Čtvrtek 26. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

HYT TC-700 aneb za málo peněz hodně muziky – druhá část

Žádná věc na světě však není zcela dokonalá, proto i tato radiostanice má několik drobných nedostatků. I když několik – nemohu mluvit za ostatní uživatele, ale já osobně jsem našel takové nedostatky tři.

Při použití externího mikrofonu a hlasové signalizace polohy kanálového voliče není potřeba stanici4. Nikdo není dokonalý

Žádná věc na světě však není zcela dokonalá, proto i tato radiostanice má několik drobných nedostatků. I když několik – nemohu mluvit za ostatní uživatele, ale já osobně jsem našel takové nedostatky tři. Prvním z nich je krytka konektorů pro připojení externího mikrofonu a způsob připojení vůbec. Pokud je totiž externí mikrofon připojen, poměrně velká krytka odstává v úhlu kolmo od stanice (viz fotogalerie). Krytka je dosti houževnatá, pokud by ji uživatel chtěl před připojením mikrofonu oddělit od těla radiostanice, asi by to znamenalo její poškození. Už umístění konektorů na boku sebou totiž přináší jistou nevýhodu. Časté místo, kde hasiči radiostanici při zásahu mívají, je ve hrudní kapse zásahového obleku. U některých typů obleků (třeba nový Bushfire) je ale kapsa dosti úzká a pokud je ke stanici z boku připevněna koncovka kabelu externího mikrofonu, do kapsy se bez použití mírného násilí nevejde (viz foto). Koncovka je totiž řešena jinak, než třeba u Motorol řady GP a odstávající krytka tento problém ještě umocňuje. Nutným, poněkud drastickým řešením, je ohnutí krytky před vsunutím do kapsy úplně o 180° dolů, až k tělu radiostanice. Je to ale trochu nepohodlné, navíc krytka se za nějaký čas může i poškodit. Záležet pak bude na tom kterém typu obleku, kupříkladu u Firemana je kapsa dostatečně velká. Spousta jednotek kategorie JPO V, které budou zřejmě největším adeptem na koupi této radiostanice, však v poslední době získalo právě obleky Bushfire. Pokud ale bude uživatel postupovat s opatrností, aby si nepoškodil švy kapsy, lze radiostanici s připojeným externím mikrofonem použít i v kapse obleku Bushfire.

Na druhou stranu umístění konektorů na boku má nepopiratelné plus v tom, že lze mj. konektor k tělu radiostanice přišroubovat. Kdo používal externí mikrofon třeba u legendární Motoroly GP300, tak dobře ví, že měl tendenci se občas povysunout, což vedlo k nechtěnému samočinnému zaklíčování radiostanice. Byl totiž umístěn na vrchní straně vedle antény a otočných přepínačů a tam místo na nějaké další otvory pro šroubky opravdu není.

S externím mikrofonem souvisí i druhý nedostatek – zvolený způsob konektorů a připojení koncovky totiž neumožňuje zachovat plnou voděodolnost, pokud je externí mikrofon ke stanici připojen. Pokud bude tedy radiostanice umístěna někde zvenku na zásahovém obleku či popruhu dýchacího přístroje, kde hrozí přímý styk se stříkající nebo dešťovou vodou, nelze používání externího mikrofonu v takových podmínkách doporučit. Řešením je umístění radiostanice právě do náprsní kapsy obleku, kde je přeci jen před vodou do značné míry chráněna.

Třetí nedostatek vyplývá z konstrukčního řešení, případně seřízení radiostanice. Pokud uživatel používá příposlech do ucha (z konektoru na stanici, na externím mikrofonu nebo na krkafonu), je záhodno opatrně zacházet s ovladačem hlasitosti, jelikož:

a) každé otevření šumové brány (squelch) bohužel provází lupanec. Jeho hlasitost sice není úplně drastická, ale nic příjemného to není, obzvláště při vyšší hlasitosti. Při reprodukci přes vestavěný reproduktor radiostanice nebo reproduktor v externím mikrofonu si jej ani nevšimnete, ale v uchu ano. Tento jev se občas objevuje i u výrobků jiných značek a servisním zásahem je do jisté míry (někdy zcela) odstranitelný.

b) jelikož je úroveň reprodukce dimenzovaná pro použití i v těžkých provozních podmínkách, hlas protistanice ve sluchátku je schopen vám natrhnout ucho už ve třetině úrovně nastavení hlasitosti. Proto je vhodné nastavení hlasitosti zkontrolovat použitím funkce Monitor (od dodavatele je přiřazena k jednomu z bočních tlačítek).

c) po zapnutí může radiostanice pípnutím signalizovat nastavený parametr některé ze zvolených funkcí a zahlásit číslo navolené předvolby. To je všechno užitečné, ale problém je v tom, že tato návěští se na rozdíl od reprodukce přijímaného radiového signálu nedají úplně zeslabit a i při minimálním nastavení hlasitosti reprodukce je jejich úroveň poměrně značná. Při zesílení běžné reprodukce se pak úroveň signalizace ještě o něco zvýší. Taktéž stisk programovatelných tlačítek je doprovázen pípnutím (dle navolených funkcí i několikanásob­ným). Osobně bych uvítal v plné hlasitosti jen hlášení kanálů, zbylá návěští (pípání) bych nastavil minimálně o 50% méně.

Zde ovšem bude také hodně záležet na typu a impedanci použitého sluchátka. Při použití sluchátka („špunt"), které bylo součástí hrdelního mikrofonu (viz níže), byla reprodukce opravdu velmi hlasitá, frekvenčně prokreslená – ale stavová návěští díky tomu až nepříjemná. Naopak při použití jakéhosi doma nalezeného neznačkového single-sluchátka (rovněž „špunt") hrál sice v uchu miniaturní tupý ošklivý kyblíček, ale díky tomu byla paradoxně reprodukce mnohem snesitelnější. Je sice jasné, že příposlech používá jen málokterý uživatel a pokud už ano, tak stejně obvykle nic nepřepíná, přesto by tento problém stál za vyřešení. Je pravděpodobné, že autorizovaný servis bude mít možnost nastavení úrovní pomocí speciálního servisního menu, možná by mohl dodavatel v tomto směru podniknout nějaké kroky rovnou přímo u výrobce.

5. Závěr

I přes uvedené výhrady, které se navíc týkají používání externího příslušenství, je zřejmé, že přenosná radiostanice HYT TC-700 je plně schopna zajistit rádiový provoz nejen jednotek požární ochrany, ale celé běžné profesionální sféry (s výjimkou leteckého provozu, částečně námořní plavby a již uvedeného výbušného prostředí). Kvalitní provedení, velké množství volitelných funkcí, signalizační systémy včetně SELECT5 a příznivá cena (pro hasiče navíc ještě se slevou) – co víc si může uživatel přát.

Programovatelné funkce pro tři samostatná tlačítka
-----------------------------------------------------------


1) žádná funkce
2)Volání1/Volání 2 (stiskem je odeslána sekvence znaků DTMF, Select5 nebo HDC2400)
3) Stav nouze (vysílání nouzového signálu)
4) Zrušení stavu nouze
5) Osamělý pracovník (automatické vyslání nouzového signálu po určité době nečinnosti)
6) Osamělý pracovník – záloha (funkce zůstane aktivní i po vypnutí a znovuzapnutí rdst)
7) Ležící muž (volitelné příslušenství)
8) Ležící muž (volitelné příslušenství) – záloha
9) Monitor (stanice začne šumět)
10) Krátkodobý monitor (dtto)
11) Vypnutí signálního squelche (vypnutí subtónů)
12) Krátkodobé vypnutí signálního squelche (dtto)
13) Kontrola úrovně squelche (umlčovač šumu)
14) Nastavení úrovně squelche (dtto)
15) Scanování
16) Scanování – záloha
17) Dočasné vymazání rušivého signálu (Nuisance delete neboli Scan lock)
18) Vymazání rušivého signálu (dtto)
19) Maskování hovoru (scrambler, v ČR zakázáno)
20) Maskování hovoru – záloha
21) Talkaround (vysílání na přijímací frekvenci při semiduplexním provozu)
22) Kontrola výstupního (vysílacího) výkonu
23) Nastavení výstupního (vysílacího) výkonu
24) Kompresor dynamiky (Šepot, jinak řečeno modulační kompresor)
25) Kompresor dynamiky (Šepot) – záloha
26) VOX (ovládání funkce PTT hlasem)
27) VOX (ovládání funkce PTT hlasem) – záloha
28) Indikátor stavu akumulátoru
29) Indikátor doby pronajmutí
30) Ohlášení kanálu (aktuální pozice kanálového voliče)
31) Dočasná aktivace ohlášení kanálu (dtto)
32) Externí maskování (s volitelným příslušenstvím)
33) Externí maskování (s volitelným příslušenstvím) – záloha
34) Ohlášení překročení komunikačního dosahu (někdy značeno jako ARTS)
35) Dočasné zrušení ohlášení překročení komunikačního dosahu
36) Aktivace nízkého vysílacího výkonu
37) Dočasná aktivace nízkého vysílacího výkonu
38) Uzamčení kanálu (deaktivace voliče kanálů)
39) Volba pohotovostní události
40) Zrušení volání


Volitelné doplňkové funkce:
-------------------------------


1) Maximální délka vysílané relace (TOT, Time Out Timer), hodnota je nastavitelná
2) Kritérium pro povolení vysílání (BCLO, Bussy Channel Lock Out), 4 parametry
3) Automatické snížení spotřeby (BS, Battery Saver)
4) Upozornění na vybitý akumulátor
5) Zvýšená bezpečnost uživatele
6) Signalizační systémy
7) Mód squelche (šumové brány), 5 parametrů
8) PTT ID (automatické vysílání identifikačního kódu)


=============­========================­========================­====


V příštím díle se podíváme na zoubek již zmíněnému externímu a hrdelnímu mikrofonu.


Pro POŽÁRY.cz zpracovala ruská vlaštovka


-wap-

Sdílet