Čtvrtek 6. května 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Největší polský přístav v Gdaňsku má vlastní hasiče – Portowa Straż Pożarna Florian existuje od roku 1945

Během týdenního putování severním Polskem jsme navštívili přístavní hasiče v městě Gdaňsk. Gdaňsk jako takový je pak součástí tzv. „Trojměstí“ – společného názvu pro konurbaci měst Gdaňsk, Gdyně a Soboty, kde žije celkem více než 750 000 obyvatel.

V Gdaňsku – jednom z nejstarších a největších polských měst, kde žije necelého půl milionu obyvatel – leží největší mořský přístav v Polsku, který je zároveň jedním z největších přístavů v Baltském moři vůbec.

Podle wikipedie je jeho rozloha 1065,56 ha a v roce 2010 jím prošlo 27,183 miliónů tun nákladu. Tento přístav má svou vlastní hasičskou jednotku – „podnikové hasiče“ – Portowa Straż Pożarna FLORIAN sp. z o.o. (dále jen PSP Florian).

Zajímavostí je, že „podnikové jednotky“ v Gdaňsku – zmínění přístavní hasiči, dále pak hasičská jednotka z rafinerie, hasiči z palivového terminálu a letištní hasiči disponují dohromady větším počet hasičů i techniky, než profesionální hasiči v tomto městě.

Historie PSP Florian sahá do roku 1945, kdy byl po ukončení II. světové války opět obnoven provoz v přístavu. PSP Florian zajišťuje primárně ochranu (požární, ekologickou, preventivní – asistenční) zmíněného přístavu, v případě potřeby pak může zasahovat i na území města.

PSP Florian mimo tuto činnost pak zajišťuje také autorizovaný servis dýchací a hasící techniky, dále pak školení a výcvik pro dobrovolné i profesionální hasiče a posádky lodí – ty musí dle svého zařazení, typu lodě apod. absolvovat různé úrovně školení a výcviku, zaměřené např. na zdolávání požáru, nebo nouzové přežití na volném moři.

Hasiči

PSP Florian má na území města, resp. přístavu, 4 stanice. Jedna se nachází na levé straně přístavu (Nowy Port), druhá na pravé (Westerplatte), další zabezpečuje čerpací stanici paliv a poslední je pak „mořská“ lodní (stanice hasičských lodí).

Systém služby hasičů je stejný, jako u profesionálních hasičů v České republice, tedy 24 hodin služby, 48 hodin volna. My navštívili „centrálu“ PSP Florian – stanici na poloostrově Westerplatte.

Kromě samotných akutních zásahů musí být hasiči přítomni např. u čerpání paliva na lodích (obdobně jako se tomu děje na letištích), u řezacích a svařovacích prací, nebo zajišťují tzv. „ekologické patroly“ – hlídkovou činnost v přístavu samotném a v přístupové trase k němu, kdy je kontrolováno jak znečištění vody nebezpečné pro provoz přístavu a lodní dopravu (různé plovoucí kusy dřeva, nebo plasty), tak nebezpeční ekologické – např. úniky ropných látek.

Servis

Součástí stanice Westerplatte jsou dílny a servisní komplex, kde je zajišťován odborný servis a revize dýchacích a hasících přístrojů, dále pak PSP Florian zajišťuje servis stabilních hasících zařízení a jiných prvků požární ochrany na území přístavu a na lodích. V servisu pracují v době volna mezi směnami přímo hasiči PSP Florian.

Školení a výcvik

Na navštívené stanici se nachází výcvikový polygon, kde lze nalézt např. flashover kontejner; z lodních kontejnerů sestavený komplex pro simulaci požáru v uzavřených prostorách (byty, domy) – který je dle potřeby vybavován nábytkem apod.; prostor pro výcvik pohybu s dýchací technikou v zakouřených prostorách; nádrž pro simulaci úniku nebezpečných látek; komplex plošin, potrubí a žebříků – prostředí chemického průmyslu a lodí; nebo také „heli deck“ – přistávací plošinu pro vrtulníky.

Simulátor požáru v chemickém průmyslu je vybaven několika hořáky, kde je možné pomocí zemního plynu připravit např. požár nádrže s plynem, nebo požár na různých patrech a cvičit tak s tím související obtížný pohyb v takovém prostředí.

Stanice Westerplatte

Jak již bylo zmíněno, jedná se o hlavní stanici PSP Florian. Stanice prošla v nedávné době rekonstrukcí. Naším průvodcem byl Karol Madej, zástupce ředitele PSP Florian, který je zároveň zodpovědný za školící a výcvikovou činnost.

Prohlídka byla zahájena základními informacemi o celé jednotce a stručným seznámením s technikou, která byla v době naší návštěvy na stanici. Po prohlídce servisního centra jsme se pak přesunuli k výcvikovým trenažérům, kde nám byl i prakticky předveden simulátor zásahů v chemickém průmyslu.

V současné době zahajuje mj. PSP Florian výcvik pro dobrovolné hasiče z Německa. Co se týká techniky na stanici, překvapením může být složení techniky – kdy většina vozidel nedisponuje nádržemi na vodu s nějakým větším objemem. To je dáno charakterem území, kde PSP Florian působí – dle Karola není potřeba vodu vozit, protože „…vlevo moře, vpravo moře, před námi moře, za námi moře…“.

Použití slané mořské vody má ale samozřejmě negativní vliv na životnost techniky, resp. čerpacích armatur. Po prohlídce prostor a areálu stanice na Westerplatte následovalo překvapení v podobě přesunu k blízkému přístavu a byli jsme pozvání na krátkou „ekologickou patrolu“ na rychlém člunu „Piorun“ (Blesk). Jízda na nevelkém dvoumotorovém člunu s velkým výkonem byla skvělý zážitek.

V době naší návštěvy byla na stanici 3 zásahová vozidla:

  • GCBA 14/60 – Renault Kerax/Wawrzaszek – nádrže 10 000 litrů vody a 4 000 litrů pěnidla
  • GCAPr 60/3000 – Steyr 32S32/Carmichael – určený pro zásah práškem, nebo pěnou
  • SRt Steyr 1291/Metz – určený pro technické zásahy

Bohužel se nepodařilo navštívit stanoviště hasičských lodí – všechny byly mimo svůj přístav. Více než „náhradou“ ale byla zmíněná ekologická patrola na palubě Pioruna. Tento rychlý člun je určen hlavně pro hlídkovou činnost, ale jeho vybavení umožňuje také využití při záchranných operacích a pro rychlý prvotní zásah v případě požárů.

Výbavu tvoří mj. lafetová proudnice s dosahem 70 metrů, ovládaná dálkově, výkonné čerpadlo a nádrž na 300 litrů pěnidla. Dva vznětové motory, každý o výkonu 242,6 kW, umožňují plavbu rychlostí až 40 uzlů (více než 70 km/h).

Tomáš Lach
Sdílet