Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Česká hasičská sportovní federace

Vznikla nová hasičská sportovní federace. Co k jejímu vzniku vedlo ?

Bylo potřeba probudit zkomírající občanské sdružení pod názvem Česká sportovní federace hasičů, která měla za úkol sdružit sportovní kluby hasičů, popř. další subjekty či jednotlivce a následně pomáhat vytvářet podmínky pro sportovce (hasiče) z celé ČR, včetně naplnění členské základny. To bohužel nefungovalo, takže jsem inicioval v březnu 2003 Valnou hromadu, kde bylo zvoleno nové vedení ČSFH, které mělo nelehký úkol – probudit činnost ČSFH. Jako zvolený předseda spolu se svými nejbližšími kolegy ve Výboru ČSFH jsem se chtěl pokusit tento úkol splnit. Požádal jsem stávající vedení ČSFH ( fungoval pouze prezident a sekretář) o řádné předání tohoto občanského sdružení ( majetek, finance atd.). Při předávání se bohužel zjistily vážné nedostatky jak v legislativě ČSFH (Stanovy), tak v účetnictví pro které nebylo možné tuto organizaci převzít. Na základě doporučení právníka jsem spolu se svými kolegy řádně zvolenými v březnu abdikoval na své funkce a vše vrátili původním správcům ČSFH.

Vznikla otázka co dál. Proto jsem svolal v září 2003 do Ostravy mimořádnou Valnou hromadu na kterou se dostavili zástupci SK z celé ČR, kde jsem vysvětlil stávající situaci v ČSFH a základě těchto informaci jsem navrhnul vznik úplně nového občanského sdružení, které nebude mít žádnou trhlinu. S tímto návrhem zástupci SK souhlasili. Vznikla nová organizace s názvem Česká hasičská sportovní federace (ČHSF), jejíž Stanovy byly přijaty v prosinci 2003 a od 1. 1. 2004 začíná plnit svou funkci,tzn. naplnění členské základny od které se vše další bude odvíjet. Psal bych hodně dlouho, takže jsem ochoten poskytnout každému zájemci podrobnější informace o podnikatelském záměru ČHSF. Rád bych, aby si tuto změnu kolegové hasiči uvědomili a obraceli se s problematikou sportu na níže uvedené členy výboru ČHSF. Občanské sdružení s názvem Česká sportovní federace hasičů (ČSFH sekretář p. Krejčí z GŘ) by měla v nejbližších dnech ukončit svou činnost.)
Organizační výbor, zvolený dne 26. 9. 2003 v Ostravě:
předseda: Ing. Jan Ivan, HZS MSK, ÚO Ostrava
místopředseda: Mgr. Ladislav Šnelly, učiliště PO Chomutov
pokladník: Ing. Oldřich Dvořák, SDHP Chomutov
sekretář: Bc. Vladimír Vysocký, HZS MSK, ÚO Ostrava

Jan Ivan -předseda ČHSF
Sdílet