Úterý 24. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení: PŘÍVAL 2009

„Velká oblačnost směřuje do České republiky směrem od jihovýchodu. Na území Moravy se předpokládají přívalové deště doprovázené silným větrem. Český Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na extrémní výskyt jevů pro Jihomoravsky, Zlínský a Olomoucký kraj. Lze předpokládat možné rozvodnění menších toků…"

„Velká oblačnost směřuje do České republiky směrem od jihovýchodu. Na území Moravy se předpokládají přívalové deště doprovázené silným větrem. Český Hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na extrémní výskyt jevů pro Jihomoravsky, Zlínský a Olomoucký kraj. Lze předpokládat možné rozvodnění menších toků. Ve středu 23. 9. 2009 v nočních hodinách se na části území ORP Prostějov vyskytly extrémní přívalové deště doprovázené silným větrem. Na východní části Drahanské vrchoviny spadlo místy až 50 mm srážek během 3 hodin. Během krátké doby došlo k rozvodnění malých vodotečí a voda zaplavila více jak 9 obcí v okolí města Plumlov. V místech Repešského žlebu se nacházel dětský tábor. Přívalový déšť zaplavil tábor, podařilo se zachránit asi 20 dětí, dalších šest osob se pohřešuje. Extrémní srážky byly rovněž zaznamenány na jižní částí ORP Prostějov, kde bylo zasaženo několik obcí.“

Tak zněla rozehra cvičení orgánů krizového řízení města Prostějov a složek IZS na území ORP Prostějov – Příval 2009, které proběhlo v Prostějově 24. a 25. září 2009.

Samotné cvičení se skládalo ze tří částí: první byla určena pro krizový štáb města Prostějov a štáb územního odboru HZS Prostějov, druhá sloužila k nácviku zásahu složek IZS dle typové činností „Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu“. Třetí část proběhne 9. 10. 2009 a bude zaměřena na zapojení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí při zajištění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.

Systém aktivace krizového štábu vycházel z žádosti velitele zásahu na starostu obce s rozšířenou působností Prostějov o koordinaci záchranných prací. Starosta rozhodl svolat k zajištění činností krizový štáb města.

Krizový štáb města Prostějova řešil úkoly, které měly co nejvíce přiblížit cvičení reálné situaci. Patřilo mezi ně především zajištění logistické podpory zasahujících jednotek, distribuci humanitární pomoci, informování obyvatel a organizaci finanční sbírky. Vzhledem k rozsahu mimořádné události požádal starosta města Prostějov Hejtmana Olomouckého kraje o vyhlášení stavu nebezpečí na území ORP Prostějov. Aby situace co nejvíce připomínala skutečnost, byl zřízen i krizový štáb Olomouckého kraje, který představovali pracovníci z krajského ředitelství HZS kraje. Krizový štáb města si tak mohl vyzkoušet i komunikaci s nadřízeným štábem.

Práce krizového štábu města Prostějov byla práce sehraného týmu. Velký podíl na tom má i skutečnost, že cvičení krizového štábu provádí město Prostějov pravidelně již několik let.

Další den proběhlo cvičení složek IZS zaměřené na záchranu pohřešovaných osob v terénu. Vedoucí složkou zde byla Policie České republiky, uzemní odbor vnější služby a územní odbor SKPV Prostějov. Hasičský záchranný sbor zajišťoval nasazení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (Prostějov, Plumlov, Mostkovice, Krumsín, Prostějovičky, Vícov) a týlovou podporu zasahujících. Při cvičení byl využit pro činnost štábu pátrání i stan, zakoupený městem Prostějov pro potřeby HZS.

V poměrně obtížném terénu bylo rozmístěno pět figurantů, kteří měli být nalezeni pátrací rojnicí. Na pomoc byla povolána i letecká služba Policie ČR. V rámci dohod o plánované pomoci na vyžádání byli nasazeni atestovaní kynologové (Městská Policie Ostrava, SZBK ČR, ZÚ Hlučín) a další složky IZS jako Městská policie Prostějov a Celní úřad Prostějov. Všechny figuranty se podařilo nalézt v čase několika hodin. Cvičení bylo především přínosem pro zkvalitnění vzájemné spolupráce mezi Policií České republiky a jednotkami požární ochrany při těchto zásazích. Nadstandardní a kvalitní spolupráce mezi Policií, hasiči a atestovanými kynology byla vidět nejen v pátrací rojnici, ale i ve štábu pátrání.

Do cvičení bylo zapojeno více než 120 zasahujících. Na cvičení byli pozváni členové bezpečnostní rady města, členové krizového štábu, ale i starostové obcí. Především starostové obcí získali informace o jejich úkolech při pátrání po pohřešovaných osobách.

plk.Ing.Petr Ošlejšek, Ph.D.
ředitel územního odboru Prostějov
HZS Olomouckého kraje

-kow-

Sdílet