Úterý 1. prosince 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zemřel Karel Richter, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Rozloučily se s ním stovky hasičů

S velkým zármutkem mě zasáhla zpráva o náhlém úmrtí starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Karla Richtera. S jeho osobou odešel nejen dlouholetý vrcholný představitel dobrovolných hasičů, ale také můj dobrý přítel, píše generální ředitel Hasičského záchranného sboru genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.

Poslední rozloučení se uskutečnilo v úterý 28. srpna 2018 od 14 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích. Dorazily stovky hasičů.

Od mého nástupu do funkce generálního ředitele HZS ČR v roce 2011 se spolupráce se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska neustále prohlubovala a zlepšovala. Ruku v ruce s tím šla samozřejmě pravidelná spolupráce a komunikace s Karlem Richtrem, který byl tělem i duší této organizace.

Kvalitní a intenzivní spolupráce se projevovala jak při společných poradách vedení profesionálních a dobrovolných hasičů, kde jsme se snažili zlepšit podmínky pro práci jednotek, tak v návaznosti na to i v praxi.

Osobní úsilí a proaktivní přístup Karla Richtera přinášely své ovoce a v posledních letech se podařilo prosadit řadu zlepšení. K těm nejdůležitějším patří nastavení nových dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, a to jak ze státního rozpočtu, tak z Fondu zábrany škod.

Bylo by možné jmenovat spoustu dalších věcí a historie jistě na mnohé ještě poukáže. Za sebe si cením hlavně toho, že období naší společné práce bylo obdobím klidu mezi hasiči, ve kterém se podařilo prosadit mnoho zlepšení.

Nesmím zapomenout ani na to, že i díky osobnosti Karla Richtera se nám již osm let daří úspěšně pořádat společná mistrovství České republiky v požárním sportu. A také díky této spolupráci dosahujeme špičkových výsledků na poli požárního sportu v zahraničí.

Jsem hrdý na to, že profesionální a dobrovolní hasiči jsou vnímáni veřejností jako jeden celek a těší se vysoké prestiži.

Já osobně budu na Karla Richtera vzpomínat nejen jako na spolupracovníka, ale především jako na dobrého kamaráda, se kterým jsem měl tu čest potkávat se nejen při práci, ale i v rámci mnoha dalších akcí.

Zemřel uprostřed těch, kterým věnoval celý svůj profesní život.

Ing. Drahoslav Ryba
ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky

Karel Richter se narodil v roce 1950, dobrovolným hasičem byl již od dětství, kdy vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů v rodných Kylešovicích. Byl vysokoškolsky vzdělaným odborníkem v oblasti protipožární techniky a bezpečnosti průmyslu.

Působil na odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, později jako asistent a odborný asistent Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě, odkud přešel na Ústřední výbor Svazu požární ochrany ČSR, kde působil jako vedoucí technického oddělení.

Později vedl Metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany a ochrany ekonomiky v Přibyslavi. V roce 1992 nastoupil do funkce vedoucího a později ředitele Kanceláře SH ČMS.

V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a tuto funkci vykonával až do konce života.

Aktivně se zapojoval nejen do práce vyplývající z jeho funkce, ale byl činný také v Českém národním výboru CTIF a ve Sboru dobrovolných hasičů Braník.

Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl mnohokrát oceněn českým hasičstvem i na mezinárodním fóru. V roce 2011 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič. Byl ženatý a měl dvě dcery a pět vnuček.

Sdílet