Středa 26. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Povinná témata odborné přípravy na rok 2019

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2019 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Zároveň už nyní najdete spoustu materiálů k jednotlivým tématům v naší sekci Vzdělávání.

Všichni

 • Úkoly hasiče na místě zásahu
 • Signály pro dodávku vody
 • Sebejištění, základní prvky sebezáchrany (včetně nouzových způsobů slanění), použití základních uzlů, použití základních prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou
 • Kontrola VDP před použitím, průměrná spotřeba vzduchu s IDP, stanovení ochranné doby IDP
 • Bojový řád jednotek PO, metodický list 5D – Dopravní nehoda vozidla na CNG a LPG
 • Bojový řád jednotek PO, metodický list 6D – Vozidla s hybridním pohonem
 • Bojový řád jednotek PO, metodický list 48P – Požáry fotovoltaických systémů
 • Bojový řád jednotek PO, metodický list 45P – Plynárenská zařízení
 • Dopravní vedení s rozdělovačem před budovou a útočný proud po schodišti do prvního podlaží
 • Výstup na nastavovací žebřík a vytvoření útočného proudu „C“
 • Vytvoření čerpacího stanoviště při dálkové dopravě vody
 • Body záchrany – seznámení
 • Použití osobních ochranných prostředků při zásahu
 • Odškodňování úrazů při zásahu
 • Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 – 3 – 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)
 • Konspekt 1–2–08, Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost
 • Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
 • ADR – a) třídy nebezpečných věcí, b) identifikační číslo nebezpečnosti – Kemler kód (příklady číselných kombinací), c) bezpečnostní značky
 • Výstražné symboly chemických látek a přípravků
 • Barevné značení tlakových lahví pro průmyslové a medicinální použití
 • Bojový řád jednotek PO, metodické listy N1 – Fyzického vyčerpání, N3 – Nebezpečí intoxikace, 5N – Nebezpečí opaření, N8 – Nebezpečí poleptání, N9 – Nebezpečí popálení
 • Rádiová komunikace s OPIS a ostatními JPO
 • Seznámení s úkoly jednotky na úseku ochrany obyvatelstva
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru
 • Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů na místě požáru a při předávání informací

Technici chemické a technické služby navíc

 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

Technici strojní služby navíc

 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení s problematikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

Strojníci navíc

 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení s problematikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

Velitelé navíc

 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení s problematikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů
 • Statistické sledování událostí, platby
  • 1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
  • 2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  • 3. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ)
 • Zásady postupu při zásahu u objektů střežených EPS připojenou na PCO KOPIS, pokyn č. 40/2018
Sdílet
Přiložené soubory
POP2019.pdf zobrazit online PDF 863 kB
Banner Agrotec 970x150 OK