Sobota 20. července 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požární loď 2 – Hasičský sbor Los Angeles City,USA

Hasičský sbor města Los Angeles má ve své působnosti i velký přístav již téměř 100 let.Za tu dobu se v požární službě vystřídalo značné množství plavidel nejrůznějších typů a určení

V 90 letech minulého století se však ukázalo,že je potřeba loď úplně jiného typu a koncepce,než jsou stávající plavidla.Vytvoření nové koncepce požární a záchranné lodi trvalo několik let.V roce 2001 byl koncept s označením Fireboat 2 hotov a výroba lodi byla zadána loděnici Nichols Boats of Freeland,stát Washington.Ta ve spolupráci s designérskou společností Robert Allan,Vancouver,BC vytvořila konečný projekt plavidla Fireboat 2 LA.Pro ověření všech vlastností lodi byl nejdříve vyroben rádiem řízený model a vlastní stavba lodi začala 11. září 2001,hotovo bylo 21. března 2003,kdy loď Fireboat 2 byla spuštěna na vodu v přístavu Freeland.Po šestidenní plavbě plavidlo dorazilo do přístavu v Los Angeles.Tam se vše připravilo na slavnostní předání LAFD,které se konalo 12.dubna 2003 v přístavu Los Angeles – dok 87/88.Fireboat 2 je dislokována je na 112 požární stanici LAFD na 6.Street,San Pedro.Fireboat 2 LAFD nahradil nejstarší požární člun v USA-78 let starý Ralf J. Scott(tan byl vyřazen ze služby a umístěn do muzea).Po zkušební službě se naplno projevily všechny unikátní vlastnosti lodi.Bez nadsázky se dá říct,že LAFD má současné době jednu z nejlepších a nejlépe vybavených požárních lodí pro přístavní a námořní službu na světě.

Design LA Fireboat 2 je koncipován a vyvinut tak,aby zdůraznil funkci této lodi.Nepokouší se ukrýt požární potrubí a armatury uvnitř trupu,jako je to typické u klasických požárních lodí.Na horní palubě,kde je umístěno řídící a velitelské stanoviště,jsou na jeho střeše upevněny 2 dobře viditelné monitory Skum.Výhled z řídícího stanoviště na horní palubě je řešen tak,aby obsluha lodi měla maximální viditelnost všude kolem lodi,což je velmi důležité při jejím ovládání.Celé velitelské stanoviště je zasklené a má podobu letištní věže řízení letového provozu.Řídící stanoviště jsou na lodi celkem 2.V každém pracuje vodič lodi a palubní inženýr,řídící stanoviště jsou typu,,W,,Jsou vybaveny nejmodernějším navigačním,kon­trolním a řídícím systémem.Fireboat 2 má všeobecně mnoho technických,,la­hůdek,,.Na zádi lodi je umístěn výsuvný žebřík s košem.V něm je také monitor Skum.Dále je na lodi vybavení pro akutní zdravotní pomoc a malé operace.Součástí vybavení je samozřejmě i potápěčská výstroj s veškerou potřebnou technikou.Další vymožeností je přední monitor Skum Fire Chief.Ten dosáhl při zapojení obou čerpadel vzdálenost dostřiku 180 m!

Tato požární loď vznikla za vydatné pomoci a hlavně nadšení pro věc hasičů z LAFD,které vedl inženýr Doug Moore.Nadšení přístavních hasičů brzy velmi ,,nakazilo,, i členy designérské kanceláře a i samotné pracovníky loděnice,která Fireboat 2 zkonstruova­la.I v USA je málokdy vidět taková skvělá spolupráce a nadšení pro věc u všech zainteresovaných osob.Závěrem lze říct,že takováto skvělá požární loď bude jistě dobře sloužit přístavu Los Angeles City a přilehlé mořské oblasti mnoho let.

Technické parametry lodi:

Délka: 31.99 m
Šířka: 8.84 m
Ponor: 4.06 m
Ponor při čerpání: 4.62 m

Pohon:

Vrtule: 2ks Voith Schiffstechnik model 26 GII/165,ci­kloidní
Motor: 2ks MTU/Detroit Diesel Model 12V 4000,výkon 1800 koní,odhluč­něný,
bez chvění
Pohon čerpadel: MTU/Detroit Diesel 8V-4000, odhlučněný,bez chvění
Max.rychlost vpřed: 12.9 uzlů
Max.rychlost vzad: 12.8 uzlů
Hladina hluku: 63.5 dB
Hladina hluku při čerpání: 79 d

Požární vybavení:

Čerpadla: 6ks Unitor AB(dříve Svenska Skum AB),celkový výkon při
tlaku 10 barů je 136080 l/m
Monitory: Unitor AB(dříve Svenska Skum AB)
Výkon(průtok) 11000 g/m-1ks
5500 g/m-2ks
3500 g/m-3ks
2000 g/m-2ks
1000 g/m-2ks

Armatury: Unitor AB(dříve Svenska Skum AB)
Zásoba pěnidla: 6000 galonů
Cena lodi: $ 8.9 milionu

Pro požáry.cz Václav Porkát HZS ČD Praha
Sdílet