Neděle 21. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Majáky – epilog

Nastupuje generace L.E.D.

L.E.D. – light emitting diode, tedy světlo emitující dioda. Tato polovodičová součástka zaznamenala v současné době raketový růst. Díky zdokonalování výrobních technologií došlo ke zlevnění výroby, k nárůstu počtu typů a zvýšení svítivosti. Tyto faktory vedou k vyššímu využívání L.E.D. v mnoha odvětvích.

L.E.D. je speciálním druhem polovodičové součástky, která při zapojení do elektrického obvodu emituje světlo. Má velmi nízký odběr proudu a vysokou životnost, která mnohonásobně překračuje životnost žárovky nebo výbojky. Diody se využívaly, a stále využívají, převážně k zobrazování dat.

V současné době nabízení L.E.D. další využití jako silné, úsporné a trvanlivé zdroje světla pro svítilny nebo výstražná zařízení.

Pražská policie v současné době zkouší nový typ výstražného majáku založeného výhradně na technologii L.E.D. Výstražná světelná rampa je osazena 16 bloky diod s modrým světlem, které zajišťují vysokou viditelnost. Rampa je dále osazena reproduktorem k siréně a vpředu a vzadu červeným návěstím STOP k zastavování vozidel. Návěstí je vpředu zrcadlově otočeno, aby bylo čitelné ve zpětném zrcátku. Světelná část rampy zatěžuje elektrickou instalaci vozidla 25 W. Pro srovnání, běžně užívané výstražné rampy zatěžují elektroinstalaci 150–200 W. Takto nízký odběr umožňuje bezproblémovou funkci výstražných světel i při dlouhodobém zatížení, a to i bez nastartovaného motoru vozidla, např. pokud policisté označují nehodu v silničním provozu a musí zůstat na místě třeba i několik hodin. U výstražných majáků osazených stroboskopy nebo halogenovými žárovkami dochází již po krátké době činnosti bez motoru vozidla k snížení napětí v baterii, což může v extrémních případech mít za následek kolaps vozidla (nejde nastartovat). Další nespornou výhodou je bezporuchovost tohoto zařízení. Nejčastější závadou běžných ramp v průběhu užívání je prosté prasknutí vlákna žárovky nebo výbojky. To má za následek nefunkčnost části výstražné rampy a snižuje výstražný efekt. U zařízení osazeném L.E.D. tato závadu de facto odpadá.

Výstražná rampa má moderní design, její kostru tvoří plast a hliníkové desky. Velmi nízký odpor vzduchu je předurčen již výškou 9 cm. Policisté ve službě jistě ocení možnost zastavování vozidel zezadu pomocí zrcadlově osazeného návěstí STOP na přední části výstražné rampy. Další výhodou je, že diody jsou schopny blikat v různých intervalech a optimalizovat tak světelnou výstrahu.
Policie zřejmě získala do svého užívání první výstražnou rampu tohoto druhu v České republice, protože do současné doby se diodová výstražná světla užívala pouze jako přídavná a rampy, které jsou v užívání nebyly upravovány pro použití u policie. Prostě neměly nápisy STOP.

Jako příklad mohou sloužit některá vozidla ZZS HMP (Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy), které mají diodová světla namontována nad zadními dveřmi, nebo vozidlo pyrotechnické služby Policie ČR, které má podobná diodová světla namontována na bocích. LED rampu, ale v jiném provedení má i pohotovostní vozidlo Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Další vlaštovkou je vozidlo psovodů Městské policie České Budějovice, které stejný typ rampy zkouší. Výstražné rampy na bázi LED v současné době užívají již i vozidla záchranné služby v Plzni nebo Středočeského kraje. Je možné, že tato III. generace výstražný světel si začne postupně budovat řadu svých uživatelů a i obdivovatelů.

Všechna tato zařízení nám velmi názorně ukazují, že budoucnost diodových výstražných světel je jen v našich rukách. Je zřejmé, že výkon, životnost a bezporuchovost hovoří jednoznačně pro širší využití. Překážku ve vybavování budou možná tvořit finanční limity, protože technologie L.E.D. je stále ještě dražší záležitostí, ale i to se pravděpodobně zlepší. Jisté je, že vozidlo s kvalitním výstražným zařízením je dobře viditelné, tudíž je jeho provoz ve vypjatých situacích bezpečnější a investice do bezpečnosti se musí vyplatit.

Michal 911<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=466“ target=>Majáky – část 1
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=489“ target=>Majáky – část 2
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=583“ target=>Majáky – část 3
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=670“ target=>Majáky – část 4
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=691“ target=>Majáky – část 5
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=729“ target=>Majáky – část 6
<a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=1303“ target=>Majáky – konec?
Sdílet