Pátek 18. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

Hasiči na Kolínsku pravidelně darují krev, jsou i v registru dárců kostní dřeně

V sobotu 10. listopadu 2018 byly na Shromáždění představitelů a delegátů Okresního sdružení hasičů Kolín vyhodnoceny výzvy Daruj krev s hasiči a ke vstupu do registru dárců kostní dřeně.

Daruj krev s hasiči

V roce 2010 navrhla starostka sdružení, paní Kamila Havlínová, vyhlásit akci Daruj krev s hasiči – na základě podnětu ze Shromáždění starostů OSH, kde bylo o podobné akci referováno. Rada prevence OSH Kolín od té doby vyhlašuje každoročně dva termíny, ve které se dárci krve schází v Oblastní nemocnici Kolín.

Současně jsou dle potvrzení o bezpříspěvkovém odběru v Průkazu dárce krve evidováni i ti členi, kteří darují krev či její složky mimo dané termíny. V letošním roce se počet dárců stal tříciferným, rekordní byl i počet sborů, jejichž členi darují.

Pod OSH Kolín je registrováno 83 Sborů dobrovolných hasičů, od r. 2010 se do výzvy zapojili členové ze 40 sborů. Celkem byla bezpříspěvkově darována krev či její složky 1.004×.

Registr dárců krvetvorných buněk

Rada prevence OSH Kolín navázala v r. 2014 spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk, sídlícím v pražském IKEMu.

Dle zájmu z řad členů SDH jsou organizovány schůzky v našem okrese, kde koordinátorky zájemcům o vstup do registru přiblíží podmínky a překážky vstupu a těm, kteří projeví zájem a jejichž zdravotní stav to dovoluje, umožní do registru vstoupit bez nutnosti jet do Prahy na odběr krve – ať už předáním sady na odběr slin, či přímo odběrem krve.

Těchto setkání se účastní nejen členi SH ČMS, ale i široká veřejnost. Za dané období do tohoto registru vstoupilo již 46 členů z 18 SDH, registrovaných pod OSH Kolín, veřejnost evidována není. Celkem do registru z našich náborů vstoupilo cca 250 dárců (zde jsou zahrnuty i Hasičské slavnosti v Litoměřicích).


Během roku 2017 bylo nutné vyřadit celkem 433 dárců (354 věk, 48 zdravotní stav, 31 jiné důvody).

Aktuálně se hledá vhodný a shodný dárce pro 46 pacientů, z toho 11 dětí, kteří potřebují transplantaci kostní dřeně.

Všichni ti, kteří darují krev či vstoupili do registru dárců krvetvorných buněk, si zaslouží naše poděkování.

 • Počet dárců na celém světě: 33 227 769
 • Počet dárců v Českém registru dárců krvetvorných buněk (IKEM): 30 973
 • V období 1.1.2018 – 1.11.2018: 3 143 nových dárců

Historie a podmínky pro vstup do registru – www.darujzivot.cz

Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě.

Mezi hlavní činnosti registru patří nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové krve pro české i zahraniční pacienty.

Registr eviduje a vyhledává potenciální dárce pro české i zahraniční pacienty na základě testů známých jako „typizace HLA“. Human Leukocyte Antigen je systém dědičných znaků na bílých krvinkách, který je velmi různorodý a zásadně ovlivňuje vzájemnou snášenlivost transplantovaných buněk a organismu nemocného.

Registr je mezinárodně propojen s dalšími registry, což umožňuje vyhledávat dárce na celém světě. Vhodný dárce se zpravidla nejprve hledá v úzké rodině, největší pravděpodobnost shody je mezi sourozenci.

V případě, že se dárce v rodině nenajde, začíná se vyhledávat mezi nepříbuznými dárci v databázi registru. Proto je nutné počet dárců v atabázi registru neustále doplňovat o nové, zdravé a mladé lidi.

Ročně v ČR onemocní přibližně 100 pacientů některým typem leukémie a 1000 pacientů různými poruchami krvetvorby, které je možné léčit transplantací kostní dřeně. Ne u všech je ale tento způsob léčby vhodný.

A naopak ne všichni pacienti se transplantace dočkají – ať už z důvodu, že není nalezen vhodný dárce nebo není úspěšná předchozí léčba. Úspěšnost léčby pomocí transplantace krvetvorných buněk u dospělých pacientů je 60 – 80 %, u dětí 70 – 90 %.

V posledních letech se navýšil počet diagnóz, u kterých lékaři používají transplantaci krvetvorných buněk jako vhodnou a účinnou léčebnou metodu. Navíc počet pacientů s těmito onemocněními každým rokem vzrůstá, tudíž potřeba doplňování stále nových dárců trvá. Transplantace krvetvorných buněk je často poslední a jedinou možností léčby u těchto nemocných.

Jednou z hlavních podmínek vstupu do registru je věk 18 – 40 let. Tato věková hranice se může někomu zdát nízká, ale má své opodstatnění. Při výběru vhodných dárců, lékaři transplantačních center zvažují řadu faktorů. Jedním z nich je věk dárce.

Lékaři volí co nejmladší dárce. Úspěšnost přihojení štěpu pacientovi tak bývá vyšší. Pravděpodobnost, že bude dárce vybrán k odběru, se tedy s přibývajícím věkem snižuje.

Proto je mimo jiné naším úkolem, oslovovat cílovou skupinu mladých a zdravých lidí, kteří by byli ochotní do registru vstoupit a dát tak naději k nalezení shody mezi nimi a potencionálními pacienty.

Podmínky vstupu do registru

 • věk 18–40 let, do 41. narozenin (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce)
 • hmotnost více než 50 kg
 • zdravotní pojištění platné v ČR
 • dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění – ani v minulosti)
 • bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
 • ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření
 • ochota věnovat svůj čas a pohodlí
 • ochota pomoci jakémukoliv pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí

Dárcovství krvetvorných buněk je dobrovolné, bezplatné a anonymní. Dárce do registru vstupuje s plným vědomím, že je k dispozici pro všechny pacienty, kteří potřebují transplantaci krvetvorných buněk na celém světě.

Ve světových registrech je tedy evidováno necelé 1% z dospělé populace. K tomu aby dárce našla většina pacientů, je to stále málo. Každé 3 minuty je na světě diagnostikován další člověk, který onemocněl poruchou krvetvorby.

Více než 50% pacientů nalezne svého nepříbuzného dárce v zahraničním registru (v CSCR je to více než 60%).

Lída Voslářová
vedoucí Rady prevence OSH Kolín
www.oshkolin.cz
www.facebook.com/oshkolin
Sdílet
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK