Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Novoborští hasiči hodnotili

Jak proběhl rok 2003 v Novém Boru. Na fotografii jeden z velkých zásahů kde se jednotka účastnila.

Valná hromada SDH Nový Bor bývalý okres Česká Lípa kraj Liberecký se za účasti ředitele HZS Libereckého kraje , územního odboru Česká Lípa, plk. Ing. Jiřího Kunsta, několika zastupitelů,a dalších hostů z řad HZS Česká Lípa a města Nový Bor v sobotu 27.12 2003 v tamní hasičské zbrojnici.

Jak bylo konstatováno v celkové zprávě o činnosti jednotky v loňském roce , vyjížděli Novoborští v uplynulém roce celkem k 225 výjezdům což je o 45 výjezdů více než v roce 2002.Jednotka je zahrnuta v poplachovém plánu bývalého okresu jako JPO II (celkem jich je na okrese 5). V loňském roce jednotka zasahovala u několika větších požárů jako byl požár zámku v Zahrádkách a nebo ke konci roku požár zábavného centra Centrál v České Lípě. Dále bylo i několik nepříjemných dopravních nehod kdy , docházelo i k smrtelným úrazům,Celkem jednotka provedla v loňském roce 102 výjezdů k požárům,76 do­pravních nehod,5 planých poplachů,30 te­chnických zásahů,11 úniků nebezpečných látek a 1 čerpání vody.Dále jednotka prováděla spolupráci při zajištění dne dětí v ZŠ U Lesa v N. Boru a na cyklistickém stadionu , kde prováděla pomoc s dětským dnem i organizaci Červeného kříže.Jednotka jakož už každoročně provedla také několik přednášek o PO a první pomoci dětem ze tří základních škol v Novém Boru.Mnoho času bylo věnováno údržbě výstroje a výzbroje i techniky , kdy bylo v loňském roce odpracováno celkem 2674,5 hod. v průměru 10 hasičů.Při loňském opětovném navýšení výjezdů oproti 180 výjezdech v roce 2002 jsou odpracované hodiny na údržbě všech těchto tří položek(techni­ka,výstroj,výz­broj) za loňský rok docela úspěch.Při 365 dnech v roce a 225 dnech kdy jednotka prováděla nějaký zásah (ne vždy , bylo i více případů za den) nám zůstává 140 dnů volna , kdy členové jednotky prováděly veškerou údržbu na vozidlech,budově a jejímu okolí a odpracovali 1825 hodin v mezi směnovém volnu a nebo po pracovní době a prázdninách několika dorostenců.Mezi nejnáročnější akce loňského roku z pohledu údržby techniky , byla určitě generální oprava vozidla CAS-k24 Liaz,kterou prováděly členové jednotky vlastními silami a prostředky za placený a zakoupený materiál od města.Dále se prováděla velká oprava vozidla T-148 II,kterou jsme zakoupily v roce 2002 v listopadu s městem (jednotka poskytla z vlastních finančních prostředků poloviční částku na úhradu vozidla). Na vozidle byly provedeny veškeré práce pro akceschopnost vozidla a její následné užívání při veškerých akcích.
Při valné hromadě bylo také poděkováno členům jednotky a jejich rodinným příslušníkům za jejich trpělivost a časovou obětavost v této celoroční práci,která jak všichni hasiči vědí stojí opravdu mnoho osobního času a volna na úkor nejen svého zaměstnání,ale i členů rodiny.Jednotka má v dnešní době 24 členů výjezdového družstva a několik málo členů jako přispívajících­.V roce 2003 bylo několik změn na městském úřadě , kdy se změny dotkly i naší jednotky.Byl vypracován nový systém financování,kdy v roce 2003 jsme hospodařily jako JPO s částkou okolo 1,5mil. Kč tak na rok 2004 máme schválený rozpočet 4,8mil. Kč,kde je i finanční částka na repasi vozidla T-815 a doplnění dalšího vybavení jednotky PO.Jednotka má toto vybavení techniky,výstroje a výzbroje – 1× vozidlo CAS-k24 Liaz,1× T-815 6×6,2× T-148,VA-Toyota Hilux,AZ-30 Ifa,Áro-240 a vlastní vozidla Praga-PV3S (VYA) a Škoda 120,V roce 1999 bylo městem zakoupeno vyprošťovací zařízení Lucas a proto se jednotka podílí na výjezdech na dopravní nehody na vyžádání OPIS Česká Lípa , kde spolupráce je na velmi dobré úrovni.Dále jednotka vlastní zásahové oděvy Firemann IV komplet,zásahové rukavice f.Holík,zásahové boty Prabos Slavičín a Rangers , ale také přilby Gallet , kdy tyto věci byly po dohodě s vedením města pořizovány z rozpočtu města už v roce 1995.Jednotka také vlastní několik radiostanic,kde na základně máme od roku 1999 radiostanici a modem na svolávání členů výjezdové jednotky pomocí pagerů od f.Motorola a tento způsob svolávání se nám velmi dobře osvědčil a byl pořízen od f.Rádio SOVT Vodňany.Pro doplnění informací má jednotka ve vybavení radiostanice f. Motorola,Kenwood a Maxon. Také jednotka vlastní 2× motorovou pilu Husqvarna a 1× rozbrušovací pilu Partner a další vybavení jako elektrocentrály 5ks , odsavač kouře (zápůjčka od HZS Č.L.) ,2× plovoucí čerpadlo Vydra (zápůjčka HZS Č.L.) a Kawasaki ,2× PPMS 12,1× DS 16,1× PS 8 ,dále 25ks Dýchací techniky Saturn S5 a S7 + 6 ks náhradních lahví, a také 4ks přetlakových oděvů OPCH 90 a dalších součástí k práci hasičů potřebných ohledně DN (dvě sady vakuových dlah a límců) a dalších věcí.Jak už bylo v tomto článku zmíněno bude v letošním roce realizována repase vozidla T-815, kdy po velkém jednání byly na toto vozidlo uvolněny finance z rozpočtu města bychom chtěli i touto cestou poděkovat zastupitelům a radním města Nový Bor,ale také pracovníkům úřadu a zástupcům politických stran ve městě a doufáme v další dobrou spolupráci a uvolňování finančních částek na doplnění a repase jak vozidel tak veškerého zařízení JPO ve městě Nový Bor.
Sdílet