Středa 20. unora 2019, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Dobráci sk

Dobrovolní hasiči v Kuřimském Jestřabí oslavili 95 let

V sobotu 19. 5. 2018 proběhla slavnostní valná hromada členů a pozvaných hostů v sále kulturního domu a nové hasičské zbrojnice při příležitosti 95 let SDH Kuřimské Jestřabí.

V úvodu proběhlo přivítání vzácných hostů, mj. starosty Okresního sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska Luboše Zemana, poradce hejtmana Jihomoravského kraje pro hasiče Zdeňka Melkese, vedoucího zařízení Tišnov HZS JMK mjr. Ing. Jozefa Dankoviče, velitele okrsku Dolní Loučky Ivana Kiefera a zástupce vedení okolních sborů a obcí.

Po zaznění hymny České republiky mj. i k uctění památky 100. výročí vzniku republiky a minutě ticha za zemřelé členy a dobrodince sboru zhodnotili postupně práci za posledních 95 let. Starosta Okresního sdružení hasičů Luboš Zeman předal sboru jako kolektivu medaili „Za příkladnou práci“.

Dále byli vyznamenáni za dlouholeté členství Marie Knoflíčková, František Chmelíček, Jaroslav Tomek st., František Mašek st., Josef Mašek, za práci pro sbor Jaroslav Tomek ml., Petr Matyáš a Petr Havlíček. Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek udělil bronzovou medaili JMK Františku Maškovi ml., Martinu Kadlecovi a Petru Tomkovi.

V sobotu 14. 7. proběhly oslavy založení sboru v rámci Obecního dne na hřišti. Oslava začala srazem hasičských jednotek na návsi a slavnostní mši svatou v kulturním domě za živé a zemřelé členy sboru a občany Kuřimského Jestřabí, kterou sloužil želivský premonstrát a kaplan z věznice Kuřim P. Mgr. Václav Jaroslav Rychlý.

Po mši přivítal zúčastněné starosta obce Petr Tomek. Čestná stráž položila u kapličky ke kříži květiny za občany a hasiče obce. Následně se vydal průvod na hřiště. Proběhl slavnostní nástup zúčastněných sborů, které pozdravil starosta sboru Martin Kadlec. Starosta obce přivítal zúčastněné sbory z obcí Žďárec, Velká Bíteš, Dolní Loučky, Sentice, Kaly, Tišnovská Nová Ves, Čebín, Svatoslav, dále starostu okrsku Dolní Loučky Milana Sojku.

V odpoledním programu byly statické i dynamické ukázky historické a moderní hasičské techniky při zásahu, ukázky požárních útoků dětí. Se svojí čtyřkolovou stříkačkou od firmy Hiller a vdova se představil SDH Čebín. Pro děti byly připraveny atrakce.

Byla připravena výstava výzbroje a výstroje sboru. Představena byla občanům i čerstvě zrekonstruovaná DS 16 Chotěbor, kterou sbor vlastní od roku 1936. K tanci a poslechu hrála Malá kapela-Tišnov pod vedením Miroslava Falty. Večer proběhla taneční zábava s country skupinou Na starý kolena. Po celou dobu bylo přichystáno bohaté občerstvení. 

O založení hasičského sboru v obci se uvažovalo již delší dobu. Impulsem k založení byl velký požár 2. 12. 1922, při kterém bylo přímo ohroženo několik sousedních domů. Jen díky zásahu sousedních hasičských sborů nedošlo k jeho rozšíření.

O založení sboru se zasloužil tehdejší starosta obce František Pleva. Po získání dostatečného počtu členů ke vstupu byla svolána ustavující schůze na 23. 5. 1923. V době založení měl sbor 10 zakládajících, 24 čestných a 8 přispívajících členů. Tehdy měla obec 48 domů s 253 obyvateli. V roce 1924 byl a zakoupena ruční čtyřkolová dvouproudní stříkačka. Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1934, následně v roce 1936 dvoukolá motorová stříkačka DS 16 Jar.Chotěbor. V roce 2011 zakoupili dopravní automobil Volkswagen Transporter.

Dne 16. 3. 2014 zakoupili zásahové vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP od SDH Sentice. Obec nadělila sboru i novou hasičskou zbrojnici se zázemím JPO vyšších kategorií, která vznikla jako součást víceúčelové budovy uprostřed obce.

Sbor dobrovolných hasičů společně s Obecním úřadem je pořadatelem různých kulturních akcí, např. Masopust, Pálení čarodějnic, Dětský den, Obecní den, Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou besídkou a pod. Pravidelně se účastní oslav výročí založení okolních hasičských sborů.

Jednotka SDH obce Kuřímské Jestřabí je zařazena do kategorie JPO 5 a má v současnosti 11 členů. Zásahy za poslední dobu 24. 1. 2010 požár rodinného domu; 28. 9. 2012 požár seníku, 27. 11. 2016 požár chaty, 3. 12. 2016 požár klestí, 19. 7. 2017 technická pomoc ZOZ, 29. 10. 2017 technická pomoc-větrná smršť (2× výjezd), 5. 5. 2018 požáru lesního porostu, 1. 6. 2018 technická pomoc – lokální povodeň.

Kuřimské Jestřabí je obec v okrese Brno-venkov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1390. Žije zde 178 obyvatel.

Martin Kadlec, Petr Tomek, David Dvořáček
Sdílet
Banner VIP: Devold 970x150 OK