Neděle 14. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soubor typové činnosti IZS: STČ 5 – Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů

Typová činnost obsahuje postup složek integrovaného záchranného systému při záchranných a likvidačních pracích v případech oznámení o nálezu nebo v případech nálezu předmětu s podezřením na přítomnost vysoce rizikových nebo rizikových biologických agens nebo toxinů.

Negativní účinek B-agens a toxinů na zdraví a životy lidí nemusí být okamžitý. Zpravidla se projevuje v delším časovém období.

Tato typová činnost se vztahuje na druh události nálezu podezřelého předmětu, kdy na tento nález bude upozorněno oznámením na operační střediska základních složek IZS náhodnými svědky, samotnými původci útoku nebo bude nalezen podezřelý předmět.

Velitelem zásahu je velitel jednotky PO, zpravidla příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, nebo příslušný funkcionář HZS ČR s právem přednostního velení poté, co se dostaví na místo zásahu.

Velitel zásahu označí vmístě zásahu některé prostory jako prostor scharakteristickým nebezpečím, tzv. nebezpečnou zónu. Velikost nebezpečné zóny stanovuje velitel zásahu podle konkrétní situace v místě zásahu. Doporučený poloměr nebezpečné zóny je minimálně 15 metrů ve volném prostoru.

Sdílet
Přiložené soubory
STC 05-IZS B-agens.pdf zobrazit online PDF 5 MB