Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení vojenských hasičů Capable Fireman & Rescuer 2018 proběhlo v prostoru Vojenského újezdu Boletice

V prostoru Vojenského újezdu Boletice ve dnech 6. až 8. listopadu 2018 probíhalo cvičení vojenských hasičů Capable Fireman & Rescuer 2018. Po dobu jeho trvání hasiči řešili několik situací.

Scénář nehody autobusu a osobního vozidla

Řidič osobního auta ztrácí za silného deště při průjezdu zatáčkou v prudkém klesání cesty kontrolu nad řízením a naráží do autobusu plného cestujících. Řidič autobusu se snaží udržet autobus na cestě, ale ocitá se na nezpevněné krajnici, která se trhá.

Autobus se za zvuku tříštícího se skla řítí ze svahu do hluboké rokle, kde se převrací a zůstává ležet na boku. Mnoho z přepravovaných cestujících je zraněných. Jeden volá 112. Krajské operační středisko hasičského záchranného sboru přijímá hovor a vysílá k nehodě s hromadným postižením osob vojenskou hasičskou jednotku a další složky integrovaného záchranného systému. Začíná boj s časem.

Vojenská hasičská jednotka přijíždí jako první. Její velitel okamžitě po příjezdu organizuje záchranu postižených. Vysílá své příslušníky na průzkum, třídění raněných do kategorií dle metodiky START a zajištění jejich základních životních funkcí.

Při příjezdu dalších jednotek přiděluje jednotlivé úseky zodpovědnosti. Hasiči vytváří ze spojených žebříků, jistících lan a kladkostrojů improvizované cesty na prudkém svahu rokle, který je i kvůli dešti naprosto neschůdný.

Hasiči evakuují raněné podle priorit daných závažností zranění. Záchranná služba přebírá raněné od hasičů v „hnízdě raněných“ ošetřuje je a určuje priority pro transport do nemocnice.


To byl v krátkosti scénář jednoho ze cvičení vojenských hasičských jednotek (dále jen „VHJ“) v rámci cvičení Capable Fireman & Rescuer 2018, které proběhlo v prostoru Vojenského újezdu Boletice ve dnech 6. až 8. listopadu 2018.

Hlavním cílem cvičení byl rozvoj interoperability a schopnosti vzájemné kooperace, používaní společných postupů, procedur a výměna zkušeností v oblasti represe požární ochrany mezi VHJ AČR. Dále prověření praktického uplatňování operačních a taktických postupů v dynamicky se měnícím operačním prostředí.

Konkrétně byly procvičeny klíčové schopnosti velitelů a štábu VHJ, velet a řídit záchranné operace II. a III. stupně požárního poplachu a součinit s krajským operačním střediskem hasičského záchranného sboru.


V rámci cvičení byly procvičeny postupy při zásahu na nehody osobních automobilů, záchrana pilota uvízlého v koruně stromu, záchrana osob z vodní hladiny, záchrana raněných při nehodě.

Cvičení se účastnilo 89 hasičů a 14 kusů hasičské techniky od 14 VHJ středisek obsluhy výcvikových zařízení vojenských újezdů, Centra zabezpečení munice Agentury logistiky a leteckých základen. Cvičení vedl pplk. Ing. Ladislav Krech VSD-s odboru logistiky Sekce podpory Ministerstva obrany.

Cvičení takovéhoto rozsahu jak z hlediska množství sil a prostředků, tak z hlediska bohatosti cvičebních témat nejsou úplně běžná ani v rámci IZS. Pro velitele zásahu je klíčové stanovit si priority a soustavně řešit měnící se situaci na místě události.

Proto, abychom tyto jejich schopnosti prověřili a procvičili, jsme připravili scénáře jednotlivých cvičení tak, aby odpovídaly minimálně II. nebo III. stupni požárního poplachu dle metodiky HZS.

Z toho co jsem viděl, jsou schopnosti velitelů směn a jednotek vojenských hasičů na vysoké úrovni a zcela srovnatelné s veliteli jednotek hasičského záchranného sboru. Každým tématem cvičení se zvyšovala profesionalita zásahů cvičících jednotek.

Jedním z klíčových prvků cvičení byly rozbory a projednání procvičených témat, kde se probraly klady, ale i chyby, které se v rámci jednotlivých cvičení udělaly.

Cvičení považuji za velký přínos pro všechny, zejména pak pro velitele směn a velitele VHJ. Cením si vysokého nasazení všech cvičících – přesně podle hesla „těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Chci pozvat všechny, co mají zájem, přijďte a staňte se vojenským hasičem,

uvedl Ladislav Krech z Armády ČR.

pplk. Ing. Ladislav Krech
Sekce podpory Ministerstva obrany
Armáda ČR
Sdílet