Pondělí 26. září 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

90% občanov SR: Hasiči sú najdôveryhodnejší

Najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku je Hasičský a záchranný zbor.

V januárovom prieskume Ústavu pre výskum verejnej mienky (ÚVVM) pri Štatistickom úrade SR mu dôveru vyjadrilo 90 percent respondentov, čím sa dostal pred dlhodobo najdôveryhodnejší Slovenský rozhlas. Tomu podľa aktuálnych výsledkov dôveruje 78 percent opýtaných. O štyri percentá menej oslovených dôveruje Armáde SR a verejnoprávna televízia má dôveru 70 percent oslovených. Prevaha dôvery nad nedôverou prevláda v súčasnosti u ôsmich inštitúcií, okrem už spomínaných aj u cirkví, miestnej samosprávy, televízie Markíza a Ústavného súdu. Komerčná Markíza napriek prevládajúcej dôvere zaznamenala najvýraznejší, až päťpercentný pokles spomedzi všetkých skúmaných inštitúcií oproti predchádzajúcemu zisťovaniu v júli 2003. Vtedy jej dôverovalo 55 percent oslovených, v súčasnosti je to 50 percent.
Najmenej ľudí, iba 17 percent, dôveruje vláde SR. Nedôveru jej vyjadrilo 81 percent opýtaných. O dve percentá vyššiu dôveru ako kabinet Mikuláša Dzurindu má Národná rada SR. Súdom dôveruje 26 percent respondentov a nedôveruje 71 percent. Rovnakej dôveryhodnosti sa v januári tešia policajti a prezident Rudolf Schuster, ktorým zhodne dôveruje 38 percent opýtaných, nedôveruje 60 percent a k otázke sa nevedeli vyjadriť po dve percentá oslovených.
Reprezentatívny prieskum uskutočnil ÚVVM pri ŠÚ SR v dňoch 1. až 12. januára na vzorke 1 229 respondentov.
Ústav pre výskum verejnej mienky mapoval od 1. do 12. januára dôveru občanov k vybraným inštitúciám na Slovensku. Výberový súbor tvorilo 1 229 respondentov vo veku nad 18 rokov, ktorí reprezentovali dospelú populáciu Slovenska z pohľadu pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných skupín obcí a krajov Slovenska. Aktuálny stav dôveryhodnosti inštitúcií v mesiaci január prezentuje tabuľka so zlúčenými odpoveďami, kde dôvera zahŕňa odpovede “dôverujem” a “viac dôverujem ako nedôverujem” a nedôvera zahŕňa odpovede “viac nedôverujem ako dôverujem” a “nedôverujem”.
Sdílet