Neděle 27. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Kobit THZ 970*150 OK

Podzimní zasedání výkonného výboru

První den letošního podzimu, 23. září 2009, se v Přibyslavi sešel Výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Projednal vedle kontroly plnění úkolů přípravu na shromáždění starostů, které se bude konat v prostorách přibyslavského zámku ve dnech 16. a 17. října 2009.

První den letošního podzimu, 23. září 2009, se v Přibyslavi sešel Výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Projednal vedle kontroly plnění úkolů přípravu na shromáždění starostů, které se bude konat v prostorách přibyslavského zámku ve dnech 16. a 17. října 2009.

Jednání hlavních funkcionářů SH ČMS pod řízením starosty Ing. Karla Richtra probíhalo již plně v duchu nadcházejícího řádného sjezdu. K návrhům jednotlivých dokumentů se členové vyjadřovali vesměs kladně s doplňujícími návrhy. Bez těch se neobešel především Program činnosti SH ČMS do roku 2015, který se postupně stává akčním plánem s konkretizací jednotlivých úkolů. Svou konečnou formu dostává také Podklad pro vystoupení delegáta SH ČMS na shromáždění delegátů SDH okresů před IV. řádným sjezdem konaným ve dnech 3. a 4. 7. 2010 v Ostravě a další materiály.

Hovořilo se také o hospodaření. Dá se říct, že i výdaje na největší akci tohoto roku – Ostrava 2009, byly vyrovnané a v souladu s plánovanými předpoklady. Výkonným výborem byly schváleny také formuláře pro hlášení o činnosti SDH a sumáře za okres. Diskuze se pak dotkla celé škály oblastí, od zabezpečení valných hromad až po práci s dětmi a mládeži. Velice kladně bylo hodnoceno nejen zabezpečení ostravské mezinárodní soutěže, ale také nedávného mistrovství republiky v požárním sportu, které se konalo v Ústí nad Labem.

Účastníci zasedání měli možnost si prohlédnout nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem před hotelem Přibyslav a také se přesvědčit o postupu stavebních úprav na prvním nádvoří zámku a na rekonstrukci závěru výstavy hasičského muzea.


Info: SH ČMS

-wap-

Sdílet
Banner VIP: PO-BP 970