Pondělí 25. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslava výročí 10. let družby SDH Hať a OSP Krzyzanowice

Ve dnech 18. a 19. 7. proběhly v Hati oslavy desetiletého výročí založení družby mezi sborem dobrovolných hasičů v Hati (SDH Hať) a dobrovolnými hasiči v Krzyzanowicích (OSP Krzyzanowice). Oslavy se konaly po dobu dvou dnů. Sobota proběhla v oficiálním duchu a nedělní odpoledne proběhlo v duchu volnějším. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Sobotní program oslav:

Oslavy započaly slavnostním přivítáním významných osobností a zástupců jednotlivých sborů na obecním úřadě v Hati. Následně se utvořil slavnostní průvod. Účastníci průvodu došli za zvuku živé hudby až ke kostelu, kde byly položeny kytice na památku zemřelým. V kostele pak proběhla slavnostní mše svatá. Této mše svaté se účastnil i polský otec Marceli, který je členem OSP Krzyzanowice.

Po mši se hasiči a hasičky přesunuli před kulturní dům, kde proběhlo focení. Po vyfotografování praporečníků a členů obou sborů následoval přesun do kulturního domu. Zde pokračoval program oslav slavnostní schůzí. V rámci schůze vystoupili zástupci jednotlivých sborů se svými proslovy, dále významné osobnosti z řad hasičů a to jak dobrovolných, tak profesionálních z české i polské strany.

Poté byly připomenuty různé společné akce a činnosti vzájemné spolupráce mezi oběma sbory. Proslov k těmto oslavám měli i starostové obcí a další osobnosti. V rámci této slavností schůze byly předány různá ocenění, například za myšlenku vzniku této družby, její udržování a za neustálou aktivitu při rozvoji této spolupráce, která již přerostla ve velké přátelství. Po ukončení slavnostní schůze a výborné večeři následoval společenský večer. K poslechu i tanci hrála všem přítomným kapela.

Nedělní program oslav:

V neděli pokračoval program oslav v areálu za hasičskou zbrojnicí. Hasiči v dopoledních hodinách připravili společně areál, různé soutěžní trasy a vše potřebné. Bohužel tak jako předešlou noc, tak i celé dopoledne počasí všechny zlobilo. Chvíli pršelo, pak zase svítilo slunce, nebo přišly opět lijáky. Nakonec se počasí umoudřilo, chvilkami sluníčko vysvitlo a bylo možno začít se sportovní částí oslav.

Nejprve proběhly štafety hasičských družstev. Každé družstvo se skládalo ze dvou mladých hasičů, ze dvou mužů a dvou hasičů seniorů. Pro žáky byla připravena soutěžní trasa podobná štafetě dvojic a prolézačka. Na závěr své části museli předat štafetový kolík v podobě proudnice ke džberové stříkačce mužům. Tuto proudnici tedy předali mužům, na které byly připraveny tyto úkoly: uřezání dvou částí z hranolu pomocí ruční pily, následně překonání 2 m bariéry a na závěr přemístění obrovské pneumatiky pomocí těžkého kladiva. Po splnění těchto úkolů předali štafetovou proudnici seniorům, kteří museli nejprve nafoukat dva balónky k prasknutí, následně na nosítkách přenést figurínu. Po jejím přemístění museli naplnit pomocí připravených kbelíků džberovou stříkačku a pomocí ní a zmíněné štafetové proudnice sestříknout terč a tím zastavit časomíru.

Po této soutěži následovala soutěž v požárních útocích. Nejprve startovali z obou sborů mladí hasiči, kteří požární útok prováděli klasicky. Po ukončení požárních útoků mladých hasičů započaly požární útoky pro mužská družstva. Ti však měli podmínky ztíženy a to o dvou metrovou bariéru, kterou museli všichni překonat. Ani svá náčiní nemohli mít připravené jak na klasické soutěži. Kolegové jim sportovní náčiní vždy na základně rozházeli, ať to nemají tak jednoduché. Tento požární útok byl pro diváky velice atraktivní a zajímavý, neboť někteří naši drobečci měli s bariérou problémy a pohled na to, jak je dva další kolegové strkají přes bariéru, byl pro všechny velice zábavný. Tento způsob požárního útoku byl připraven i pro hasiče seniory. Polští kolegové nás však přelstili a bariéru překonali podlezením. Pro družstvo seniorů z Hati, jsme tedy my mladí hasiči vymysleli s kolegy u bariéry, aby jim bariéru taky přizvedli, ale jen minimálně. Ať si svá těla trošku protáhnou a nezlehčují si soutěž. Po provedení posledního útoku a vyhodnocení všech soutěží započaly ukázky zásahů obou jednotek.

Jednotka z Krzyzanowic provedla ukázku vyprošťování z osobního vozidla a následnou ukázku poskytnutí první pomoci. Hasiči z Hati provedli ukázku hašení požáru osobního vozidla za použití dýchací techniky. Všechny ukázky jednotek na závěr sklidily veliký potlesk diváků. Po ukončení ukázek zásahových jednotek si mohli diváci prohlédnout techniku a vybavení hasičů. Poté již následovalo přátelské posezení a poklábosení s přáteli při živé hudbě do večerních hodin.

Z těchto oslav byl pořízen regionální televizí i krátký záznam, který je možno shlédnout zde.

Více informací o uplynulých oslavách je možno shlédnout na naší hasičské webové prezentaci:

http://hasici-hat.unas.cz

Za SDH Hať Bc. Zdeněk Janoš-swo-

Sdílet