Sobota 26. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky složili na Hradčanském náměstí v Praze slib

V rámci oslav sto let české státnosti proběhla dne 27. října 2018 od 11 hodin slavnostní přísaha a slib příslušníků HZS ČR, Policie ČR a Armády ČR na Hradčanském náměstí v Praze. Nezapomenutelný zážitek ze slavnostního přijetí ke sboru v tento den získaly desítky nových příslušníků HZS ČR.

Kromě stovek vojáků, policistů a hasičů samozřejmě dorazili nejvyšší státní představitelé. Nechyběli generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, ministr obrany Lubomír Metnar, ministr vnitra Jan Hamáček, předseda vlády Andrej Babiš a limuzína přivezla také prezidenta republiky.

Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení.

Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.

služební slib příslušníka bezpečnostního sboru

Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS), který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů.

Sdílet
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK