Neděle 23. ledna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pardubičtí hasiči v novém

Slavnostní otevření krajského ředitelství HZS Pardubického kraje.

Dne 15. ledna 2004 ve 13 hodin bude za přítomnosti náměstka ministra vnitra a generálního ředitele HZS České republiky genmjr. Ing. Miroslava Štěpána slavnostně otevřena budova krajského ředitelství HZS Pardubického kraje. Pozván je i ministr vnitra ČR Mgr. Stanislav Gross.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje byl zřízen s účinností od 1. 1. 2001. Dnem zřízení přešla na Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje práva a povinnosti z Hasičských záchranných sborů okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí.

V roce 2001 našel nově vznikající Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje dočasné sídlo ve stávající budově bývalého HZS okresu Pardubice. Na základě změny státoprávního uspořádání České republiky
a změny organizační struktury Hasičských záchranných sborů České republiky od 1. 1. 2001 bylo rozhodnuto o výstavbě objektu nového krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
Samostatné ředitelství HZS Pardubického kraje vyrostlo na pozemku vedle stávající budovy HZS územního odboru Pardubice. Stavba krajského ředitelství byla po řádném výběrovém řízení zahájena v říjnu roku 2002 a kolaudace objektu se uskutečnila 9. října 2003. Zhotovitelem stavby se stala firma VCES, a.s., odštěpný závod PREMING. Nábytek vyrobila firma J. Ledvina a spol., s.r.o., dřevovýroba a provádění staveb.
Objekt byl postaven jako čtyřpodlažní. V objektu jsou umístěny kanceláře pro denní pracovníky HZS Pardubického kraje a garáže pro služební vozidla. Budova krajského ředitelství byla postavena za 46,9 miliónu korun.


nstržm. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet