Sobota 23. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pravidla komentářů a diskuzí & GDPR

Registrací či přihlášením na serveru POŽÁRY.cz vyjadřujete automatický souhlas s následujícími pravidly, stejně tak souhlasíte s použitím vaší e-mailové adresy pro zasílání informačních emailů.

Pokud nesouhlasíte, neregistrujte se, nepřihlašujte se.


 1. Názory pod článkem slouží k výměně názorů na témata článků a doplňujícím informacím ke zveřejněným textům, obrázkům, či videím. Rozhodně se však nejedná o místo, na kterém by si uživatelé měli měnit desítky příspěvků během pár minut a volný čas vyplňovat zuřivým aktualizováním stránky.
 1. Názory a diskuzní příspěvky mají být kultivovaným vyjádřením názoru daného uživatele a měly by mít logickou spojitost se zveřejněnými (případně dotazovanými) informacemi.
 1. Je zakázáno uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR. Dále do komentářů nepatří pomluvy, urážky, případně vyhrožování násilím. Server POŽÁRY.cz nebude tolerovat ani podněcování nenávisti k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel. Smazány mohou být příspěvky vulgární, byť i jen náznakem (zku*******).
 1. Zakázáno je rovněž zneužívání vkládaných komentářů k šíření reklamy nebo spamu, zejména uveřejňování odkazů, které nesouvisejí s tématem článku. Redakce bude pečlivě posuzovat rovněž příspěvky ryze provokačního charakteru popřípadě popírající základy etiky. Osobní záležitosti řešte pomocí vzkazů popř. e-mailu, je-li zveřejněn, do diskuze nepatří.
 1. Je nepřípustné zveřejňování údajů o identitě jiné osoby, jejího jména, příjmení, adresy, telefonního čísla nebo jiného osobního údaje (pokud toto sama neposkytla veřejně na serveru POŽÁRY.cz uživatelům). Zakázáno je také vydávání se za jinou osobu. Příspěvky je nutno psát česky nebo slovensky.
 1. Redakce si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vybrané příspěvky odstraňovat nebo ponechávat a to i bez informace o odstranění příspěvku. Názory pod články nemusí být zpřístupněny u každé zveřejněné informace, existující fórum nebo názory mohou být kdykoliv uzavřeny, případně může být celé vlákno smazáno.
 1. Opakované vkládání smazaných příspěvků je automaticky považováno za spam a uživatel, který tak činí, bude zablokován.
 1. Ve výjimečných případech může redakce přistoupit k zasáhnutí do komentáře. Ve většině případů se jedná o zásah do příspěvků, které jsou záměrně částečně přínosné a částečně osobní narážky (vy víte, o čem je řeč). Redakce si vyhrazuje právo odstranit část, která není k tématu. Rozhodně však nebude měněn ostatní obsah příspěvku, či jeho smysl.
 1. Redakce nebude v žádném případě obhajovat ani vysvětlovat důvod, proč byl příspěvek/diskuze smazán/a, popřípadě proč bylo pozastaveno/zrušeno celé vlákno. Příspěvky volající po vysvětlení smazání a komentující mazání budou automaticky opět smazány.
 1. Před položením dotazu zkuste odpověď nejprve najít (vpravo nahoře). Zamezíte tím zbytečné duplikaci vláken.
 1. I přesto, že redakce podporuje psaní „správnou češtinou“ a ne „špatnou češťynou“, vyvarujte se prosím příspěvků týkajících se češtiny. Na webu se vyskytuje uživatel „Jazykozpytec“ a ten si rád vezme všechny špatně píšící uživatele „do svých písmenek“. Nesnažte se ho přivolávat výkřiky „Jazykozpytec by šílel“, případně „Ten se v hrobě obrací“. Takové příspěvky budou mazány. Zakládat nové účty pojmenované „Jazykozpytec“ nemá cenu, budou odhaleny a smazány.
 1. Redakci oslovujte přes kontakty k tomu určené, ne přes komentáře ani ve fóru (Vážená redakce, rád bych… Milí redaktoři, dovolte mi…). Na tyto vzkazy existují jiné, vhodnější komunikační kanály a hlavně není v silách redaktorů všechny diskuze pročítat.
 1. Položil někdo ve fóru již po sté stejný dotaz? Nechce se vám na něj odpovídat? Nedělejte to, ignorujte to. Příspěvky typu „utfg“, „hledej, šmudlo“ apod. budou mazány.
 1. Obsah názorů či příspěvků v diskuzním fóru může být bez změny významu a s uvedením autora použit na kterémkoli místě webu. Stejně tak odkazy v komentářích nebo diskuzních příspěvcích na autorský obsah (fotografie, text, video) jsou brány jako upozornění redakce na daný obsah, který lze převzít do článku s uvedením původního zdroje.

Uživatelé, kteří nebudou daná pravidla respektovat, musí počítat s možností, že jím bude zamezeno vkládání příspěvků nebo dojde k zablokování jejich uživatelského účtu.

Přidání názoru pod článek, případně příspěvku do diskuze, je bráno jako automatický souhlas s pravidly.

Na zveřejnění přidaného příspěvku nevzniká žádný právní nárok.

Pravidla mohou být redakcí kdykoliv zpětně upravena, nejčastěji v případech rozšíření nešvaru, který v pravidlech není zahrnut.

GDPR – Privacy policy

A. Úvod

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.

Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.

B. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 • informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 • informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 • informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
 • informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;
 • informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 • informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
 • informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 • informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
 • informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
 • informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 • jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

C. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 • správu našich webových stránek a podnikání;
 • přizpůsobení našich webových stránek právě vám;
 • umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 • zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 • poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 • zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 • zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
 • zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 • zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
 • zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
 • poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 • vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;
 • udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
 • ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a

další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

D. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli členu naší skupiny společností (tzn. našim dceřiným společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem) tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 • v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 • za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 • kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); a
 • jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

E. Mezinárodní přenosy dat

Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami. Údaje, které shromažďujeme, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.

Osobní údaje, které zveřejníte na našem webu nebo odešlete ke zveřejnění na našem webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.

Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části.

F. Uchovávání osobních údajů

V této části jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.

Bez ohledu na ostatní ustanovení této části G si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje

 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 • pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
 • za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

G. Bezpečnost vašich osobních údajů

Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).

Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).

H. Změny

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách.

Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

I. Vaše práva

Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme.

Poskytování takovýchto informací bude podléhat následujícímu:

 • zaplacení poplatku 1000 Kč; a
 • předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti za tímto účelem obvykle přijímáme fotokopii vašeho pasu ověřenou notářem a původní kopii vyúčtování služeb, kde je uvedena vaše současná adresa}).

V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

J. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

K. Aktualizace údajů

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

L. Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen.

Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“.

Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče.

Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny.

Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

M. Smazání a odstranění údajů

Pokud chcete svá data odstranit, kontaktujte nás na e-mailu pozary@pozary.cz

Sdílet