Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mezinárodní setkání sběratelů hasičských modelů a kuriozit

U příležitosti zajímavé výstavy hasičských modelů Trubte na poplach – Hoří! se v Třinci uskuteční ve dnech 26 a 27.března tohoto roku setkání sběratelů hasičských modelů a kuriozit.Aktu­alizováno 19.2.

Nové informace od pořadatelů
Program setkání:
pátek 26.3.
12 – 16 hodin = příjezd, prohlídka výstavy, exkurze HZS Třince
17 – 22 hodin = večeře v C klubu v Třinci-Kanadě, setkání s výměnou zkušeností a materiálů

sobota 27.3.
09 – 11 hodin = pokračování v jednání setkán v muzeu v Třinci
11 – 12 hodin = exkurze na stanici Zawodowe strazy pozarnej w
Cieszynie (nutný platný cestovní doklad)
12– 13 hodin = odjezd do Muzea v Myslowicích (Polsko)
16 – 17 hodin = ukončení setkání

Chceme tak dát možnost zájemcům se vzdálených míst případně v sobotu dne 27. 3. 2004 navštívit i Hasičské muzeum v Myslowicích /POLSKO/ (které je vzdáleno jen asi 95 km od Třince) a tak pokračovat v Mezinárodním setkáním. Účast v muzeu bude zajíšťována vlastními vozidly podle dohody s dalšími zúčastněnými a kdo nebude mít zájem o tuto účast, na tuto akcí nemusí jet..
Upozorňujeme však všechny zájemce že touto akci-setkání konáme na vlastní náklady každého z přítomného (hradíme si ubytování, cestovné i stravu). Cena ubytování bude asi ve výší 100–120 Kč a je ve Střední integrované škole v Třinci- Kanadě. Setkání bude v C-Klubu vzdáleném asi 250 m od místa ubytování a je možnost si zamluvit večeři v ceně asi do 100 Kč.
Jelikož budou zajišťovány noclehy-ubytování, tak bychom potřebovali předběžně znát od Vás kdo se této akce hodlá zúčastnit a pro koho zajistit případné ubytování. Proto budeme rádi kdyby se každý ozval nejpozději do 15. 3. 2004..
Budova muzea se nachází v centru města Třince asi 100 –150 metrů od autobusového stanoviště a od vlakového nádraží je to dvě stanice autobusem.
. Jendřišak Josef

PS. V případě nejasnosti, dotazu, možno.si ubytování a ostatních záležitosti se
můžete obrátit telefonicky na číslo 558 737 412 nebo 604 641 222 a také
e-mailem: fijepo@volny.cz
U příležitosti zajímavé výstavy hasičských modelů Trubte na poplach – Hoří! se v Třinci na Severní Moravě, na pomezí tři státu uskuteční ve dnech 26 a 27.března tohoto roku Mezinárodní setkání sběratelů hasičských modelů a kuriozit.
Jelikož se taková to akce ještě u nás neuskutečnila, chceme dát možnost všem zájemcům a to nejenom hasičům, ale i těm kterým se hasičské modely líbí a dělají své modely i sbírky.
Případní zájemci si budou moci nejenom prohlédnout samotnou výstavu, vyměnit své poznatky a zkušenosti, ale také shlédnout další doprovodné programy, kterými bude jak návštěva stanic hasičů a případně v neděli dne 28.března mohou navštívit i nedaleké Centrální hasičské muzeum v polských Myslowicích.
O bližším programu a dalších podrobnostech Vás může informovat pan Josef Jendřišak, Ostravská 66, 73701 Český Těšín na e-mailu: fijepo@volny.cz nebo tel: 558 737 412 a také 604 641 222.

Program setkání:
12 – 16 hodin = příjezd, prohlídka výstav,případně exkurze HZS
pátek 26.3. 17 – 22 hodin = oficiální setkání s výměnou zkušeností a materiálů
sobota 27.3. 10 – 12 hodin = pokračování v jednání setkáni, exkurze HZS

Setkání jsme se rozhodli svolat na základě podnětů a požadavků mnoha sběratelů nejen z Česka,Slovenska, Polska a Německa. Jelikož se bude jednat o zcela ojedinělou akci a místo jednání je na pomezi tři států., kde si případní zájemci mohou prohlédnout jak zajímavou výstavu hasičských modelů techniky, pobesedovat a vyměnit své dlouholeté zkušeností a případně vyměnit své sběratelské přebytky. Chceme uskutečnit také exkurzí HZS města Třince a TŽ a další možná hasičskou doprovodnou akci, chceme tuto skutečnost oznámit všem zájemcům s patřičným časovým předstihem
Chceme také dát možnost zájemcům se vzdálených míst případně v neděli dne 28. 3. 2004 navštívit i Hasičské muzeum v Myslowicích /POLSKO/ ( které je vzdáleno jen asi 95 km od Třince ) a tak pokračovat v Mezinárodním setkáním.
O bližším programu a místu setkání, případně informačním plánem a dalších podrobnostech bude každý zájemce dodatečně ještě informován s určitým časovým předstihem. Upozorňujeme však všechny zájemce, že tuto akci – setkání konáme na vlastní náklady každého zúčastněného. Je však možno, že se ubytování po zdárných jednáních podaří finančně zajistit. Předpokládaná cena ubytovaní se pohybuje 120 – 150 Kč.
Jelikož budeme zajišťovat noclehy – ubytování, tak bychom potřebovali předběžně znát od Vás kdo se této akce hodlá zúčastnit. Proto by bylo vhodné, aby se každý zájemce vyjádřil. Kontaktní adresa bude připojena na konci dopisu s odpovědním lístkem. Proto budeme rádi aby se zájemci kontaktovali nejpozději do 28. 2. 2004.
Věříme že každý z Vás pochopí celkovou situaci, že není možnost nijakého financování této akce. Jde zřejmě jde o první zkušební setkání, chtěli by jsme si z každým komu není lhostejno pohovořit a říci si jak v samotném sběratelství hasičských modelů a kuriozit postupovat dále v příštích létech, kdy vstupujeme do EU a možnosti mezinárodních vztahu mezi sběrateli určitě budou lepší než doposud.
Jendřišak Josef
Sdílet