Středa 2. prosince 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Novém Strašecí na Rakovnicku mají hasiči po 36 letech zcela novou cisternu, Scanii dodal Kobit

V sobotu 22. prosince 2018 proběhlo v Novém Strašecí na Rakovnicku slavnostní předání nové zásahové cisterny místní dobrovolné jednotce. Jedná se o první novou cisternu po 36 letech.

Na základě výběrového řízení bylo vozidlo dodáno firmou KOBIT – THZ za cenu 8,1 milionu Kč. Za 750 tisíc korun bylo vozidlo dovybaveno vlastními prostředky jednotky.

Sbor dobrovolných hasičů v Novém Strašecí byl založen roku 1878 na základě ničivého požáru, kdy ve městě shořelo 73 domů a 28 stodol. Sboru byla tehdy zakoupena ruční stříkačka a 15 obleků.

Tehdejší činnost byla zaměřena pouze na likvidaci požárů a organizování požárních hlídek v době žní. Tak jak ubíhal čas, docházelo k modernizaci a obnovování techniky.

Jednotka je nyní zařazena v kategorii JPO III.

S ohledem na vývoj požární ochrany v posledních 5 letech byl hledán způsob jak obnovit mobilní požární techniku. Jedním z velkých důvodů byla dislokace jednotky a její předurčení k vyprošťování zraněných osob u dopravních nehod.

Jednotka v posledních dvou letech zasahovala ročně u 150 případů, přičemž v loňském roce bylo při zásazích zachráněno 16 osob. V jednotce je dnes zařazeno 41 členů, z nichž je 1 velitel jednotky, 9 velitelů družstva, 16 strojníků a 15 hasičů.

Z celkového počtu je 31 hasičů vyškoleno pro práci v dýchací technice.

Jednotka ještě v roce 2015 disponovala technikou, kdy její stáří se v průměru pohybovalo okolo 30 let, což se díky vedení města rychle mění.

Jednotka dnes disponuje vozidly CAS 30 Volvo z roku 1997, velkokapacitní cisternou Tatra 148 z roku 1982, dopravním automobilem VW Transporter z roku 2017 a velitelským automobilem Škoda Octavia z roku 1999.

Technické parametry nové cisterny

CAS 20 je postavena na podvozku Scania P440 s automatickou předovkou a hydrodynamickým retardérem.

Z celkové hodnoty se částkou 2,5 milionu Kč podílel Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů, jedním milionem Středočeský kraj a částkou 4,6 milionu město Nové Strašecí.

CAS je určena pro průjezd smíšeným terénem, disponuje uzávěrkou diferenciálu a svým vybavením je schopna řešit veškeré mimořádné události jako jsou požáry, dopravní nehody, úniky nebezpečných látek a technické pomoci, při kterých je potřeba provést záchranu osob, zvířat, majetku a životního prostředí.

Vozidlo disponuje 4 000 litry vody a 240 litry pěnidla. Kabina umožňuje přepravu šesti hasičů, přičemž umístění věcných prostředků výrazně zjednodušuje práci.

Vozidlo je mimo jiné vybaveno lanovým navijákem, nárazníkovou proudnicí, osvětlovacím stožárem, hydraulickým vyprošťovacím zařízením Holmatro, prostředky pro první pomoc, přetlakovým ventilátorem, elektrocentrálami, vybavením pro požární zásah a prostředky pro záchranu osob z výšky a hloubky.

Sdílet