Sobota 19. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner mototruck OK

Nové Technické prostředky PO lze koupit i v e-shopu

V roce 2007 vyšla pod záštitou MV-GŘ HZS ČR odborná knižní publikace s názvem Technické prostředky požární ochrany. Autory jsou Ing. Michal Kratochvíl a Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. Mezi hasiči byl o knihu velký zájem, množství výtisků a rozdělovník HZS však neobsáhl potřebu, proto v letošním roce vychází její v edici SPBI druhé, aktualizované vydání.

V roce 2007 vyšla pod záštitou MV-GŘ HZS ČR odborná knižní publikace s názvem Technické prostředky požární ochrany. Autory jsou Ing. Michal Kratochvíl a Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. Mezi hasiči byl o knihu velký zájem, množství výtisků a rozdělovník HZS však neobsáhl potřebu, proto v letošním roce vychází její v edici SPBI druhé, aktualizované vydání.
Samotné aktualizované nové vydání, které vyšlo se souhlasem MV-GŘ HZS ČR pod Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě – Modrá řada, edice SPBI XV, představuje téměř všechny technické prostředky požární ochrany, používající se v České republice. Vše je rozčleněno do přehledných kapitol, které jsou oproti prvnímu vydání této publikace doplněny a rozšířeny o nové údaje. Čtenář se tak dozví v textové a obrazové formě velmi podrobné informace o účelu, funkčnosti, použitelnosti např. hasících přístrojů, prostředcích pro evakuaci osob, vybavení pro zásahy u nebezpečných látek, stejnokrojových a výstrojních součástkách, spojových prostředcích a mnoha dalších prostředcích, používaných v rámci hasičů a požární ochrany jako takové.

V knize má své nezastupitelné místo i podrobně popsaná veškerá mobilní technika včetně přívěsů. Dále zde nalezneme požární čerpadla a speciální méně rozšířené mobilní prostředky PO, kterými jsou čluny, lodě, tanky, letadla a letištní zásahové vozy.

Oproti prvnímu vydání je kromě aktualizace další změnou také formát knihy. První vydání bylo ve velké A4, toto nové má menší formát typu A5. Narostl tak i počet stran, ze 150 jich je 270.

Opětovně vydaná a rozšířená publikace Technické prostředky požární ochrany, stejně jako její první vydání, je kvalitní pomůckou všem jejím čtenářům – hasičům, studentům škol v oboru požární ochrany a všem těm, kteří ke své práci a činnosti potřebují znát základní údaje o technických prostředcích, stojích a zařízeních v PO.

Koupit si jí dnes může každý. K dostání je v e-shopu SPBI za cenu 218,– Kč. Objednat si jí můžete ZDE, na adrese internetového obchodu Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě či přímo na adrese Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB – Technická Univerzita Ostrava, ulice 17. listopadu 15.

O autorech publikace píše SPBI toto:

Ing. Michal Kratochvíl
vystudoval VŠB-TU Ostrava, FBI obor TPO BP. Již při studiu vykonával praxi u HZS hl. m. Prahy. Po dobu praxe se zúčastnil více jak 2500 výjezdů. Praxe mu umožnila získat velké poznatky v zásahové činnosti JPO, od zkušených hasičů se dokonale seznámil s technickými prostředky a taktickými postupy při zásazích. Nyní pracuje jako hasič u HZS hl. m. Prahy. Osobně se významně podílel na přípravě a provedení experimentů při akci výbuchy tlakových láhví, prostřelování tlakových láhví a ověření spolehlivosti automobilů s pohonem na CNG. Rovněž spolupracuje s pyrotechniky Policie ČR při stanovení společných taktických postupů s JPO.

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.
vystudoval VŠB TU Ostrava obor TPO BP a dále doktorandské studium na FBI. Je absolventem postgraduálního studia stavebního práva na PF UK v Praze. U ČKAIT je autorizovaným inženýrem PBS, je soudním znalcem v oboru požární ochrana. Je členem řady odborných komisí, u ČNI je členem TNK 27 PBS, kde je současně předsedou SC 3, u ČATP je členem bezpečnostní komise, kde je odborným poradcem pro řešení mimořádných událostí s tlakovými láhvemi, zásobníky a v plnírnách plynů. Aktivně se podílí na tvorbě norem a předpisů. Jeho významným zájmem je obor zjišťování příčin vzniku požárů, který považuje za splynutí všech disciplín oboru. Je autorem řady expertních a znaleckých posudků. V požární ochraně působí od roku 1971. U HZS hl. m. Prahy pracuje od roku 1982 dosud.

Článek, předstaující první vydání knihy Technické přostředky PO naleznete zde.

-wap-

Sdílet
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK