Středa 25. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Po roku opäť sa hlásime s Pohárom KPO DF TU vo Zvolene

DHZ pri TU vo Zvolene a Katedra protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu TU vo Zvolene, OV DPO okresu DETVIANSKO-ZVOLENSKÉHO, OR HaZZ v Banskej Bystrici a OR HaZZ vo Zvolene organizuje 8. ročník súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič

DHZ pri TU vo Zvolene a Katedra protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu TU vo Zvolene, OV DPO okresu DETVIANSKO-ZVOLENSKÉHO, OR HaZZ v Banskej Bystrici a OR HaZZ vo Zvolene organizuje 8. ročník súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasičDátum konania : 26. 11. 2009

Miesto : Zvolen, Študentská ul. 2117/27, v areáli ŠD na Barinách

Začiatok súťaže : 9:00 hod. 27. 11. 2008

Prezentácia súťažiacich : 8:00 – 8:45 hod.

Štartovné : 2 €

Kategórie : muži, ženy

Prihlášky : e-mail: chromek@vsld.tuzvo.sk, alebo pri prezentácii resp. telefonicky 045/5206826

Maximálny počet súťažiacich: 40


Súťaž v TFA (Toughest Firefighter Alive),čo znamená simuláciu zásahovej činnosti hasiča, kde dýchací prístroj slúži ako záťaž.

Ústroj súťažiacich: zásahový kabát, nohavice, prilba pre hasičov, autonómny dýchací prístroj (bez ochrannej masky), rukavice, pevná športová obuv (zásahová alebo celokožená, športová obuv).

pozn.: zásahový kabát, nohavice, hasičská prilba, autonómny dýchací prístroj, hasičský opasok – v prípade požiadania dodá usporiadateľ.


Popis disciplín:

 – roztiahnutie dvoch 40 metrových „B" prúdov,

 – bariéra – výška 2 m (mimo kategórie ženy),

 – stočenie 2 ks hadíc „C", do kruhu s určeným priemerom – mimo polospojek,

 – hammer box – 50 úderov (25 + 25),

 – prenos figuríny -tunel,

 – kladina s rozvinutím 20 metrového „C" prúdu s pripojením na rozdeľovač,

 – výbeh na 7 podlažie ŠD BARINY,

 – vytiahnutie „C" prúdu pomocou lana na 7 podlažie,

 – dobehnutie do cieľa.

Pozn.: Hadice „C" sa musia stáčať jednotlivo. Usporiadateľ si vyhradzuje vykonať zmenu disciplíny alebo ich poradie v deň súťaže. Neabsolvovanie jednej disciplíny = diskvalifikácia.

Pozn.: Každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečie, čo potvrdzuje svojim podpisom pri registrácii. Organizátori, vzhľadom na náročnosť súťaže, neodporúčajú štartovať záujemcom so srdcovo-cievnymi a pohybovými problémami. Organizátori si vyhradzujú právo úpravy jednotlivých disciplín.

Program súťaže:

8.00 – 8. 50 hod. Registrácia súťažiacich
8.30 hod. Prehliadka trate
9.00 hod. Štart prvého pretekára

Od 15.00 hod. Vyhodnotenie súťaže W klub TU vo Zvolene – Starý internát


Poznámka:

Počas súťaže je pripravené občerstvenie pre pretekárov.

-wap- -kow-

Sdílet
Přiložené soubory
Přihláška zobrazit online DOC 31 kB
Pravidla soutěže zobrazit online PDF 203 kB