Pátek 2. října 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK

Ve fakultní nemocnici vypukne cvičný požár

Požár ve výškové budově fakultní nemocnice Brno-Bohunice bude námětem taktického cvičení, které se uskuteční 17. září odpoledne. Cvičení má prověřit taktické postupy při likvidaci požáru, funkčnost zpracované požární dokumentace, prověřit a procvičit možnosti evakuace pacientů a také připravenost personálu nemocnice pro případ skutečného požáru.

Požár ve výškové budově fakultní nemocnice Brno-Bohunice bude námětem taktického cvičení, které se uskuteční 17. září odpoledne.

Ilustrační foto Internet

Cvičení má prověřit taktické postupy při likvidaci požáru, funkčnost zpracované požární dokumentace, prověřit a procvičit možnosti evakuace pacientů a také připravenost personálu nemocnice pro případ skutečného požáru. Cvičení má také prověřit hydrantovou síť a funkčnost suchovodu, seznámit hasiče s problematikou zásahu s problematikou zásahu v členitém prostoru budovy za provozu a procvičit činnost štábu velitele zásahu s využitím psychologické služby HZS a spolupráci s orgány nemocnice.

Požár podle scénáře vypukne v prostoru strojovny vzduchotechniky ve čtvrtém, technickém nadzemním podlaží výškové budovy L. Požár zaznamenají čidla elektronické požární signalizace (EPS). Signalizace automaticky spustí požární uzávěry, které jsou při normálním provozu otevřené. Obsluha velínu požár ohlásí na krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS a informuje také vedoucího oddělení v pátém nadzemním podlaží (čtvrtém patře) a vedoucího stálého bezpečnostního štábu nemocnice. Protože kouř z požářiště proniká do vyššího patra a ohrožuje pacienty a zdravotníky, je zahájena evakuace pátého nadzemního podlaží.

KOPIS HZS vyhlašuje poplach požárním jednotkám, na místo vyjíždějí jednotky hasičů ze stanic v Brně-Starém Lískovci, v Bauerově a Lidické ulici, a dobrovolná jednotka z Brna-Bohunic. Po příjezdu je velitel zásahu informován o probíhající evakuaci pacientů, hasiči přebírají klíče od požárních výtahů a k požáru natahují hadice dopravního vedení. Technické čtvrté nadzemní podlaží (třetí patro), v němž hoří, je odpojeno od přívodu el. energie. Začíná hašení požáru. Protože průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár většího rozsahu a hrozí ohrožení velkého počtu lidí, KOPIS vyhlašuje třetí, nejvyšší stupeň požárního poplachu. Na místo vyjíždějí další zásahová vozidla jednotek ze stanic v Brně-Slatině a na Brněnské přehradě, a dobrovolné jednotky z Brna-Husovic, Obřan, Židenic, Soběšic, Lískovce, Chrlic a ze Střelic na Brněnsku. Ke koordinaci záchranářských činností je zřízen štáb velitele zásahu, schází se bezpečnostní štáb nemocnice, na místo vyjíždí psycholog HZS JmK.

K likvidaci požáru, který se po izolaci šíří do okolí, a k ochraně sousedních prostor hasiči postupně nasazují sedm vodních proudů. Pacienti ze čtvrtého patra se dostávají do bezpečí pomocí dvou evakuačních výtahů do přízemí budovy a odtud do univerzitního kampusu. Hasiči však pátrají po pohřešovaném pacientovi, který se při evakuaci zřejmě ztratil. Pohřešovaný je nalezen, je schopný pohybu a hasiči ho předávají ošetřujícímu personálu. Při zásahu se zraní i jeden hasič, který se propadne do instalační šachty. Hasiči kolegu zachrání a na nosítkách ho předají do péče zdravotníků.

Situaci průběžně vyhodnocuje štáb velitele zásahu ve spolupráci s bezpečnostním štábem nemocnice. Ke koordinaci záchranářských činností a k odstraňování následků události oba orgány přijímají potřebná opatření. Požár ve strojovně vzduchotechniky se hasičům podaří dostat pod kontrolu a vzápětí i zlikvidovat. Po odvětrání, kontrole požářiště a závěrečném průzkumu hasiči končí zásah a jednotky postupně odjíždějí.

Taktického cvičení, které ve čtvrtek 17. září začíná ve 14 hodin a je plánováno do 15.30 hodin, se zúčastní téměř 90 profesionálních a dobrovolných hasičů ze 13 požárních jednotek. Hadice s proudnicemi hasiči použijí nezavodněné s ohledem na případné škody, které by voda mohla způsobit na zařízení nemocnice. Ze 4. patra výškové budovy L bude evakuováno cca 10 figurantů, představujících pacienty schopné chůze, a několik nepohyblivých pacientů s lůžky.

Cvičení se mohou zúčastnit i novináři. Vzhledem k pohybu velkého množství zásahových vozidel a hasičů zástupce médií žádáme, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti řídili pokyny velitele zásahu a pracovníků nemocnice. Po 15. hodině se uskuteční krátký brífink s velitelem zásahu hasičů a představiteli nemocnice.

Pro parkování vozidel mohou novináři zdarma použít placené parkoviště pro návštěvníky nemocnice, které je před budovou L s nájezdem od univerzitního kampusu. Pokud se při vjezdu a odjezdu na vrátnici u parkoviště prokáží novinářským nebo redakčním průkazem a ohlásí jako účastníci cvičení, nebudou platit parkovné.Ilstrační foto internet

por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kraje-swo-

Sdílet
Banner mototruck OK