Čtvrtek 1. října 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK

Bezpečnostní rada Zlínského kraje zasedala v sídle hasičů

Dne 2. 9. 2009 v 09:00 hod. se v sídle HZS Zlínského kraje sešla Bezpečnostní rada Zlínského kraje. Zasedání vedl hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, se svým statutárním zástupcem Liborem Lukášem a náměstkem Ing. Jindřichem Ondrušem. Jednání se účastnilo všech deset zástupců krizového řízení dotčených orgánů a bezpečnostních složek státu.

Dne 2. 9. 2009 v 09:00 hod. se v sídle HZS Zlínského kraje sešla Bezpečnostní rada Zlínského kraje. Zasedání vedl hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, se svým statutárním zástupcem Liborem Lukášem a náměstkem Ing. Jindřichem Ondrušem. Jednání se účastnilo všech deset zástupců krizového řízení dotčených orgánů a bezpečnostních složek státu.

Na programu jednání bylo projednání a posouzení plánovaného cvičení Krizového štábu Zlínského kraje v roce 2010.

Hejtman Zlínského kraje informoval členy Bezpečnostní rady Zlínského kraje o některých opatřeních v souvislosti s výskytem chřipky typu AH1N1 (tzv. prasečí chřipka), zejména přípravy vakcinační strategie a její realizace, koordinace činnosti orgánů krizové připravenosti a krajské epidemiologické komise.

Bezpečnostní rada Zlínského kraje byla seznámena s činností krajského operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje, které je řídicí složkou celého integrovaného záchranného systému v našem regionu.

Členům bezpečnostní rady byl detailně představen automatický systém vyrozumění prostřednictvím hlasové zprávy AMDS (Automated Message Delivery). Jde o velmi efektivní a rychlý způsob předání důležité informace pro dotčené činitele bezpečnostních orgánů, krizových štábů, povodňových komisí, vybraných skupin osob příp. jednotek požární ochrany. Systém rozesílání hlasových zpráv je dnes už standardním vybavením operačních středisek HZS ČR a ulehčuje práci i samotným operačním důstojníkům HZS Zlínského kraje. Předání hlasové zprávy desítkám osob je tak otázkou několika minut.

Hejtman Zlínského kraje rovněž nařídil okamžité provedení kontroly dosažitelnosti Krizového štábu Zlínského kraje prostřednictví hlasové zprávy AMDS, a tím prověřil funkčnost nového způsobu vyrozumění.


Info: mjr. Ivo Mitáček, Mgr. Bc.
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje


-wap-

Sdílet
Banner Kobit THZ 970*150 OK