Neděle 5. unora 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Světové katastrofy – požár národního parku USA

Národní památka, Yellowstonský park, se stala obětí plamenů.

Během několika týdnů léta 1988 byla zničena polovina Yellowstonského národního parku s jedinečnými horskými scenériemi.

Hořet začalo ve Skalistých horách už počátkem července. Zda byl na počátku odhozený nedopalek cigarety nebo něco jiného, to už se nepodaří objasnit. Skutečností je, že jedna z amerických národních památek byla těžce poškozena a že v Yellowstonském národním parku řádily mohutné požáry. Bylo to vůbec léto lesních požárů: několik států amerického západu se stalo obětí nejhorších pohrom tohoto druhu za posledních šedesát let. Hlavní příčinou požárů bylo přetrvávající sucho. červenci stačila jiskra a ohnivé bouře řádily v Yellowstonském národním parku, nejstarším v USA, po celé měsíce. První naděje na uhašení plamenů svitla až v polovině září, kdy poprvé slabě zapršelo. Déšť hasičům a velkému množství dobrovolníků pomohl udržet oheň pod kontrolou i přes trvající silný vítr.

Park, založený již v roce 1872, leží v amerických státech Idaho, Wyoming a Montana uprostřed legendárních Skalistých hor. Celkem zaujímá plochu 8980 čtverečních kilometrů. Od července se polovina původní plochy parku stala obětí zprvu nekontrolovatelně se šířících požárů. Z ekologických následků této živelné katastrofy se lesnatá a hornatá krajina národního parku zotavovala dlouho.

Přírodní park zařazený organizací UNESCO do kulturního dědictví celého lidstva, přitahuje svou faunou a horkými prameny každoročně více než milion návštěvníků z celeého světa. Je pokládán za význačnou rezervaci divoké zvěře: jsou tu domovem bizoni, losi a medvědi, ale i dvě stě druhů vzácných ptáků.

Po ničivém ohni byl kritizován způsob, jakým se v USA během posledních patnácti let k lesním požárům přistupovalo. Menší požáry se hasily teprve tehdy když došlo k ohrožení domů a osob.

S požárem bojovalo 9 000 hasičů z celé země, zničeny byly stovky kempů, restaurací, stanovišť k pozorování zvěře a lesních chat. Za plameny zůstávala jen holá „měsíční“ krajina.
Sdílet