Neděle 14. července 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Českoněmecký tábor proběhl v roce 2018 v Hati, program byl plný zajímavých návštěv

Mezi dobrovolnými hasiči z Hati a jejich německými kolegy z Quellendorfu panuje velké přátelství, které je udržováno více jak čtyřicet let. Důkazem toho jsou pravidelné návštěvy zástupců obou sborů při různých příležitostech a také různé oslavy a setkání jednotlivých členů.

V roce 2017 se v Hati uskutečnily velké oslavy při příležitosti 40 let od podepsání dohody o spolupráci mezi oběma sbory. Při této příležitosti vznikla myšlenka pořádání hasičského tábora a navázání spolupráce a přátelství i mezi mladými hasiči.

Přečtěte si40 let partnerství mezi SDH Hať a FF Quellendorf připomněly v roce 2017 několikadenní oslavy

Tato myšlenka dostala konkrétnější podobu na konci roku 2017, kdy započaly přípravy, které pak intenzivně pokračovaly v roce 2018. Vyvrcholením jednání, příprav, organizování bylo uspořádání hasičského tábora v obci Hať, který se uskutečnil od 30. 7. do 3. 8. 2018.

V rámci tohoto tábora hasiči z Hati přivítali 20 dětí a 11 dospělých z Německa, konkrétně z obcí Quelledorf a Hinsdorf. Z české strany se tábora zúčastnilo 16 dětí a dohled nad nimi zajišťovalo 17 dospělých členů SDH Hať.

Pro jednotlivé účastníky byl připraven zajímavý program zaměřený na seznámení mladých hasičů s požární ochranou v České republice a dále na představení obce Hať a seznámení se s regionem Hlučínska a okolí.


Dne 31. 7. dorazili do obce Hať účastníci z Německa, kteří se setkali s kolegy, přáteli a mladými hasiči z Hati. Po malém přivítání se hasiči ubytovali v centru volnočasových aktivit ARCHA na místní faře.

Po ubytování se již všichni setkali v prostorách hasičské zbrojnice, kde proběhlo oficiální přivítání, seznámení s obcí Hať, se sborem dobrovolných hasičů a s programem dalších dnů. Po oficiálním zahájení hasičského tábora následovala večeře a volnější program určený pro seznámení jednotlivých účastníků.


Druhý den byl již pro mladé hasiče z Hati, Německa a jejich doprovod připraven bohatý program. Nejprve se všichni vydali na prohlídku Záchranného útvaru v Hlučíně.

Zde se seznámili s fungováním hasičů v České republice, s integrovaným záchranným systémem a se záchranným útvarem samotným. V rámci prohlídky byli seznámeni s technikou, kterou záchranný útvar disponuje, s možnostmi jejího nasazení a s typy zásahů, u kterých tato technika pomáhá.

K veškeré technice byl poskytnut odborný výklad a byly zodpovězeny všechny otázky mladých hasičů, kteří se s velkým zájmem zajímali o každou techniku a její detaily. Po prohlídce záchranného útvaru se táborníci přesunuli do Polska, konkrétně mezi obce Chalupki a Zabelków, kde se nachází meandry řeky Odry.

Zde si prohlídli říční meandry, seznámili se s místní faunou a flórou a mohli se podívat na okolí z ptačí perspektivy z 27 metrů vysoké vyhlídkové věže. Po návratu z těchto poznávacích výletů a obědě bylo pro mladé hasiče připraveno sportovní odpoledne.

Na místním fotbalovém hřišti TJ Sokol Hať se konal malý turnaj ve fotbale a probíhaly další hry. Závěr dne pak byl ve znamení přátelské atmosféry u táboráku v areálu hasičské zbrojnice.


Třetí den tohoto tábora měl také velmi bohatý program. V dopoledních hodinách si Myslivecký spolek Hubert Hať připravil pro mladé hasiče několik soutěží a velmi zajímavý výklad o myslivosti, zvířatech, se kterými se můžeme setkat v lesích a na polích regionu Hlučínska.

V odpoledních hodinách nejprve proběhla návštěva obecního úřadu v Hati, kde všechny účastníky přivítal starosta obce. Zde se táborníci seznámili s obcí Hať, její historií a různými zajímavostmi z okolí.

Poté proběhla návštěva hasičů v polských Krzyzanowicích, se kterými sbor dobrovolných hasičů z Hati udržuje velmi aktivně družbu a taktéž přátelský vztah. Místní hasiči si připravili výklad o hasičích v Polsku.

Zúčastnění se dozvěděli o historii a přítomnosti OSP Krzyzanowice. Celý výklad byl doplněn o ukázky jak historické, tak moderní techniky, která je v majetku tamního sboru. Zároveň si zájemci mohli vyzkoušet některé osobní ochranné prostředky a speciální techniku hasičů.


Další den se uskutečnila prohlídka hornického muzea Landek Park v Ostravě Petřkovicích. Všichni absolvovali dvě prohlídkové expozice. První z expozic byla zaměřena na důlní záchranářství. Zde pracovníci muzea seznámili všechny s historií, tak i se současností Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě.

Druhá expozice byla zaměřena na historii Ostravy, těžbu uhlí v tomto regionu a vliv těžebního průmyslu na životy lidí v regionu. Velmi zajímavým zážitkem z této expozice bylo pro účastníky reálné sfárání do dolu těžebním výtahem a prohlídka podzemních prostor s reálnou ukázkou jak probíhala těžba uhlí na Ostravsku.

Po poledni byla v prostorách Československého opevnění v Darkovičkách připravena ukázka hasičské techniky sborů 14. okrsku. Kromě techniky obce Hať zde ukázali svou techniku a výbavu hasiči z Ludgeřovic, Markvartovic a Šilheřovic.

Jelikož po všechny dny panovalo velmi teplé počasí, tak táborníci využili možnosti blízkého přírodního koupaliště v Darkovicích, kde si všichni velmi rádi zaplavali a trošku se ochladili.

Po návratu opět následovalo v prostorách hasičské zbrojnice v Hati opékání a grilování a zábavný program s mnoha hrami.


Pátek byl dnem, kde již tábor končil a všichni se připravovali na návrat domů. Ráno po snídani se uskutečnilo krátké zakončení tábora, kdy se probraly možnosti další spolupráce mezi oběma sbory a pokračování hasičských táborů konaných v Hati a Quellendorfu.

Po této oficiální části se v přátelské atmosféře všichni rozloučili a německá delegace se vydala zpět domů

Celý tábor se uskutečnil díky finanční dotaci z obce Hať, dále finanční dotaci z Moravskoslezského kraje a také díky všem členům, hasičům SDH Hať a členům ze 14. okrsku a z Krzyzanowic.

Ing. Zdeněk Janoš
jednatel SDH Hať
Sdílet