Neděle 21. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Červená nebo modrá ?

4. 1. 2004 odvysílala TV Nova v hlavním televizním zpravodajství reportáž o vhodnosti či nevhodnosti červeno-modrých výstražných světel…

V závěru reportáže odpověděla mluvčí Ministerstva dopravy, že červené majáky nejsou příliš vhodné, neboť by si je řidiči v Čechách mohli plést s brzdovými světly. Přiznám se, že jsem v životě slyšel už mnoho hovadin, ale něco podobného už dlouho ne. Nejen, že se jedná o popření zdravého rozumu obyvatel ve všech státech, kde je tato kombinace povolena, (mj. v celých Spojených státech a v našem okolí např. na Slovensku jsou extrémně povoleny výhradně červené kryty!), ale aniž by si to dotyčná uvědomila i obrovský kus pravdy! Vždyť brzdová světla mají mj. všechny řidiče upozornit na nebezpečí, které jim může zastavením hrozit – jedná se tedy o podobnou funkci, kterou zastává výstražné zařízení a případnou záměnou nejenže nikomu nic nehrozí, ale naopak plní stejnou úlohu. Upozornění, že PČR bude auta s podobnými kombinacemi pokutovat je opravdu směšné, neboť musí začít především u sebe, jelikož nemálo jejich vozidel je takto vybaveno! Důležitější však na celé reportáži bylo to, že novela zákona je stále v pracovní verzi a proto bychom měli této situace využít a tuto kombinaci si prostřednictvím našich vrcholných orgánů tedy, GŘ HZS a SHČMS prosadit!
Jiří Sucharda

Vážení kolegové hasiči, záchranáři, policisté,

k Vašim rukám se dostal návrh na změnu v legislativě, která by umožňovala současně s modrou barvou výstražného zařízení vozidel s právem přednosti v jízdě (zákon o provozu na pozemních komunikacích), použít i barvu červenou.
Pokud souhlasíte s obsahem „návrhu“, který bude zaslán na MVČR panu ministrovi, prosím, podpořte tuto snahu vyplněním kolonky v podpisovém listu. Aby měla tato akce smysl a jistou úroveň, je nutné, aby za každou oslovenou složku IZS byl podepsán pouze velitel nebo „představený“ této složky. Tento návrh byl nebo bude rozeslán na HZS krajů, jejich ÚO, územní střediska ZZS, Policii ČR, JSDH obcí.
Stane-li se, že k Vám dorazí podpisový list víckrát, prosím, souhlaste pouze jednou. Každý podpisový list má své evidenční číslo a je tedy evidována jeho cesta republikou. Vzhledem k omezené kapacitě mých kontaktů na Vás, prosím ty, kteří dostali tuto výzvu v el. podobě, aby ji vytiskli na papír a tento papír pak poslali (jako štafetový kolík) dál i s tímto dopisem ke svým známým z branže – oslovte, prosím, kompetentní osoby. Je-li podpisový list již plný, nebo nevíte, komu jej předat, prosím posledního „ve štafetě“, aby podpisový list poslal poštou (nebo jinak doručil) na adresu:
Hasiči města Adamova
Ing. Petr Kupka – velitel
Fibichova 45
679 04 Adamov
Pokud potřebujete další podpisový list, dejte mi vědět a pošlu nový (s dalším číslem v pořadí).

Děkuji a doufám, že se rozumná věc podaří.
Ing. Petr Kupka v.r.
velitel JSDH
kontakt: e-mail: petrkupka@seznam.cz , tel: 607 711 785


TEXT NÁVRHU

ŽÁDOST O DROBNOU LEGISLATIVNÍ ZMĚNU

Vážený pane ministře,

dostáváte do rukou materiál, který je ve své podstatě žádostí, chcete-li návrhem, na drobnou změnu v legislativě. Konkrétně se jedná o změnu v Zákoně o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.
Jako představitelé složek IZS se na Vás obracíme s žádostí o zakotvení možnosti použít současně s modrou barvou barvu červenou na výstražném zařízení, které používají vozidla s právem přednostní jízdy. K tomuto stanovisku nás vedou ryze pragmatické důvody ověřené praxí.
Jak jistě víte každá barva světelného spektra má jinou vlnovou délku, a tím také odlišné vlastnosti. Tyto vlastnosti se též projeví i na vnímání barvy lidským okem. Sama praxe na českých silnicích ukázala, že nastávají situace, kdy modrá barva (viditelná především v hustém silničním provozu, ve tmě a charakteristická tím, že není jinde na komunikacích zastoupena) není dostatečně výrazná. Její účinek především klesá ve špatných klimatických podmínkách jako je mlha, hustý déšť nebo naopak silné sluneční světlo. Právě v těchto případech by měla pomoci barva červená, která by byla užívána současně s barvou modrou.
Na závěr je nutné konstatovat, že tento návrh vznikl hlavně z důvodu lepší viditelnosti vozidel IZS, která potřebují využít právo přednostní jízdy a k ochraně zasahujících posádek těchto vozidel. Toto řešení by přispělo ke globální bezpečnosti silničního provozu.
Žádáme Vás tímto, aby Vaše ministerstvo jako kompetentní orgán předložilo návrh na změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích zákonotvorným orgánům.
Přílohou této žádosti je několik originálů podpisových listů, na nichž potvrdili představitelé složek IZS svým podpisem souhlas s touto žádostí (nejedná se o petiční akci).

Ing. Petr Kupka

Podpisové archy získáte na výše uvedené adrese.
Sdílet