Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Osm cvičných událostí museli řešit dobrovolní hasiči z Blanenska během dvanáctihodinového maratonu

Je sobota, 12. května 2018, krátce před polednem. Areál Zařízení Tišnov, který je provozován Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se zaplňuje hasičskými vozidly.

Na tento den bylo pro vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí územního odboru Blansko připraveno další z instrukčně-metodických zaměstnání. Hasiči z Blanenska se sjíždí k takovému výcviku každoročně, aby si společně ověřili svoje schopnosti a dovednosti při řešení mimořádných událostí. Tentokrát to bylo již potřetí.

Čtyřicet hasičů pomalu zaplňuje místní učebnu a přichází instruktoři, kteří je budou celým zaměstnáním provázet.

Pánové a dámy, vítám vás na Zařízení Tišnov a jsem rád, že se tu společně scházíme, abychom pracovali na našich nejen hasičských dovednostech.

Čeká Vás velice náročný den. Den plný nástrah, překážek a situací, s nimiž se budete muset vypořádat.

Dvanáctihodinový maraton bude náročný nejen fyzicky, ale i psychicky, proto Vám přeji hodně štěstí při plnění úkolů, které simulují situace, k nimž mohou být jednotky operačním střediskem vyslány,

přivítal přítomné vedoucí cvičení.

Poté, co bylo cvičení zahájeno, se členové jednotek rozdělili na dvě skupiny, aby absolvovali úvodní teoreticko-praktickou část zaměstnání. „Nevím proč, ale mám takový divný pocit, že tento teoretický základ nám měl napovědět, co nás čeká odpoledne a večer,“ podotkl po této části jeden z hasičů.

„Komunikační prostředky ovládám, práci s žebříkem zvládnu s ostatními, resuscitaci a vyšetření pacienta už máme za ty roky snad natrénovanou, ale přemýšlím nad tím, proč se bavíme o nebezpečí infekce, intoxikace a velení u zásahu?“ dodal s velkým otazníkem nad hlavou. „Uvidíš, nechej se překvapit!“ odpoví mu jeden z instruktorů.

Tak snad jde jen o jedno z povinných témat odborné přípravy vydané Generálním ředitelstvím HZS ČR pro rok 2018, řekne si.

„Krátká přestávka a za chvíli budou jednotky vyjíždět k událostem podle příkazů“, dostávají informaci velitelé od vedoucího cvičení. Následně probíhá kontrola stanovišť, porada instruktorů, kteří jsou výhradně z řad příslušníků HZS, a v radiostanici se ozve – „Všem, všem, všem, zde vedoucí cvičení. Je pět hodin odpoledne, vše je připraveno – jednotky se připraví k výjezdu.“


První, kdo dostává příkaz, je jednotka SDH Doubravice nad Svitavou. „Chlapi, jedná se o požár vozidla po dopravní nehodě a jsou tam zranění“ seznámí se situací velitel družstvo.

„Jednička a dvojka do dýchacích přístrojů, trojka je zdravotník,“ a jednotka vyráží na místo. Po příjezdu velitel provádí průzkum, kterým zjistí, že vozidlo nehoří, ale nehodu se zraněním dvou osob potvrzuje.

„Zdravotník se postará o zraněné, strojník o protipožární opatření, ostatní zajistí vozidlo, aby bylo bezpečné,“ vydává velitel rozkaz a hasiči se pomalu pouští do práce.

„Na vaše možnosti jste situaci zvládli docela dobře“, hodnotí situaci přítomný instruktor a postupně se se zasahujícími podělí i o svoje zkušenosti a dá jim doporučení pro jejich další činnost.


Mezitím další z jednotek řeší záchranu ženy, která si díky neodborné manipulaci s kotoučovou pilou amputovala horní končetinu. Bohužel se situace stala na těžko přístupném místě.

Pomoc už jde za Vámi,“ snaží se velitel jednotky uklidnit spolupracovníka poraněné ženy. „Nyní s námi musíte spolupracovat. Poslouchejte mě a zkuste udělat to, co Vám říkám,“ navádí velitel jednotky SDH Rájec muže, který se snaží zastavit silné krvácení do příchodu hasičů na střechu.

„Tuto situaci jste zvládli na jedničku,“ pochválí instruktor zasahující družstvo. „Situace je ukončena, pacient předán zdravotnické záchranné službě a jednotka se vrací zpět na základnu,“ ohlásí velitel na operační středisko.

Při návratu zpět na základnu je však jednotka z Rájce zastavena kolemjdoucím a musí se vypořádat s dalším nelehkým úkolem. „Kamarád chce skočit ze střechy,“ říká jeden z figurantů. I přes vynaložené úsilí při vyjednávání se ovšem osoba po pár minutách rozhodla ukončit situaci skokem dolů.

„No, tak to je pravý opak toho, co jsme perfektně zvládli na předchozím stanovišti,“ posteskne si velitel. „Ne vždy mohou všechny situace končit úspěšně,“ uklidňuje hasiče při vyhodnocení situace instruktor, který je zároveň členem posttraumatického intervenčního týmu.

„Pojďme si celou situaci vyhodnotit a něco si o psychologii v těchto krizových situacích říct,“ doplnil.


Na shromaždišti, odkud jednotky vyjíždějí, nyní plní vědomostní test jednotka SDH Černá Hora. „Je to jedno z odpočinkových stanovišť,“ komentuje to instruktor.

„Velitel jednotky a strojník jsou v krátkém testu přezkoušeni z místopisu a společně všichni členové odpovídají na základní testové otázky, kde si ověří znalosti z oblasti legislativy, hasiv a bezpečnosti práce,“ doplnil námět stanoviště.

Jejich činnost ovšem přerušuje silná průtrž mračen. „Teda to je konec světa,“ hodnotí to velitel jednotky. S úsměvem přichází instruktor a předává informaci o nutnosti zásahu jednotky u objektu, kde hrozí zaplavení z důvodu přívalových srážek.

Jednotka tak vyráží na místo události a následně provádí stavbu protipovodňových hrází pytlováním. Jen o malý kousek dál došlo při průtrži mračen ke stržení části střešní krytiny z rodinného domu.

Na místě se členové jednotky SDH Holešín snaží pomocí plachty zajistit střechu a dům před deštěm.

„Zásahy začíná komplikovat nejen přicházející únava, ale díky pozdním hodinám i snížená viditelnost,“ komentuje holešínský velitel situaci, a aby ji trochu odlehčil, zeptá se s úsměvem členů družstva: „Borci, doufám, že máte nabité svítilny nebo náhradní zdroje.“


Vedoucí zaměstnání prochází jednotlivá stanoviště a při své cestě vysílá jednotku SDH Jestřebí k další události. Velitel neváhá a podle přiložené mapy se společně s družstvem přesunuje na místo události.

„Počkejte tady, nejprve provedu průzkum a zjistím, co se skutečně stalo,*“ informuje velitel družstvo a pracuje s prvotní informací o závadě v kotelně. *„Pánové, máme tady osoby pravděpodobně intoxikované nějakou látkou, vezměte si dýchací přístroje a pojďte pomoct s evakuací,“ zazní vmžiku.

Jednu osobu bylo nutné po vynesení i resuscitovat. „Se situací jste si poradili poměrně dobře, jen nesmíte zapomenout, že oxid uhelnatý je lehčí než vzduch a stoupá vzhůru, takže bylo nutné provést i kontrolu horních pater a povolat si někoho, kdo to dokáže změřit,“ upozornil instruktor zasahující.


Jedním z úkolů, s nimiž si museli poradit členové jednotky SDH Újezd u Boskovic, byl transport pacienta z nepřístupného terénu. „Uděláme, co budeme moct, a pomůžeme Vám!“ zaznělo z úst velitele směrem k paní, která upadla a pravděpodobně si poranila páteř.

„Následný transport byl pro nás i zraněnou poměrně náročný, těžko bychom si s takovou situací s ohledem na naše prostředky poradili a byli bychom odkázáni na pomoc jiných jednotek, ale mnohdy je to i o improvizaci. S každým zásahem získáváme zkušenosti, a proto jsme tady,“ podotknul.


Blíží se půlnoc a jednotky před sebou mají poslední události. Jednotky SDH Bořitov a SDH Ráječko byly společně vyslány k signalizaci EPS. Po příjezdu na místo velitelé zjistili, že se jedná o požár ve sklepě. V

elitel jednotky Bořitov neváhá a vydává rozkaz k likvidaci požáru.

„Bořitov vytvoří dopravní vedení 1B na rozdělovač, od rozdělovače vytvoříme C proud a v dýchací technice provedeme průzkum.“ Vtom přichází zaměstnanec firmy a oznamuje, že pohřešuje kamaráda.

„Tak, pánové, rychle, rychle, seberte poslední síly, máme podezření na osobu uvnitř!“ burcuje hasiče velitel. Osoba je nakonec s vypětím všech sil vytažena z budovy a požár likvidován.

Závěrem cvičení bych chtěl poděkovat všem zasahujícím, instruktorům a figurantům. Zkrátka všem, kteří se na průběhu cvičení podíleli.

Je vidět neuvěřitelný pokrok ve vašich dovednostech a hlavně díky vašemu nasazení se již nyní těšíme na přípravu příštího ročníku. Ten bychom rádi uskutečnili v ulicích našich měst a obcí

uzavřel vedoucí výcviku.

Jednotky se tak po náročných více než dvanácti hodinách vrátily zpět na svoje základny a mnozí účastníci jistě doufali, že hluk sirény a pípající výjezdové SMS zprávy je nechají po tomto náročném dni alespoň chvíli odpočinout.

Doufáme, že bylo zaměstnání pro jednotky přínosem, že si mohly zopakovat a procvičit postupy z teoretických školení a děkujeme jim za jejich aktivní přístup v průběhu celého zaměstnání.

Vlastimil Svoboda, JSDH Rájec

Foto: Eva Sáňková, Městys Doubravice nad Svitavou, SDH Bořitov, SDH Holešín
Sdílet