Čtvrtek 1. října 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stimax.cz 970

Hasiči z chemických laboratoří trénovali v Kamenici společně s policií a celníky

Ve dnech 24. až 27. 9. 2018 proběhl pravidelný podzimní kurz pro pracovníky chemických laboratoří HZS krajů (CHL) – radiační část, který se konal ve Školicím středisku a chemické laboratoři HZS Středočeského kraje v Kamenici.

Vedle pracovníků z CHL hasičů se cvičení již tradičně zúčastnili i zástupci Policie ČR z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování a tři zástupci z Celní správy z Letiště Václava Havla.

V rámci kurzu účastníci vyslechli několik zajímavých přednášek od příslušníků Policie a Celní správy. Tématy přednášek byly – Nebezpečné látky vyskytující se u zásahu spojené s varnami drog; Problematika CBRNe z pohledu pyrotechnické služby Policie ČR a Činnost Celního úřadu z Letiště Václava Havla v oblasti kontroly radioaktivních zásilek.

Další blok byl věnován rozboru vybraných společných zásahů s problematikou CBRNe a to jak z pohledu příslušníků CHL tak z pohledu Policie.


V rámci praktické části kurzu si účastníci vyzkoušeli manipulaci se zdroji (imitanty) ionizujícího záření pomocí manipulačních kleští, kterými měli zdroj přemístit do olověného stínění nacházejícího se uvnitř vozidla TACHP, kterým disponují všechny CHL.

Dále prováděli vyhledání a stanovení radionuklidů v poli jiného silného zdroje a lokalizaci zdroje uvnitř rozměrově velkého přepravního obalu (např. přepravní kontejner) bez nutnosti jeho otevření.


Vyvrcholením kurzu pak bylo společné cvičení příslušníků CHL HZS a Policie u zásahu s komplexní CBRN tématikou. Námětem cvičení bylo odhalení nelegálního skladiště a laboratoře teroristů. Nejprve byl celý objekt i jeho přilehlé okolí zmonitorován malým policejním dronem, který zprostředkoval první obrázky z místa činu.

Po pyrotechnickém průzkumu a deaktivaci několika nástražných systémů, zde byl proveden průzkum za účelem odhalení potenciálních CBRN hrozeb a zajištění důkazů vedoucích k dopadení pachatele.

Vzhledem k očekávané přítomnosti vysoce nebezpečných látek byla veškerá činnost uvnitř objektu prováděna v plné ochraně. Průzkumem bylo postupně nalezeno hned několik CBRN nebezpečí. Od bojových chemických látek, přes materiál na výrobu špinavé bomby až po malou improvizovanou biologická laboratoř.

Zatímco příslušníci Policie prováděli dokumentaci místa činu a zajišťování důkazních materiálů (letenky, falešné dokumenty, návod na výrobu špinavé bomby …), příslušníci CHL prováděli detekci a identifikaci všech CBRN hrozeb.

U vybraných látek byly následně odebrány vzorky pro důkladnější laboratorní analýzu. Po skončení cvičení následoval rozbor veškerých prováděných činností.

Vzhledem k tomu, že bylo nalezeno několik nedostatků a problémů, se cvičící složky domluvili, že bude účelné podobné součinnostní cvičení s touto tématikou provádět častěji.

kpt. Ing. Michal Setnička, Ph.D.
MV – GŘ HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Sdílet
Banner Agrotec 970x150 OK