Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní otevření v Pardubicích

Slavnostní otevření krajského ředitelství HZS Pardubického kraje, za přítomnosti představitelů MV, HZS ČR a kraje.

Dne 15. ledna 2003 ve 13 hodin bylo za přítomnosti ministra vnitra ČR Mgr. Stanislava Grosse, náměstka ministra vnitra a generálního ředitele HZS České republiky genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka a náměstka ředitele HZS Pardubického kraje pplk. Ing. Josefa Jelínka slavnostně otevřena budova krajského ředitelství HZS Pardubického kraje.
Sídlo, které bylo slavnostně otevřeno, poskytuje kvalitní zázemí hasičům. Bude základem krajského operačního a informačního centra integrovaného záchranného systému. Nejspokojenější jsou sami hasiči, kteří dosud pracovali v provizorních podmínkách.
Krajské ředitelství dosud sídlilo v budově pardubického územního odboru a v objektu, který byl přes ulici. „Občas to bylo kruté. V kancelářích seděli lidé po čtyřech a při koncepční práci to bývalo dost složité,“ říkají.
Na základě změny státoprávního uspořádání České republiky a změny organizační struktury Hasičských záchranných sborů České republiky od 1. 1. 2001 bylo rozhodnuto o výstavbě objektu nového krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
Nová budova je čtyřpodlažní. Jsou v ní kanceláře, šatny a sociální zázemí hasičů a garáže pro služební vozidla. „Je představa, že namísto operačních středisek, která jsou v jednotlivých okresech, zde bude jedno kvalitní, dostatečně dimenzované, se stálou obsluhou pro celý kraj. A to naše technologie umožňuje,“ řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.
Ministr vnitra Stanislav Gross při slavnostním otevření zdůraznil důležitost dobrých podmínek pro fungování HZS. „Stále více činností hasičského sboru je podle statistik v jiných oblastech než v požární ochraně. Pro hasičský sbor vyplývají také určité povinnosti z našeho členství v Severoatlantické alianci, ale nově i v EU. Proto je důležité, aby byly vytvořeny funkční podmínky pro managementy krajských ředitelství, aby byly schopny tuto úlohu zvládat,“ řekl Gross.
Spokojenost s vybudováním nového sídla hasičů nezastíral ani hejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek. Kraji se během tří let podařilo vybudovat většinu institucí, které by plnohodnotný kraj měl mít. „Posledním ze subjektů, který není v rámci Pardubického kraje řešen, je policie, která nemá působnost na území Pardubického kraje. To trochu drhne při fungování integrovaného záchranného systému. Ne že by to ohrožovalo jeho funkčnost, ale určitě by to bylo pružnější,“ řekl hejtman.
Ředitelství HZS Pardubického kraje vyrostlo na pozemku vedle stávající budovy HZS územního odboru Pardubice. Stavba krajského ředitelství byla po řádném výběrovém řízení zahájena v říjnu roku 2002 a kolaudace objektu se uskutečnila 9. října 2003. Zhotovitelem stavby se stala firma VCES, a.s., odštěpný závod PREMING. Nábytek vyrobila firma J. Ledvina a spol., s.r.o., dřevovýroba a provádění staveb.
V objektu jsou umístěny kanceláře pro denní pracovníky HZS Pardubického kraje a garáže pro služební vozidla. Cena objektu ředitelství činila 46,9 miliónu korun.

nstržm. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Gross obdivoval pardubickou „hasičárnu“ i dráčka Ohniváčka (z ČTK)
„Ten je krásný,“ rozzářil se dnes v Pardubicích ministr vnitra Stanislav Gross. Jeho obdiv při slavnostním otevření Krajského ředitelství hasičského záchranného sboru však nepatřil novému objektu ani nikomu z hasičů. Nadšení v něm vzbudila zhruba třiceticentimetrová postavička dráčka Ohniváčka, který je od ledna maskotem krajských hasičů při prevenci a výchově dětí.
„Ohniváček měl dnes premiéru. Pan ministr byl prvním, komu jsme jej představili,“ řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Mezi děti vyrazí maskot koncem měsíce.
Zelený dráček v hasičské přilbě a s hasičskou hadicí bude provázet hasiče na veškeré výchovné akce pro děti. Bude i v záhlaví materiálů, které hasiči pro děti připravují. Měl by být ochráncem a rádcem dětí v mimořádných situacích. „Zatím máme připraveny samolepky s povídáním o tom, jak je nebezpečné zneužívání tísňových linek. Časem jim bude Ohniváček radit, jak se chovat v případě vzniku požáru či jiné mimořádné situace a podobně,“ dodala mluvčí.
Maskota pro hasiče Pardubického kraje nakreslila malířka Kateřina Prachařová, z moduritu jej vymodelovala Helena Mandysová.
Sdílet