Sobota 19. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Kobit THZ 970*150 OK

Šťastný návrat z prázdnin přejí hasiči

Blíží se konec prázdnin a s tím spojené pro mnohé návrat do stereotypu školního roku, ale ještě před tím návrat domů a symbolická tečka za letním odpočinkem. A právě myšlenky na to, co nás čeká a na co nesmíme zapomenout, mohou být příčinou nesoustředění, například při řízení auta.

Blíží se konec prázdnin a s tím spojené pro mnohé návrat do stereotypu školního roku, ale ještě před tím návrat domů a symbolická tečka za letním odpočinkem. A právě myšlenky na to, co nás čeká a na co nesmíme zapomenout, mohou být příčinou nesoustředění, například při řízení auta.

Během loňského přelomu prázdnin a začátku školního roku (28. 8. – 3. 9. 2008) hasiči zasahovali u celkem 342 dopravních nehod. Usmrceno bylo 10 osob a 305 osob zraněno. Hasiči při těchto nehodách 52 osob zachránili.

Ne pro všechny s koncem letních prázdnin končí dovolené. Vy, co se chystáte na cesty v době babího léta, nezapomeňte na opatrnost při jízdě autem, při rozdělávání ohně v přírodě a zbytečně neriskujte třeba na vodě nebo na horách. Hasičský záchranný sbor ČR je sice připraven vám v těžké situaci pomoct, ale určitě je lepší se do statistik zásahů hasičů raději nezapsat.

Pokud se přece jenom dostanete do krizové situace nebo budete svědci mimořádné události, nezapomeňte na pár pravidel, která mohou snížit následky nehody včasným příjezdem a zásahem složek Integrovaného záchranného systému.

V České republice je možné se dovolat na čtyři národní tísňové linky ( 150 – hasiči, 155 – zdravotnická záchranná služba , 156 – obecní policie, 158 – Policie ČR) a jednotnou evropskou linku tísňového volání 112. V případě volání na tísňovou linku uveďte své jméno a příjmení, číslo telefonu, ze kterého voláte, odkud voláte, co se stalo, a vyčkejte na další otázky operátora a potom teprve zavěste.

Dopravních nehod je bohužel denně stále několik desítek. Vážné nehody s usmrcením jak cestujících tak i chodců, cyklistů a jiných účastníků silničního provozu. K nehodám dochází na silnicích různých tříd, dálnicích, železničních přejezdech a během celého dne. Jak se zachovat a co přesně udělat u dopravní nehody se odvíjí od každé konkrétní situace. Zde je několik obecných zásad, které by mohly být vodítkem ke snížení následků nehod:

Co dělat při dopravní nehodě, než přijedou záchranáři?

- místo nehody řádně označte, aby nedošlo k další tragédii (výstražný trojúhelník, zapnutá výstražná světla, obléknout si reflexní vestu)

 – poskytněte první pomoc zraněným, s osobami se snažíme manipulovat co nejméně, pro případ úrazu páteře, snažíme se se zraněnými komunikovat

 – zraněné z havarovaného auta vyprostíme jen v případě, že hrozí další nebezpečí (požár auta)

 – zavoláme na tísňovou linkuNezapomeňte se na své cesty autem připravit. Pokud vás čeká návrat z prázdnin nebo z dovolené na dlouhou vzdálenost plánujte přestávky. Zkontrolujte si povinnou výbavu, aby vás případné nedostatky nezaskočily. Hasiči doporučují mít v autě malý hasicí přístroj, který včasným použitím může zachránit život, zdraví, ale také materiální hodnoty.

Pojďme se podívat na dopravní nehodu z pohledu hasičů. Jaká je jejich činnost na místě dopravní nehody?

Při záchranných a likvidačních prací je nutná spolupráce s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému a využitím jejich kompetencí ke speciálním činnostem např. řízení dopravy, odstranění překážky silničního provozu, sjízdnost vozovky.

Cílem činnosti jednotek požární ochrany při zásahu na dopravních nehodách na pozemních komunikacích je zejména:

 – zajištění místa a okolí dopravní nehody

 – poskytnutí první pomoci zraněným

 – provedení protipožárních opatření (odpojení akumulátorů, vyloučení přítomnosti iniciačních zdrojů – ohně a případných kuřáků, příprava hasičů na požární zásah)

 – vyproštění zraněných a ohrožených osob

 – zamezení úniku nebezpečných látek a látek ohrožujících okolí

 – poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám
Hasiči při zásahu na dopravní nehodě musí počítat s případnými komplikacemi, jako jsou:

- neúplné informace o dopravní nehodě a jejím místě

 – nepřehlednost místa zásahu (řetězové a hromadné nehody, nepřístupný terén, vozidlo po dopravní nehodě mimo vozovku)

 – nedostupnost místa nehody- dopravní neprůjezdnost, vznik kolon vozidel

 – velký počet raněných

 – ohrožení zasahujících okolní dopravou

 – nepředvídatelné jednání postižených osob vlivem šoku, alkoholu a jiných omamných látek, zvýšenou agresivitou účastníků nehody

 – nebezpečí ohrožení převážejícími zvířaty v havarovaných vozidlech

 – únik velkého množství pohonných hmot a provozních kapalin

 – přítomnost nebezpečné látky


I vy můžete svým chováním a připraveností přispět v případě nehody ke snížení následků na životech a zdraví.

V loňském roce hasiči zasahovali u 20 063 dopravních nehod a za první pololetí roku 2009 u 8988 nehod. V roce 2008 vzniklo v dopravě 2 284 požárů při kterých bylo 42 osob usmrceno a 182 zraněno.

Jeďte opatrně z prázdnin a začátek školního roku odstartujte bez zranění a s úsměvem.

Tísňové linky více na www.hzscr.czInfo: kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-wap-

Sdílet
Banner POBP: 970 nádrž