Sobota 19. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Kobit THZ 970*150 OK

Výbuch v železničním voze byl námětem pražského taktického cvičení Vlak 2018

Jednotky Integrovaného záchranného systému trénovaly ve středu 3. října 2018 koordinaci jednotlivých činností zásahu v případě simulovaného výbuchu tlakové láhve v železničním jídelním voze.

Kromě Hasičského záchranného sboru SŽDC a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy se cvičení aktivně zúčastnila i Asociace dobrovolných záchranářů České republiky.

Během roku jednotky HZS SŽDC projdou mnoha cvičeními, některé i s mezinárodním přesahem, kde sbírají cenné zkušenosti. Právě ony modelové situace, které si v součinnosti IZS můžeme vyzkoušet během cvičení, odhalí chyby nebo nedostatky, kterých se při ostrých zásazích vyvarujeme.

Smysl taktických a metodických cvičení je jak po odborné tak i po ekonomické stránce nesporný – dostatečně připravené a nasazené složky IZS v takovém množství, které by odpovídalo skutečnému zásahu,

říká ředitel HZS SŽDC David Soukup.

Cílem taktického cvičení bylo zejména prověřit nasazení a součinnost složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů podílejících se na provádění záchranných a likvidačních prací bezprostředně po nahlášení železničního neštěstí.

Záchranáři se v prvé řadě zaměřili na roztřídění velkého počtu zraněných po simulovaném výbuchu propanbutanové láhve v jídelním voze. Společný zásah složek IZS, JPO HZS SŽDC Praha a dalších subjektů se zaměřil na záchranu osob, poskytnutí neodkladné zdravotní péče všem zraněným osobám a přípravu jejich transportu do nemocničních zařízení.


Následkem výbuchu tlakové lahve došlo k narušení konstrukce železničního vagónu. Při výbuchu bylo usmrceno a zraněno velké množství cestujících.

Jako první o nastalé situaci informoval jeden z nezraněných cestujících telefonickým hovorem linku 112. Po přijaté informaci se bezodkladně rozjela mašinérie záchranných a evakuačních prací.

Záchranná akce Vlak 2018 byla připravena pro zhruba 60 záchranářů, kteří se starali o pět desítek figurantů simulujících zranění s různým rozsahem. Oběti nehody představovalo 20 reálně namaskovaných figurín. A právě rychlá pomoc, roztřídění zraněných a jejich evakuace z havarovaných dopravních prostředků byly hlavním bodem

Během cvičení se prověřilo vyrozumění složek IZS o vzniklé mimořádné události a aktivace orgánů krizového řízení. Důraz se klade na vzájemnou koordinaci nutnou úspěšné zvládnutí společného zásahu po výbuchu železničního vozu.

Záchranáři si procvičili postupy ve štábu velitele zásahu, komunikaci mezi jednotlivými zasahujícími složkami, provádění záchranných a likvidačních prací, třídění raněných a poskytování přednemocniční neodkladné péče ve ztížených podmínkách.

Po skončení cvičení provede skupina pozorovatelů jeho vyhodnocení, které se bude týkat zejména následujících kritérií:

  • sledování a vyhodnocení činností nasazených sil a prostředků složek IZS a dalších subjektů z hlediska časových norem, dodržování zásad jejich nasazení a organizování součinnosti,
  • sledování a vyhodnocení činností aktivovaných štábů,
  • sledování a vyhodnocení činností operačních středisek,
  • zpracování vyhodnocení cvičení, návrhy k odstranění zjištěných problémů.

Získané poznatky budou sloužit k optimalizaci jednotlivých činností. Zasahujícím složkám a jejich velitelům mohou významně pomoci při skutečném zásahu, kdy se již nebude jednat o zranění simulovaná, ale o skutečnou záchranu lidských životů.

Sdílet
Banner Probo