Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cenná výměna zkušeností plynařů, kominíků a hasičů proběhla při semináři na VŠB-TU v Ostravě

Své zkušenosti z bohaté praxe a náhledy na dodržování předpisů v oblasti požární ochrany si ve středu 26. 9. 2018 vyměňovali v aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě plynařští servisní a revizní technici, zástupci kominického cechu, lékaři, vysokoškolští pedagogové, zástupci radnic i hasiči, a to na semináři „Nebezpečí plynových zařízení v domácnostech – prevence proti vzniku požárů, výbuchů a otrav“.

Odborný seminář byl dalším příspěvkem České asociace hasičských důstojníků (ČAHD) do dlouhodobé kampaně hasičů ČAHD – ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje a Fakultou bezpečnostního inženýrství (FBI) VŠB-TUO – varující před stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například propan-butanu, a také před vznikem oxidu uhelnatého v domácnostech, často nedokonalým spalováním plynu, uhlí, dřeva a dalších paliv, třeba v nedostatečně udržovaných spotřebičích a kvůli nečištěným komínům.

Sedm desítek posluchačů z celé ČR přivítali prezident ČAHD a ředitel HZS MSK brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D, a děkan FBI VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA.

Mezi přednášejícími byl například MUDr. Michal Hájek, Ph.D., primář Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava, kde se léčí závažně zraněné osoby, zasažené nebezpečnými plyny, zástupci Českého sdružení pro technická zařízení (ČSTZ), Technické inspekce České republiky (TIČR) a Státního úřadu inspekce práce (SUIP).

Přednášející z řad profesionálních hasičů nabídli vedle varovných statistik z úniků nebezpečných plynů, někdy končící vážnými zraněními i smrtí postižených osob, i své dlouhodobé aktivity k lepší prevenci v domácnostech se zaměřením na Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, například pomocí hlásičů požárů a detektorů nebezpečných plynů či detailního informačního portálu.

Zástupci ČSTZ Ing. Jiří Buchta, CSc., a Ing. Miroslav Burišin upozorňovali na viditelný nárůst počtu požárů komínů vztažený na počet spotřebičů na tuhá (pevná) paliva (na devítinásobek v roce 2017 ve srovnání s rokem 1991) především v posledních čtyřech letech, daný možností čištění komínů svépomocí (což řada občanů nakonec neudělá) a vírou v to, že k potvrzení kontroly komína stačí revizní zpráva (pro pojišťovny), napsaná po zběžné kontrole komína „od stolu“.

Příčinou je podle Miroslava Burišina skutečnost, že „klasickou kominickou činnost, kterou je čištění komínů se spotřebiči na pevná paliva, nabízí stále méně kominíků. Z většiny z nich se stali již jen kontroloři, vystavující doklad o provedené kontrole“ (místo kvalitního vyčištění komína).

ČAHD ve spolupráci s HZS MSK, HZS OLK a FBI VŠB-TUO odstartovala v roce 2013 dlouhodobou hasičskou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například propan-butanu, a také před vznikem oxidu uhelnatého v domácnostech.

Hasiči od té doby připravili mnoho akcí – vedle konferencí a seminářů pro zájmové skupiny vydali sérii preventivních letáků k dispozici obcím a jiným subjektům k bezplatnému stažení, vylepovali je ve vozidlech hromadné přepravy osob, či na svém webu www.detektory.cahd.cz poskytovali a poskytují podrobné informace o problematice, které doplňují o stanoviska nejrůznějších odborníků.

ČAHD již také připravila několik konferencí a seminářů o detektorech pro různé zájmové skupiny – majitele a provozovatele bytových domů, domovů důchodců a dalších sociálních zařízení. Hasiči nezapomněli ani na několik internetových vědomostních soutěží o detektorech. Ceny pro vítěze byly jasné – detektory.

Ve spolupráci s organizátory hasičské kampaně ČAHD již přistoupila krajská města Olomouc a Ostrava a jejich obvody k montáži čidel do svých obecních bytů, stejně jako Moravskoslezský kraj.

Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet