Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská abeceda 9

V tomto období hrozí nebezpečí podchlazení a omrzlin. Jak je poznat a jak se chránit?

Charakteristika

Účinek chladu se může na člověku projevit celkově i místně. Podchlazení nastává, poklesne-li tělesná teplota pod 35 oC. Pokud poklesne tělesná teplota pod 26 o, je zotavení málo pravděpodobné.

Omrznutí může vzniknout povětrnostními vlivy nebo kontaktem s chladnými předměty a je lokální na určité části těla.

Na rozsah poškození organismu má vliv vnější teplota, doba působení chladu, únava, hlad nebo ztráta tělesných tekutin. Suchá zima vede ke ztrátě tepla z těla převážně sáláním, ve vlhkém prostředí dochází k přenosu tepla hlavně vedením. Průvan a vítr zvyšují vypařování tekutin, a tak stupňují ztráty tepla těla ve vlhkém prostředí. Může se stát, že při vnější teplotě kolem 5 o mohou vzniknout poškození z chladu, jestliže účinek chladu zvyšuje vliv větru a vlhka.

Příznaky podchlazení:
-třesavka,
-studená a bledá kůže,
-tělesná teplota pod normálem,
-ztráta pozornosti, nepřiměřené chování,
-postupné bezvědomí,
-vyčerpání, dýchání a srdeční činnost se zpomalují, ztrácí se vědomí a po přechodném období zdánlivé smrti nastává smrt zástavou srdeční činnosti.

Příznaky omrznutí:
-postižené části těla (špička nosu, uší, prstů na rukou a nohou) nejprve zblednou, potom se stávají voskově bílými, později se objevují modré skvrny a v konečné fázi zčernají,
-ztvrdlá a ztuhlá kůže, puchýře,
-bodavá a silná bolest; později poraněná část těla ztrácí citlivost a jakmile zmrazení pronikne hlouběji, bolest zmizí.

Předpokládaný výskyt

Nebezpečí podchlazení a omrznutí hrozí při zásazích:
-v přírodním prostředí v zimě, při teplotách kolem 0 oC, za mrazu a silného větru,
za velké vzdušné vlhkosti a nižších teplot (mrholení, déšť),
-při povodních a pracích na vodě, zejména při dlouhém nasazení a nižších venkovních teplotách,
-v objektech mrazíren,
-na zařízení se zkapalněnými plyny,
-při používání oxidu uhličitého k hašení z tlakových lahví.

Ochrana

Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím podchlazení a omrznutí v následujících zásadách:
-pravidelné střídání nasazených hasičů,
-trvalé sledování délky nasazení zasahujících hasičů v nepříznivých meteorologických podmínkách a charakteru jejich práce, sledovat změny během zásahu,
-zabezpečení teplých místností pro vystřídané hasiče a poskytnutí dostatečné doby na regeneraci sil,
-podávání teplých nápojů (po 2 hodinách od zahájení zásahu) a stravy (po 4,5 hodinách od zahájení zásahu),
-umožnit výměnu mokrých oděvů, rukavic a bot,
-jednotky pokud možno nasadit tak, aby hasební voda nadměrně nesmáčela nasazené hasiče (např. za silného větru a mrazu),
-vyvarovat se dlouhému osobnímu kontaktu s podchlazenými zařízeními, zejména s těmi, ve kterých je zkapalněný plyn, chladící média apod.,
-nasadit jen nezbytně nutný počet hasičů.

Ochranné prostředky a další zařízení:
-ochranné prostředky hasiče, náhradní oděv, rukavice, obuv,
-nádoby udržující teplotu při rozvozu teplé stravy a nápojů,
-speciální oděvy pro práci na vodě a za chladu,
-ochranné nápoje,
-zařízení pro odpočinek (např. týlový kontejner).
Sdílet