický záchranář z Ústí nad Labem, záchranná služba Trans Hospital, členové záchranné brigády kynologů z Chomutova a Prahy, zástupci PČR a HZS. Cvičení se zúčastnilo 80 zasahujících a 100 figurantů, na průběh cvičení dohlíželo 10 členů organizačního týmu.

Mezi nejzajímavější zásahy patřilo vlakové neštěstí, výbuch kotelny v továrním komplexu, celodenní nácvik zvládání zemětřesení v bývalém vojenském prostoru Ralsko a noční důlní neštěstí. V sobotu jsme do programu cvičení zařadili novinku – výměnu zkušeností. Lezecké skupiny umožnily zdravotníkům slaňovat, armáda a hasiči ošetřovali maskované figuranty a resuscitovali cvičnou figurínu. Pod vedením Autoklubu Bohemia Assistance si všichni mohli vyzkoušet stříhat vraky automobilů a naučit se základy vyprošťování z havarovaného vozu. Zároveň probíhaly na náměstí v České Kamenici ukázky maskování, práce kynologů a transportu zraněných a záchranářských psů po lanovce nad řekou.


RESCUE PATROL 2007

Tento ročník se uskutečnil ve dnech 11.-16.září 2007. Záštitu nad cvičením převzali MUDr. Dana Hlaváčková, ředitelka odboru krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví, a Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje. Odborným garantem ročníku byl MUDr. Radim Šindelář (ZZS Ústeckého kraje). Cvičení se zúčastnili 6. polní nemocnice Olomouc, Grupa Podhalanska (horská služba) z Polska, SDH Příbram, SDH Žatec, SDH Česká Kamenice, Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec, MS ČČK Písek 1, studenti VOŠ obor Diplomovaný zdravotnický záchranář z Ústí nad Labem a z Německa, členové záchranné brigády kynologů z Prahy, Chomutova a Pardubic a zástupci ZZS.

K nejzajímavějším zásahům patřil požár objektu v Rabštejně zkomplikovaný zazděním vchodů v přízemí, dohledání a transport zraněných osob z jeskynního komplexu a celodenní zásah v Ralsku. Zde měli záchranáři za úkol uspět v řadě po sobě jdoucích zásahů (od menších, např. vyproštění osoby z komína, až po velké, např. požár letiště), které skončily až v brzkých ranních hodinách. Záchranáři zde zvládli 14 zásahů včetně postavení mobilní nemocnice. Novinkou byla simulace havárie velkého dopravního letadla a malého ultralightu.

V sobotu byla opět na programu výměna zkušeností. Tentokrát si všichni zasahující i figuranti (studenti VZŠ z Ústí) mohli vyzkoušet slanění z budovy, stříhání vraku hydraulickými nůžkami, maskování, manipulaci s vakuovými dlahami, páteřní deskou a dalšími pomůckami. Kynologové předvedli postup vyhledání osob v nepřehledném terénu. Zkouška dýchací techniky a pohyb s ní v zadýmených prostorách se též setkaly s velkým úspěchem. Hosty sobotního dne byli zástupci německého červeného kříže ze Sebnitz, kteří nás pozvali na otevření záchranářského prostoru v Německu, který má sloužit podobné výměně zkušeností.

Podrobnější informace v příloze (aktualizováno 13. 7. 2009).

Zuzana Kupková
Záchranáři Česká Kamenice

-miw-

Sdílet
Přiložené soubory
Info-RP09-media.pdf zobrazit online PDF 535 kB