Pondělí 25. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záchranáři mají nový výukový model člověka – Laerdal SimMan3G

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy – územní středisko záchranné služby zakoupila za více než 2 miliony Kč ze svých prostředků (MHMP) medicínský simulátor třetí generace od firmy Laerdal. Tento simulátor je jedním z nejlepších na světovém trhu díky použití nejnovějších technologií v oblasti použitých materiálů a elektronického ovládání.

Kvalitní, reálný výukový systém je nezbytný pro výcvik v resuscitaci (oživování) a dalších urgentních výkonech, které nelze simulovat na živých pacientech. Některé výkony jsou v praxi málo časté a je třeba na ně záchranáře připravit, nelze se je učit v terénu, na pacientovi, kterému jde v dané chvíli o život. Významným důvodem pro pořízení systému jsou legislativní normy, které omezují až znemožňují nácvik na pacientech.

Tato figurína je věrnou kopií dospělého člověka. Je určena pro výuku a praktický výcvik zdravotnických pracovníků – lékařů, záchranářů, studentů. Je plně dálkově, bezdrátově ovládaná vybavena funkcemi, které se co nejvíce blíží životním funkcím zdravého člověka i pacienta v život ohrožujícím stavu. Model skutečně dýchá, zorničky reagují na světlo, mrká, tluče mu srdce, mluví, kašle, brečí, potí se, močí. Lze simulovat celou škálu neodkladných stavů, v rámci léčby lze podávat i léky, na které model reaguje jako skutečný člověk.

Hlavní výhodu proti stávajícím modelům představuje časová reálnost nácviku. Všechny dosavadní modely umožňovaly mít čas. Mít čas na dotaz, zamyšlení, nejistotu studenta. Model SimMan3G má reálný čas na záchranu daného onemocnění, jinak umírá nebo zůstává nezvratné poškození. Stejně tak pracují záchranáři v terénu – záchrana života nejde naplánovat, přerušit, je nutná rychlá rozvaha a rychlý léčebný zákrok.

Systém celou výukovou záchrannou akci zachytí na kameru, včetně zvuku a zaznamená veškeré úkony, které byly provedeny, včetně vyhodnocení „čáry života", tedy úspěšnosti studenta.

Věříme, že výukový systém přinese vyšší připravenost záchranářů v hlavním městě na nenadálé zdravotní situace a nečekané komplikace a zvýší tak kvalitu poskytované přednemocniční neodkladné péče.

Norská společnost Laerdal vznikla ve čtyřicátých letech minulého století a jejím původním zaměřením byla výroba

hraček. Rozšíření plastových materiálů po druhé světové válce a jejich využití při výrobě dětských panenek vyústilo v posun v zaměření produkce firmy, kterým se stala výroba figurín pro nácvik první pomoci. Dalším rozvojem portfolio dále rozšiřovalo a v současné době zahrnuje širokou škálu modelů a figurín pro nácvik první pomoci, ošetřovatelských a lékařských postupů a vybavení pro použití v rámci urgentní medicíny. V celém vývoji společnosti Laerdal se zřetelně odráží firemní motto: „helping save lives", „tedy pomáhat chránit životy".


Od 1. 1. 2008 je Laerdal na území České republiky reprezentován společností S&T Plus s. r. o.Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
územní středisko záchranné služby Praha


-swo-

Sdílet