Čtvrtek 21. unora 2019, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Nácvik třídění zraněných osob metodou START proběhl na výcvikové ploše Školního a výcvikového zařízení v Brně

Dne 20. června 2018 opět proběhl na výcvikové ploše Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru ČR v Brně výcvik s názvem START.

Jednalo se o praktický výcvik spolupráce při mimořádné události s velkým počtem zraněných osob. Tento výcvik probíhá již třetím rokem v těsné spolupráci s dalšími složkami IZS, zejména ZZS a Policií ČR.

U hasičů je výcvik začleněn přímo do výuky v kurzech pro hasiče-zdravotníky a posluchače kurzu Taktické řízení.


Tak jako vždy, i tentokrát se začalo s nácvikem na hale. Pro tuto část výcviku je připraveno cca 20 namaskovaných figurantů, simulujících jednotlivá poranění.

Každý účastník si vyzkouší třídění metodou START. Ta se používá v případech, kdy je významný nepoměr mezi počtem zraněných osob a počtem zasahujících, nebo ve ztížených podmínkách, kdy není možné zajistit okamžitou péči všem zraněným osobám současně.

Pomocí této metody je zvolena priorita transportu na odborné stanoviště zdravotnické pomoci. Přednostně jsou přinášeni pacienti s první prioritou, tzv. červenou (selhávající životní funkce), následně s druhou, tzv. žlutou (méně závažná poranění, neschopní samostatného pohybu), a jako poslední jsou ošetřeni zelení (chodící, lehce zranění).

Na místě neštěstí jsou ponecháni pacienti s prioritou čtvrtou, tzv. černou (mrtví a s poraněním neslučitelným se životem).

--

Poté následuje „ostrá akce“ – lektorský tým ŠVZ HZS ČR pod vedením por. Ivana Růžičky, DiS. připraví modelovou situaci, jejíž téma není zúčastněným předem známo. Tématem aktuálního výcviku byla dopravní nehoda autobusu s vlakovou soupravou převážející benzín.

Jednotka hasičů po příjezdu na místo zásahu provádí zajištění okolí místa nehody, zejména nárazníkové postavení vozidla, protipožární opatření a stabilizaci havarovaného vozidla. Velitel zváží povahu nebezpečí a následně informuje Krajské operační a informační středisko (KOPIS) o rozsahu a povaze nehody a předpokládaném počtu zraněných.

Poté ihned vysílá první dva hasiče na třídění. Na místo přijíždí první posádka ZZS, následuje rychlá komunikace a velitel informuje o povaze neštěstí i právě dojíždějící posádku PČR.

Klíčovou roli hraje součinnost velitele hasičů a vedoucího zdravotnické složky při výběru místa pro vytvoření odborného třídícího stanoviště a stanovení režimu vstupu a výstupu. Na místo se postupně sjíždějí další posádky IZS.

Následuje to nejdůležitější – třídění, vyprošťování a transport zraněných dle závažnosti zranění.


Lektoři se při přípravě snaží co nejvíce přiblížit situaci realitě. Situaci nekomplikuje jen přítomnost hořlavé kapaliny, komplikace jsou připravené i u samotného třídění a při komunikaci se zraněnými osobami.

Tentokrát se nám podařilo zajistit přítomnost nevidomé osoby, která v roli figuranta perfektně zahrála dceru těžce poraněné ženy. Mezi zraněné se často nechá namaskovat i naše kolegyně kpt. Mgr. Soňa Pančochová – psycholog HZS Zlínského kraje.

V kurzech je obsažena i psychologická část, kterou vyučuje, a v praktických ukázkách pak zaštiťuje stresové modelové situace. Cvičení se účastní nejen zasahující, ale také figuranti simulující zraněné, bez kterých by se jistě toto cvičení neobešlo.

Jsou jimi nejen budoucí hasiči z kurzu nováčků, ale i studenti oboru zdravotnický záchranář z Vyšší odborné školy Josefa Podsedníka a studenti lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Ti tak mohou čerpat cenné informace pro studium přímo z praxe, i když jen z modelové situace. Vidět takovou akci i ze strany poraněných je pro ně jistě velkým přínosem.


Tento ojedinělý způsob výuky je oblíben jak u lektorského týmu, tak u samotných cvičících. Ihned po ukončení cvičení následuje jeho krátké vyhodnocení přímo na místě a po vyklizení cvičné plochy následuje podrobný rozbor na učebně.

Díky videu z celé akce mají lektoři i příslušníci okamžitou zpětnou vazbu, kdy vyhodnotí průběh celého součinnostního cvičení a podrobně rozeberou všechny situace.

Por. Ivan Růžička, DiS, Martina Davidová, ŠVZ Brno
Sdílet
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK