Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik moldavských hasičů v České republice proběhl v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce

V termínu 9. – 13. července 2018 proběhl areálu Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu výcvik moldavských hasičů.

Tento výcvik byl zorganizován v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce s názvem „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů II“. Hasičský záchranný sbor ČR aktivně spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Moldavska již od roku 2012. Od této doby byly realizovány již dva projekty a řada aktivit..

Současný projekt je realizován v období 2015 – 2018 a jeho součástí byl například výcvik moldavských hasičů při únicích nebezpečných látek a haváriích s nebezpečnými látkami. Moldavským hasičům byly pořízeny jednoduché detektory nebezpečných látek s kalibračními sadami, protichemické obleky (SUNIT), těsnící sady pro zamezení úniků nebezpečných látek, kompresory a automatické externí defibrilátory.

Součástí projektu je i spolupráce psychologické služby HZS ČR a ÚCOMU, která probíhá po celou dobu jeho realizace.

Tentokrát byla tématem výcviku protipovodňová ochrana. V rámci projektu byly Českou rozvojovou agenturou vysoutěženy mobilní protipovodňové zábrany a právě s tímto druhem zábran se mohli moldavští hasiči seznámit. Výcviku se zúčastnilo deset moldavských hasičů. Další výcvik se bude konat na podzim už přímo v Moldavsku. Všechny aktivity projektu jsou hrazeny z rozpočtu České rozvojové agentury.

O projektu rozvojové spolupráce HZS ČR a HZS Moldavska

Rozvojová spolupráce mezi Hasičským záchranným sborem ČR a Hasičským záchranným sborem Moldavska byla iniciována Českou rozvojovou agenturou. V září roku 2012 byla podepsána dohoda o realizaci projektu s názvem „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“.

Díky této dohodě se realizovala řada aktivit. Již v roce 2012 byli do Moldavska vysláni dva experti HZS ČR. Cílem jejich vyslání bylo vyhodnotit situaci u HZS Moldavska a následně spolupracovat s MV- generálním ředitelstvím HZS ČR na přípravě projektového dokumentu na léta 2013 a 2014.

V roce 2013 byly realizovány tři výcviky moldavských hasičů v České republice. Výcviky proběhly ve Školním a výcvikovém zařízení Brno a byly zaměřeny na výcvik v kontejneru „flashover“, ohňovém domě, dále na provádění záchranných prací při dopravních nehodách a výcvik s cisternou. Hasičům bylo také pořízeno zásahové oblečení pro výcvik v Česku s jeho následným využitím v Moldavsku. Moldavští hasiči byli s výcvikem velmi spokojeni.

Další pomoc spočívala v předání plně zrekonstruované cisterny CAS LIAZ v listopadu roku 2013. Čeští hasiči tehdy nepřivezli do Moldavska jenom cisternu. Svým moldavským kolegům předali také sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení, sadu pro stabilizaci budov a dvacet sad osobních ochranných prostředků pro hasiče.

Vyvrcholením této části spolupráce bylo slavnostní předání trenažéru na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru, který byl vybudován ve výcvikovém středisku hasičů v Kišiněvě. Čeští hasiči nepředali pouze samotný kontejner, ale zajistili i výcvik prvních moldavských instruktorů. Tito instruktoři jsou schopni sami cvičit hasiče a připravovat další instruktory. Hasiči, kteří projdou tímto výcvikem, budou schopni efektivně zasáhnout v případě požáru v uzavřeném prostoru, zachránit osoby uvnitř a ochránit své zdraví a život.

Projekt byl financován ze státního rozpočtu České republiky v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Veškeré aktivity jsou financovány Českou rozvojovou agenturou.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet