Středa 30. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

Expozice ochrany obyvatelstva již rok otevřena

Je tomu právě rok, kdy byla slavnostně otevřena stálá expozice ochrany obyvatelstva v Muzeu Policie České republiky. Zřizovatelem je MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Výstava mapuje více než devadesátiletý vývoj ochrany obyvatelstva, v minulosti nazývané civilní obranou a poté civilní ochranou.

Je tomu právě rok, kdy byla slavnostně otevřena stálá expozice ochrany obyvatelstva v Muzeu Policie České republiky. Zřizovatelem je MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Výstava mapuje více než devadesátiletý vývoj ochrany obyvatelstva, v minulosti nazývané civilní obranou a poté civilní ochranou.

Ilustrační foto

Expozice je chronologicky rozdělena do čtyř částí. Začíná I. světovou válkou a končí rokem 2001, kdy byla celá oblast civilní ochrany převedena z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra, respektive Hasičského záchranného sboru ČR.

Expozici zrealizovalo MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s Muzeem Policie ČR. Vystaveno je na tisíc exponátů, které jsou rozmístěny na ploše více než 200 m2.

V expozici je k vidění rekonstrukce úkrytu ve sklepní části domu (včetně zařízení pro filtraci vzduchu), zájemci mohou také obdivovat rozsáhlou kolekci plynových a ochranných masek pro obyvatelstvo. Součástí expozice jsou rovněž ukázky detekčních prostředků a ochranných oděvů z různých etap české historie.

Ochrana obyvatelstva v České republice je definována zákonem č. 239/2000 Sb. jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Ochranu obyvatelstva lze tedy chápat jako soubor opatření, technických prostředků, postupů a činností státní správy, samosprávy i občanů, které by měly směřovat k minimalizaci negativních dopadů mimořádných událostí a krizových situací (např. živelní pohromy, havárie, popř. teroristické útoky) na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí.

Zatímco v minulosti byla civilní obrana/ochrana zaměřena zejména na ochranu občanů před následky válečného konfliktu, současné hrozby jsou zcela jiného charakteru. Namísto někdejšího prioritního zaměření na stálé úkryty a ochranné masky tak současná opatření v oblasti ochrany obyvatelstva kladou důraz např. na ochranu dýchacích cest pomocí běžně dostupných prostředků (např. navlhčené textílie), využití ochranných vlastností staveb a také na zvyšování informovanosti obyvatelstva, výchovu a vzdělávání občanů, kteří by měli vědět, co hrozí a jak se proti hrozbám chránit.

Více na www.hzscr.cz

Expozici ochrany obyvatelstva lze navštívit v Muzeu Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2), které je otevřeno denně s výjimkou pondělí od 10:00 do 17:00 hod.

Více o Muzeu Policie ČR naleznete zde.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-swo-

Sdílet
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK