Středa 2. prosince 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soubor typové činnosti IZS: STČ 2 – Demonstrování úmyslu sebevraždy

Cílem zásahu složek IZS je odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých činností osoby demonstrující úmysl spáchat sebevraždu, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví nebo majetku a vedoucí k přerušení jejich příčiny.

Osoba od svého jednání může upustit dobrovolně anebo je potřebné využít některého ze zákonných důvodů k přerušení jejího jednání s využitím příslušných oprávnění daných právními předpisy.

Velitelem zásahu je obvykle příslušník Policie ČR. Do příjezdu Policie ČR řídí součinnost složek IZS velitel jednotky požární ochrany nebo vedoucí lékař zdravotnické záchranné služby.

Pokud osoba dokoná rozšířenou sebevraždu a je nutno provádět výhradně záchranné a likvidační práce, velitel jednotky PO se stává vždy velitelem zásahu.

Pokud je sebevražda dokonána, zváží velitel jednotek PO potřebnost posttraumatické intervenční péče zasahujícím příslušníkům, vzhledem k traumatizujícím událostem.

Sdílet
Přiložené soubory
STC 02-IZS Sebevrazda.pdf zobrazit online PDF 3 MB