Úterý 29. září 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK

Konference Bezpečná Evropa představí i projekt Akademie Hasičského záchranného sboru ČR

Ve středu 30. září 2009 se v Hradci Králové uskuteční akce Bezpečná Evropa. Akce se skládá ze dvou částí – odborné konference a prezentace složek integrovaného záchranného systému pro veřejnost. Záštitu nad akcí převzal ministr pro místní rozvoj, hejtman Královéhradeckého kraje a primátor města Hradce Králové.

Ve středu 30. září 2009 se v Hradci Králové uskuteční akce Bezpečná Evropa. Akce se skládá ze dvou částí – odborné konference a prezentace složek integrovaného záchranného systému pro veřejnost. Záštitu nad akcí převzal ministr pro místní rozvoj, hejtman Královéhradeckého kraje a primátor města Hradce Králové.

Odbornou konferenci organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra (MV) – složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a Ministerstvem zdravotnictví.

Na konferenci bude odborné veřejnosti představen mj. velký projekt MV – generálního ředitelství HZS ČR. Tento projekt spočívá ve výstavbě Akademie Hasičského záchranného sboru ČR (v minulé tiskové zprávě byl použit původní název centra – Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS), která bude umístěno v Hradci Králové (vznikne do roku 2013)

Na odborné konferenci budou dále také představeny jednotlivé projekty realizované s příspěvkem ze strukturálních fondů Evropské unie, a to v rámci dotačního titulu Integrovaného operačního programu ( IOP), konkrétně oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. iop@mmr.cz

Jako zahraniční host se odborné konference zúčastní brigádní generál MUDr. Pavol Maslík (Ministerstvo obrany Slovenské republiky).

Část akce Bezpečná Evropa určená pro veřejnost bude založena na představení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, jejich techniky a ukázek záchranných akcí. Návštěvníci akce budou moci shlédnout techniku Hasičského záchranného sboru ČR, statické i dynamické ukázky HZS ČR i Policie ČR, vozidlo rychlé lékařské pomoci s plnou výbavou a chybět nebudou ani dětské soutěže s preventivní tématikou. Akce pro veřejnost proběhne v odpoledních hodinách (30. 9. 2009) na ploše u kulturního střediska Aldis v Hradci Králové.

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v rámci Integrovaného operačního programu seznámí odborníky a veřejnost s následujícími projekty:

Akademie Hasičského záchranného sboru ČR, díky níž bude v Hradci Králové do roku 2013 vybudováno moderní vzdělávací a výcvikové centrum s potřebnou centralizovanou infrastrukturou pro jednotný celostátní systém vzdělávání a praktického výcviku složek IZS, a to včetně nácviku jejich součinnosti v podmínkách blížících se reálným krizovým situacím. Současně Národní centrum umožní užší propojení s vědeckými a výzkumnými programy a ověřováním jejich výsledků v záchranářské praxi. Projekt bude předkládán v režimu tzv. velkých projektů (velké infrastrukturní projekty nad 50 mil. EUR) a jako takový bude schvalován Evropskou komisí.

Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému. Tento projekt směřuje do operačních středisek základních složek IZS, která jsou určena pro komunikaci s občanem v tísni a pro rychlé nasazení sil a prostředků IZS při mimořádné události. Projekt má za cíl zvýšit kvalitu služeb poskytovaných občanovi při mimořádných událostech, zkrátit čas mezi tísňovým voláním a zásahem na místě při mimořádné události, sjednotit úroveň informačních systémů operačních středisek základních složek IZS a nasadit velmi moderní technologie a nově využívat informace.

Národní základna humanitární pomoci – tímto projektem bude zdokonalen systém logistiky v případě mimořádných událostí vedoucí k efektivnějšímu a rychlejšímu přijímání a vysílání humanitární pomoci a bude vytvořena potřebná infrastruktura, která bude garantem urychlení a zdokonalení veřejných služeb poskytovaných v této oblasti. V rámci projektu bude vytvořena Národní základna humanitární pomoci, která Hasičskému záchrannému sboru ČR umožní efektivně přijímat technickou a věcnou pomoc poskytnutou České republice, institucím, firmám, občanům a jiným příjemcům, organizovat její urychlené převzetí, roztřídění a případné uskladnění; zabezpečit efektivní shromáždění, expedici a dopravu věcné a materiální pomoci do zahraničí tam, kde jí bude zapotřebí.


Harmonogram akce Bezpečná Evropa


30. září 2009 (středa) :

od 9. 30 hodin: tisková konference k prezentační akci Bezpečná Evropa, kulturní středisko Aldis, Hradec Králové, tiskové konference se mimo jiné zúčastní generální ředitel HZS ČR genmjr. Štěpán.

od 10. hodin: odborná konference Bezpečná Evropa, kulturní středisko Aldis, Hradec Králové

od 12. hodin: prezentace složek IZS pro veřejnost, na ploše u kulturního střediska Aldis, Hradec Králové

Hasiči pro veřejnost připravili mimo jiné ukázky práce hasičů – potápěčů na vodní hladině i pod vodní hladinou, záchrana osob ve výšce a nad volnou hloubkou, ukázku protipovodňové ochrany, představí hasičskou techniku a jsou připraveny i soutěže a hry pro děti.


Adresa: kulturní středisko Aldis, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

Více informací

email: iop@mmr.cz
www.strukturalni-fondy.cz/iop
www.hzscr.cz

Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK