Sobota 13. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Statistiky 2003 HZS Plzeňského kraje

Požáry tvořily pouze 23 procent z událostí řešených plzeňskými hasiči v roce 2003

V období od 1. ledna do 31. prosince 2003 došlo v Plzeňském kraji ke vzniku celkem 7.669 událostí, což je o 315 méně než v předchozím roce. Nejčastěji, ve 2.903 případech se jednalo o technickou pomoc, v 1.770 případech o požáry, v 1.760 případech o dopravní nehody, ve 188 případech o události spojené se zásahy při živelných pohromách, v 591 případě o úniky nebezpečné chemické látky, ve třech případech o ostatní mimořádné události, ve 454 případech o planý poplach. Při lokalizaci a likvidaci událostí (požáry, dopravní nehody, živelní pohromy) bylo evakuováno 1.541 osob a zachráněno 509 osob.
Při 1.770 požárech vznikla celková přímá škoda 91.371.400 korun a včasným zásahem hasiči uchránili hodnoty ve výši 450.255 tisíc korun. V porovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 719 požárů, to je o 68,4%, ale škody se snížily o 3.012.800 korun, to je o 3,2%. Při požárech bylo šest osob usmrceno a 86 osob zraněno. Nejvíce požárů, 31%, se událo na území okresu Plzeň-město. Na druhém místě v počtu požárů se umístil okres Plzeň-sever a na třetím okres Plzeň-jih. Plných 79,8% z celkového počtu tvořily požáry se škodou do 10 tisíc run, 17,4% požáry se škodou 10 tisíc až 250 tisíc korun, 2,7% požáry se škodou 250.100 až milion korun a jen 0,9% požáry se škodou nad milion korun. Nejvyšší škodu, 25 milionů korun, způsobil březnový požár pily firmy Anton Heggenstaller v obci Trhanov na Domažlicku. Příčinou požáru byla technická závada na elektrické instalaci. Druhou nejvyšší škodu, tři miliony korun, způsobil lednový požár hotelu Belveder v rekonstrukci v obci Babylon rovněž na Domažlicku. Příčinou požáru bylo úmyslné zapálení. Také k požáru se třetí nejvyšší škodou došlo na Domažlicku. Jednalo se o listopadový požár osobního automobilu BMW X5 v obci Bystřice u Bělé nad Radbůzou, který mělo na svědomí úmyslné zapálení pomocí nástražného výbušného systému. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 2.500 tisíc korun. Čtvrtým požárem s nejvyšší škodou byl listopadový požár skladovacího objektu se senem v Úněšově, firmy Úněšovský statek a.s. Příčinou tohoto požáru se škodou vyčíslenou na 1.800 tisíc korun bylo úmyslné zapálení nebo nedbalost neznámé osoby. Nejvíce požárů, 932, bylo tzv. dále neřešených. Ve 125 případech se jednalo například o úmyslné zapálení s nezjištěným pachatelem, ve 144 případech byla příčinou technická závada a ve 135 kouření. Nejčastěji, ve 263 případech, hořelo v srpnu, nejméně v 52 případech v únoru. Počet požárů ovlivnilo sucho.
V roce 2003 hasiči zasahovali, jak je výše uvedeno u 1.760 dopravních nehod. Z tohoto počtu se v 1.688 případech jednalo o silniční dopravní nehody, ve 43 případech o silniční hromadné nehody, ve 22 případech o železniční a v sedmi případech o ostatní dopravní nehody.


Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet